Blog om nattog i Danmark og i Europa
- det går heldigvis fremad

Der sker rigtig meget efter de skandaløse lukninger af nattog i Europa i perioden fra 2014-16. Nattogene skal selvfølgelig tilbage i Europa - og det ser ud til at det kommer til at ske. Jeg (Poul Kattler) samler kommenterede links og nyheder. Følg også med på Back on Track hjemmesiden (på engelsk).


8.5. 2024

DANSK EU-POLITISK VELVILJE FOR TOG I EUROPA

Ved valgmøder og skriftligt udtrykker dansk opstillede politikere til EU-Parlamentsvalget støtte til at flere kører i tog i Europa. Det er meget positivt. Om alt, der bliver sagt, er operationelt, betyder mindre, sålænge at den politiske vilje er til stede. Spørgsmålet er som hidtil, om en grøn omformning af transportsektoren får tilstrækkelig politisk opmærksomhed, når først valget er overstået.

I de forgangne fem år har der været en unik chance for at vedtage politikker, der lægger op til et "modal shift" væk fra fly og personbiler hen til tog i Europa. En vigtig handlingsplan fra EU-Kommissionen nåede imidlertid ikke at blive vedtaget efter 2½ år, og et nyvalgt EU-Parlament, der måske får en stærkere højrefløj, kan risikere at lægge sådanne grønne initiativer på is. Men vi skal være optimister!

>> Se Enhedslistens togudspil


5.4. 2024

BACK-ON-TRACK UDSPIL OM HVAD DER SKAL TIL, og EU UFORMELT MINISTERRÅDSMØDE

Med 19 konkrete forslag giver Back-on-Track.eu indspark til EU-Parlamentsvalget. Med disse forslag kan nattog komme til at spille en væsentlig rolle for at komme i mål med EU's klima ambitioner.

>> Se dansk udgave af udspillet

Samtidig holdt EU's transportministre uformelt ministerrådsmøde, og under ledelse af den belgiske transportminister så er der kommet 10 gode teser frem om europæiske tog og nattog. Hvis nogen i det europæiske system kan rykke noget, så er det i ministerrådet. Gad vide om Thomas Danielsen, der lod sig fotografere på første række blandt kollegerne, flyver hjem til Danmark og forholder sig ligeså passivt som hidtil?

>> Se omtale fra ministerrådsmødet


19.3. 2024

SF UDSPIL OM TOG I EUROPA - SAMT INDSLAG I P1 OG I SF-PODCAST

SF har valgt at gøre tog i Europa til sit første politiske udspil i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet i juni. Det skriver SF om på deres hjemmeside og de er citeret i pressen. Og i den anledning blev jeg "offer" for SF's første podcast. Hør den - 40 minutter.

Jeg var desuden så heldig at komme i P1 Kulturen her i eftermiddag. I hele 16 minutter uden klip. Vi snakkede om tog kontra fly, gode togoplevelser og hvilke problemer togene i Europa tumler med.

Find det fjerde indslag med den poppede titel "Fut fut fut - afsted på ferie" fra minut 39.15 i dette link:


19.2. 2024

DER ER MANGE FEJL OG MANGLER I DEN MÅDE EUROPÆISKE TOG ER SKRUET SAMMEN PÅ

Industriens "frække dreng" ALLRAIL, der repræsenterer en broget flok af nye, mindre og lidt private operatører markerer tit nogle meget fornuftige synspunkter. Til trods af deres tyrkertro på at liberalisering og ikke-tilskudsordninger.

ALLRAILs generalsekretær Nick Brooks redegør i dette interview for seks udfordringer, der bør håndteres for at gøre Europas tog bedre. Der er meget mere, man kunne pege på, men det er forfriskende at der er aktører derude, der vil rejse debatten. Jeg personligt mener ikke at de fire europæiske jernbane "pakker" har givet Europa en stærkere og bedre jernbane.

>> Se interviewet hos Railtech


7.2. 2024

DEBAT I FOLKETINGET om Beslutningsforslag B65 om nattog

Enhedslisten fremlagde med B65 et meget sympatisk forslag, som i sin oprindelige ordlyd med et flertals støtte kan medvirke til at bryde det dødvande, som Danmark har bragt sig selv i i forhold til nattog.

>> Se eller gense hele debatten her

Ministeren bragte under behandlingen i Folketingssalen indledningsvis en hel del forvirring ind i debatten. I sin indledning tog han fuldstændig fejl. Han udtalte at fx Danmark slet ikke kan yde tilskud til grænseoverskridende tog, der kører ind i / gennem Tyskland.

Det tyske særstandpunkt giver ganske rigtigt ikke pt. mulighed for tysk statslig støtte til langdistance tog, støtte som overlades til de enkelte delstater og andre landes ministerier. Det forhindrer ikke at der kører støttet trafik over grænsen til Tyskland eller over grænser mellem delstater. Der findes således heller ikke nogen 50 km-grænse udover delstaternes grænser. Senest har delstaten Bayern givet tilskud til internationale tog til Tjekkiet. Ellers har det dog været overladt til lande udenfor Tyskland at støtte internationale tog på tyske skinner.

Hvem har givet ordførerne det juridiske indtryk, at der umuligt kan køre støttet trafik over grænsen?

Det var fx IKKE juridiske grunde (som Danmarksdemokraternes ordfører sagde), der gjorde at nattoget Malmø – Bruxelles ikke kom ud at køre. Det var fordi der ikke var nogen operatører, der bød på opgaven.

Kommissionen er ganske rigtig ikke tilfreds med den tyske regerings manglende statslige autoritet på området. Kommissionen har dog gentagne gange tilkendegivet at tyskernes særstilling ikke forhindrer at kompetente organer i de enkelte lande alene eller i fællesskab sætter støtte i gang for internationale tog og nattog. Det hedder PSO (Public Service Obligations), som vi kender fra nationale ordninger. Også gennem og til Tyskland.

I dag er situationen:

 • Den svenske regering har støttet nattog fra Stockholm til Hamborg.
 • Der kører støttede nattog mellem Amsterdam og hhv. Wien og Zürich gennem Tyskland.
 • Der kører støttede nattog mellem Bruxelles og hhv. Berlin og Wien gennem Tyskland.
 • Der kører støttede nattog mellem Wien, Innsbruck og Zürich til hhv. Hamborg og Berlin.

>> Se opdateret oversigt over nattog i Europa

Støtten til disse nattog er teknisk knyttet an til de territorier, togene kører igennem. Støtten gives således kun til de strækninger, som ligger i givernes lande. Denne bureaukratiske begrænsning har dog ikke stoppet de nævnte tog. Det har i praksis været tilstrækkeligt.

Ministeren røbede senere i debatten, at han sådan set godt var klar over denne sammenhæng. Men kundgjorde at det er svært stof, og at ministeriet vil kunne forsyne politikerne med den teknisk-juridiske viden. Ministeriet vil dog næppe kunne bidrage med viden udover hvad der er nævnt ovenfor.

Ordføreren fra Liberal Alliance efterlyste en konkret case, så et nattog kunne komme til Danmark: Tilbyd penge til en operatør, der kan forlænge nattog fra Hamborg til København, så vi undgår at skulle skifte tog i Hamborg.

Om en europæisk togfond: Connecting Europe Facility (CEF) støtter kun infrastrukturprojekter (fx til jernbaner og en Femern forbindelse). Det sikrer som bekendt ikke at der kommer tog til at køre på skinnerne. Men myndigheden til at sammensætte økonomiske "hjælpepakker" til bestemte ruter nattog ligger ikke hos EU.


4.2. 2024

FOLKETINGET SKAL DRØFTE NATTOG PÅ ONSDAG d. 7.2.

Det er naturligvis vigtigt at et flertal i Folketinget på onsdag og frem til evt. vedtagelser tager ansvar for at der kommer direkte nattog fra Danmark. Forslag 65 om en plan for nattog. Forslag 66 om en europæisk togfond. Københavns Kommune gjorde det til en fælles tværpolitisk sag i sidste uge (vedtagelse i BR) hvor hele BR stemte for. Nattog fra Danmark kan ligeså godt blive en bred vindersag for Folketinget.

Forbedrede tog fra Danmark handler også om tog i dagtimerne og tog, der kan ramme nattog i udlandet. Det område har DSB taget til sig, senest vist, da DSB præsenterede de nye udenlands-tog (EC-tog). Der skal nok komme bedre forbindelser. Dér hvor skoen trykker er nattog, både før og efter Femern åbner. Direkte nattog kan effektivt flytte flypassagerer over på skinner på langdistancen i Europa. Det er dét folk vil ha'.

EU-Kommissionen og EU-Parlamentet har ikke bemyndigelser til at udbyde trafik som nattog. Det har Københavns Kommune heller ikke. DSB kan ikke tage initiativer på egen hånd udenfor kontrakten. Ansvaret ligger alene på regering og Folketing. Det er herfra viljen skal udtrykkes i konkret handling. Det er det, som kan ske på onsdag.


2.2. 2024

KØBENHAVNS KOMMUNE FORDRER BEDRE TOGFORBINDELSER FRA KØBENHAVN

Forud for et møde i Borgerrepræsentationen d. 1.2. havde en gruppe politikere stillet forslag, som er motivet af "Der er brug for at åbne nye togruter og togdestinationer til og fra København, så CO2 belastningen fra turisme og forretningsrejser på sigt kan falde, fordi man som forbruger har gode, klimavenlige transportformer til rådighed."

Forslaget blev vedtaget af alle folkevalgte på Rådhuset, som man kan læse om her på kosmopol. Kommunen har dog ikke egne veje at gå, udover at fungere som lobbyister, som vi andre. Vi byder kommunen velkommen ind i kredsen, der gerne ser at ministeren er mere aktiv. På onsdag d. 7.2. kommer der et beslutningsforslag i Folketingssalen til førstebehandling om nattog. Spændende at følge den debat.


4.1. 2024

POSITIV ANMELDELSE I POLITIKEN AF NIGHTJETS NYE NATTOG

Trods tekniske problemer og togskifte i Nürnberg, så var Sune fra Politiken godt tilfreds med den nye generation nattog. Han og fotografen prøvede sovevogn "comfort" nedad og mini-cabins opad.

>> Se artiklen

>> Se forskellige udtalelser (herunder min egen)


18.12. 2023

NEJ, DER SKULLE IKKE KOMME PENGE FRA FLYAFGIFT TIL FX NATTOG

Det var oplagt - og har været italesat for ministeren og Transportudvalget - at bruge nogle af pengene fra passagerafgifter på flyverejser til at støtte alternativer (tog) til flyvning, både indenrigs og udenrigs. Men det ville regeringen ikke have med, da der d. 15.12. blev indgået politisk aftale om denne afgift. Man italesætter at der ikke skal sætte begrænsninger for flytrafikken, og tilsyneladende er dét med et alternativ til flyrejser ikke interessant. Den oplagte chance blev i hvert fald forspildt.

>> Se debatindlæg i Altinget


12.12. 2023

ØSTRIGSKE NATTOG UDVIDET OG FORBEDRET

Forbindelserne mellem Berlin og Bruxelles og Paris er genetableret (første år dog kun 3 gange om ugen), og for danske rejsende vil vi nu opleve den nye generation nattog i togene fra Hamborg til hhv. Wien og Innsbruck og senere i år også til Zürich. Det er et kæmpe spring fremad. De nye vogne er virkelig et kvalitetsløft. Nu kan vi frygte at NightJet også lader priserne følge opad. For der er introduceret en efterspørgsels mekanisme ved billetsalget, der gør at priserne varierer afgang for afgang.

>> Se fra festlighederne i Hamborg mandag d. 11.12. ved første afgang med de nye vogne

>> Se videoanmeldelse af det nye tog (Simply Railway)


16.11. 2023

FOLKETINGET: BESLUTNINGSFORSLAG OM RAPPORT OM NATTOG

Enhedslisten har d. 15.11. stillet forslag til folketingsbeslutning, der lyder således:

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af folketingsåret 2023-24 at udarbejde en rapport om aktuelle tiltag, overvejelser og planer for nattog i hele Europa. En problemformulering fremlægges for forligskredsen inden udgangen af 2023 med henblik på forberedelse af hurtig implementering af forslagene.

I tillæg hertil har samme kreds politikere også stillet dette forslag:

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af folketingsåret 2023-24 at arbejde for oprettelsen af en europæisk togfond, der skal have til formål at sikre bedre, billigere og hurtigere forbindelser med lyn- og nattog mellem de europæiske hovedstæder, så vi kan rejse bedre, billigere og bæredygtigt.

Forslagene kommer i en tid, hvor vi i den grad savner danske initiativer der støtter flere nattog. De er således meget velkomne!


31.10. 2023

2023 BLEV ET ÅR UDEN MEGET FREMSKRIDT FOR NATTOG I DANMARK

Bloggen her har været noget stille hen over sommerhalvåret. Alle os, der har brugt nattog sydpå har været plaget af danske sporarbejder og for lidt kapacitet på NightJet fra Hamborg. Nattog nordpå har gjort det godt. Nyt materiel er på vej både syd for grænsen og nord for grænsen.

I og med at vi har en trafikminister, der ikke vil røre en finger for nattog, så vender vores forhåbninger sig til udlandet - og til det faktum at der er dansk efterspørgsel efter nattog. Ministeren venter på sin kollega i Oslo, i fald de deroppe ønsker at køre nattog til Danmark.

Som i indlægget nedenfor, så er der særlige forventninger til østrigske NightJet. Med nyt materiel fra 10.12. 2023, så er der mulighed for forlængelser fra Hamborg til Fredericia eller København. Det er især toget til Basel og Zürich, der er interessant. For det medbringer ikke biltransportvogne, som alligevel ikke kan betjenes på danske stationer. ÖBB virker ikke længere så afvisende om at forlænge til Danmark også før 2029.


23.3. 2023

STATUS FOR NATTOG I DANMARK - FORÅRET 2023

Der er desværre stilstand for denne sag hvad angår danskernes direkte muligheder for at bruge nattog. Regeringen har glemt alt om finansloven fra 2020, hvor der var indskrevet nattog. Finanslovskredsen fra dengang snakker ikke så meget sammen længere. Nede i Europa etableres der nye linjer, nogen ikke så langt væk, men ikke rigtig i vores retning. Svenskerne får nye muligheder med SJ's nattog, der nu også kører til Berlin i højsæsonen, et tog, der som bekendt ikke servicerer danske stationer.

Vi skal holde øje med private Snälltåget. De kører så meget de kan med deres liggevogne og spisevogn, hvad enten det er til Østrig med skiturister også fra Danmark, til Oktoberfest i München, og hvem ved hvad de kan finde på. Snälltåget er helt sikkert interesseret i at få ny vogne til nattog og ved at Danmark er et interessant marked.

Vi skal holde øje med hollandsk-belgiske og private European Sleeper, der i samarbejde med Regiojet kører nattog foreløbig tre gange om ugen mellem Bruxelles - Amsterdam og Berlin, senere til Prag. De kan koble en gren af toget fra Bruxelles af i Hannover og køre nordpå til København. Det vil være meget interessant.

Vi skal holde øje med østrigske NightJet, der dog har udtalt at de ikke kommer til København med nattog før 2029. Men de kunne måske forlænge deres Zürich-Hamborg nattog til Fredericia? Fredericia er en meget interessant endestation for dansk publikum, men det vil ærgre svenskerne.

Vi skal holde øje med nordmændene. De kunne tage initiativ til et nattog fra Oslo til København.

Penge til udbud af nattog kan komme fra en snarlig dansk fly-passagerafgift. Det er ikke utænkeligt at midler fra en "i gennemsnittet 100 kr." afgift kunne ende i en pulje, der kunne give underskudsgaranti til operatører sydfra.


2.2. 2023

HVORFOR ER NATTOG VIGTIGE FOR KLIMAET?

Nogen vælger måske at trække på smilebåndet, når jeg på vegne af Rådet for Bæredygtig Trafik igen og igen fremhæver at europæiske jernbaner med nattog har en vigtig rolle at spille, når klimaskadelig flyvning skal reduceres.

Klimamonitor (et magasin under mediehuset Politiken) har bedt mig begrunde rationalet bag nattog med klimapolitiske øjne. For stor dansk politisk bevågenhed kan emnet ikke prale af at have.

"Jeg vil ikke gætte på, hvorfor danske politikere er så passive for at bane vejen for alternativer til flyvning. Faktum er blot at interessen er meget lav. Måske har de ikke tænkt tanken, at det kan lade sig gøre at (gen)opfinde internationale togrejser og nattog. Måske skulle de prøve selv at tage nattoget til Kiruna eller Åre (som starter i Stockholm) eller til Wien eller Innsbruck (som starter i Hamborg). Måske skulle de spørge passagererne, hvad de vil foretrække: Et direkte nattog fra Danmark, eller et togskifte til nattog i kaotiske Hamborg om aftenen?" slutter jeg debatindlægget.

>> Se hele debatindlægget


8.12. 2022

JEG FORTÆLLER HISTORIER FRA TOGREJSER I RADIO4

Radio4 sendte 8.12. en meget blandet pose bolsjer under temaet "Vi tager toget" og havde bedt mig om at fortælle gode historier fra de lange skinner.

>> Lyt til de 8½ minutter lange indslag


1.11. 2022

2025: NU MÅ BRUGEROPLEVELSER MED LANGDISTANCE EUROPÆISKE TOG FORBEDRES

Lige nu sker der heldigvis mange gode ting omkring passagerrettigheder for togpassagerer i Europa, presset igang af EU-Kommisær Frans Timmermanns. Se disse artikler:

CER og UIC meldte 10.10 ud at passagerne fremover og senest til 2025 skal have en sømløs brugeroplevelse, når de kører langdistance med forskellige tog-operatører.

>> Læs videre

Og 14 dage senere blev et første konkret tiltag gjort mellem en række store operatører, inkl. DSB, hvor de meldte ud at senest til 2025 så skal passagerer på forsinkede tog altid kunne rejse videre med næste forbindelse uden at bekymre sig.

>> Læs videre

Nu er vi spændte på om disse udmeldinger virkelig dækker alle operatører, herunder EuroStar og Thalys (som nu smelter sammen til ét selskab). Og der er rigtig mange vigtige detaljer, der udestår. Vi kan håbe at de rejsende får en direkte stemme i dette nødvendige arbejde.

D. 14.12. holder RailTech.com en konference om emnet. Desværre mod betaling (90 Euro). Se indbydelsen.


23.10. 2022

EU-PARLAMENTET SENDER POSITIVT BOLDEN VIDERE I EU-SYSTEMET

I december 2021 udsendte EU-Kommissionen et udspil om hvordan jernbanerne i EU kan bidrage til klimapolitikken. Nu har EU-Parlamentets TRAN komite forberedt sit svar (sådan som det forventes i EU-systemet) som Parlamentet forventes at godkende.

>> Her er kort omtale af TRAN's svar


27.9. 2022

ØKONOMI OG RULLENDE MATERIEL VAR GANSKE RIGTIGT DEN HINDRENDE ÅRSAG TIL AT MALMØ-BRUXELLES NATTOG IKKE KOM UD AT KØRE I ÅR

Da svenske Trafikverket i sin tid udbød nattog mellem Malmö og Bruxelles var der kun penge med til en PSO fra Sverige og ikke fra Danmark og Belgien. Der var heller ikke stillet i udsigt, at de offentlige trafikudbydere kunne stille med rullende materiel (der ikke fandtes). Så ruten kom ikke igang fordi vilkårene ikke var til stede. Forarbejdet var ikke gjort ordenligt. Men det er ikke for sent.

Sverige, Danmark og Belgien må selvfølgelig gå sammen om en økonomisk bindende aftale om at tilvejebringe startstøtte for et sådant tog fx i fire år fra start. Og de samme lande må straks gå igang med at sikre, at der kan stilles rullende materiel til rådighed for operatøren. Det er nøjagtig det samme, som finder sted for andre nattogsruter, som bliver etableret i disse år.

At det simpelthen forholder sig således, fremgår på en lidt kringlet facon af et svar fra ministeriet modtaget 27.9. Svaret er, at der ganske rigtigt ikke findes noget nyt i de tyske positioner, og at de økonomiske vilkår altså ikke har været gode nok for potentielle operatører. "På baggrund af de manglende bud på nattogsruten fra Malmø til Bruxelles via Köln ser det dog ud til, at togoperatørerne ikke mener, at der er et kundegrundlag, som kan bære den lange strækning fri trafik i Tyskland."

Det er et kringlet svar, fordi ministeriet hele tiden har villet undgå at pege på sit eget manglende engagement i dette spørgsmål. Det er altid "de andre", der har fejlet. Nu er det således kundegrundlaget. Vi går i cirkler rundt om det centrale. Kære venner, det handler om forretningens samlede vilkår.

>> Se ministeriets svar i sin helhed (pdf)


19.9. 2022

TRANSPORTMINISTERIET: TYSKERNE HAR SAT PROP I NATTOG

Ministeren fik torsdag d. 15.9. tilsendt Back-on-Track analysen. Og heri hedder det noget pessimistisk: "Som Transportministeren oplyste i brev af den 8. september 2022 skyldtes den manglende interesse for nattogsruten fra Malmø til Bruxelles via Köln, at ruten ikke var økonomisk rentabel. Dette er en problemstilling, som ikke kan løses med flere statslige midler, da der på nuværende tidspunkt ikke er mulighed for at indkøbe offentlig service trafik (PSO) trafik gennem Tyskland."

>> Se ministeriets svar i sin helhed (pdf)

Det rejser to spørgsmål (der netop er stillet til ministeriet):

 1. Hvad er der ændret i forholdene for at køre internationale tog i Tyskland i forhold til fx i 2014 og nu? Dengang kørte CityNightLine nattog fra København på såkaldt "fri trafik" gennem Tyskland, sådan som også NightJet og andre operatører også gør den dag i dag.
 2. Hvordan kan det være lykkedes at igangsætte offentlig service trafik (PSO) med et nattog Amsterdam - Zürich i december 2021? Toget er støttet i Holland og i Schweiz, men kører i "fri trafik" på den helt lange led gennem Tyskland. Kunne der ikke være inspiration at hente i det projekt?

18.9. 2022

STOR OPSAT OMTALE AF EUROPÆISK ANALYSE OM POTENTIALE FOR NATTOG

Politikens tillæg "REJSER" havde forsiden med nattog og de næste syv sider. Hovedartiklen var en vel-bearbejdet omtale af og kommentarer til Back-on-Tracks netop udkomne analyse.

>> Find analysen (på engelsk)

Der står bla. i hovedartikel af Sune Bencke: "Står det til græsrodsorganisationen Back-on-Track, bør EU i år 2035 være nattogets drømmekontinent, hvor 2.500 ruter binder landene sammen på kryds og tværs med grænseoverskridende nattog fyldt med passagerer, der har fravalgt fly til fordel for tog.

Resultatet vil være et fald i flyvninger på afstande fra 500 og op til 3.000 kilometer og dermed en reducering i luftfartens drivhusgasudledning på 26 procent, hvilket efter Back-on-Tracks udregninger vil reducere EU’s samlede udledning med 3 procent.

Det lyder forjættende, vildt og optimistisk, hvilket Juri Maier, næstformand for den tyske Back-on-Track-afdeling og forfatter til rapporten ’The Global Warming Reduction Potential of Night Trains’, også bekræfter.

»Selvfølgelig – det er optimistisk«, siger han og uddyber:

»Der har været mange undersøgelser, der er pessimistiske i forhold til nattog generelt. Men der er stigende interesse for nattog i øjeblikket, og vi har brug for et skift fra fly til tog, så vi vil gerne give et positivt modsvar til alle de pessimistiske røster«, siger Juri Maier.

Med »stigende interesse« sigter Juri Maier til, at ikke bare nattog, men også togrejse i forbindelse med ferie, er i fremgang i øjeblikket. Det danske salg af interrailbilletter i 2022 ligner eksempelvis et rekordsalg, og før corona havde østrigske ÖBB, der er Europas førende nattogsoperatør, et historisk stort antal nattogrejsende."

>> Se hele artiklen i Politiken REJSER


>> Se tale, fotos og presseomtalen fra eventen på Hovedbanegården d. 17.9.

8.9. 2022

NATTOG MED FORBAVSENDE STORT KLIMA-REDUKTIONS POTENTIALE I EUROPA

Nattog har et potentiale til at reducere EU's samlede drivhusgasemissioner med 3%. Ifølge meningsmålinger ville 7 ud af 10 europæere være villige til at tage nattoget i stedet for flyet, hvis tilbuddet forekom dem rimeligt.

Back-on-Track, som er vores europæiske netværk af nattogsforkæmpere, har brugt dette som grundlag for at undersøge antallet af flypassagerer i EU i 2019 for at se, hvilke flyforbindelser der kunne erstattes af nattogforbindelser.

Afstande op til 1500 km samt afstande op til 3000 km blev overvejet med forskellige scenarier. Samlet set kunne op til 32 % af passagererne skifte til nattog, hvis der var et attraktivt tilbud. Dette ville reducere emissionerne fra lufttrafikken med 26 %. For at skabe et sådant tilbud ville der være behov for op til 2500 flere nattog samt en betydelig forbedring af rammebetingelserne, især en reduktion af sporadgangsafgifterne.

Disse resultater findes i en rapport med tilhørende open access baggrunds regneark, som lægges frit ud d. 15.9. Link kommer også hér i bloggen.

Vi vil overrække print af dette til minister, aftalekreds og DSB ved vores event d. 17.9. kl. 8.40 i hallen på Københavns Hovedbanegård.


8.9. 2022

EVENT PÅ KBH.H. FOR AT MARKERE AT VI IKKE FIK NATTOG TIL BRUXELLES

Det skulle være nu, at vi havde fået startet nattog fra Malmö til Bruxelles. Det kom som bekendt ikke. Det bliver markeret på Kbh. H. lørdag morgen d. 17.9. kl. 8.40 i hallen, og deltagere vil samles i nattøj med kufferter og bamser. Der har aftenen inden været en tilsvarende markering i Bruxelles, og senere lørdag morgen en i Malmø. Det foregår på tidspunkter, hvor nattoget kunne være afgået og ankommet - hvis det altså havde kørt, som det blev lovet.

Ministeren var inviteret, men har meldt skriftligt afbud og skriver sådan her.

>> Se beskrivelsen af eventet


29.6. 2022

PÅ GODT OG ONDT MED TOG I EUROPA

Miljøorganisationen NOAH er igang med en podcast serie om bæredygtighed og miljøretfærdighed.

I rækken af emner er de nu kommet til jernbanerne i Europa. Og det har givet undertegnede mere end en time til at fortælle om alt det gode, der ligger på skinnerne og venter de miljøbevidste rejsende. Men også om de mange forhindringer og vanskeligheder, der ligger og lurer.

>> Tog i EUropa


22.5. 2022

GØR MINISTEREN NOGET FOR AT INTRODUCERE NATTOG FRA DANMARK?

Det spørgsmål stillede Politiken transportminister Trine Bramsen, og svaret kan du læse i dagens rejsetillæg.

I et mailsvar til Politiken skriver transportminister Trine Bramsen (S), at hun meget gerne vil have langt flere nattog. »For mig er der ingen tvivl om det store potentiale i at køre tog om natten. Derfor arbejder jeg på at nedbryde de barrierer, der er på tværs af lande for at muliggøre dette. Det er ikke en let opgave. Men jeg arbejder på sagen«, lyder det. Også MF Susanne Zimmer har spurgt ministeren, og Susanne har fået et svar ligesom Politiken.

Ministeren skriver bla. i sit svar til Susanne:

Ministeren: At der på nuværende tidspunkt ikke er mulighed for at indkøbe offentlig service (PSO) trafik gennem Tyskland.

Kommentar: Der kører mange nattog gennem Tyskland, som er etableret med tilskud (PSO) i begge ender, og igennem Tyskland uden PSO. Det er jo det rene vrøvl at skrive det, som ministeren skriver. Er der nogen i ministeriet, der rådgiver hende helt forkert?

Ministeren: Der er – så vidt jeg ved – heller ikke planer om at genudbyde ruten på nuværende tidspunkt.

Kommentar: Dvs. at der ikke sker noget som helst på området fra dansk side. Katastrofe!

Ministeren: Jeg er på den baggrund sammen med min belgiske og svenske kollega i dialog med transportkommissæren om udfordringerne med de nuværende rammebetingelser på området. 

Kommentar: Udmærket at de snakker med transportkommissæren om dette. Det EU-papir som vi havde med til foretræde om rammebetingelserne (se nedenfor 5.2.) virkede ikke særligt uklart. Det papir må ministeriet da også have læst. Kommissæren kan måske fortælle ministeren, at hun har frit løb mod målet.

Opgaven handler måske også om at ministeren skal lægge lidt flere penge på bordet for at komme i gang. Det går ikke at regne med at svenskerne får ordnet tingene. De har nu året rundt nattog fra Stockholm til Hamborg (og Berlin). Men vi savner toget, der skal tage danskerne med om aftenen til Bruxelles. Det tog, der var lovet til august 2022, men som ikke kom.

Artiklen i Politiken ligger ikke frit på nettet, så derfor blot denne korte omtale.


17.5. 2022

Nye NightJet liggevogne lover godt

Tidligere i år begyndte der at rulle nye liggevogne hos østrigske NightJet. Det drejer sig om ombygning af 22 tidligere siddevogne (kupé-vogne) fra sidst i 1990’erne som er blevet overtallige efter at ÖBB indkøber nye RailJet vogne.

Udover hermed at øge bestanden af liggevogne, er det med de nye liggevogne også muligt at udrangere nogle af de ældste fra flåden. De nye liggevogne viser også hvordan liggevognene i den helt nye generation (33 nye hel-tog) kommer til at se ud. De første indsættes til Italien fra køreplansskiftet i december 2022.

>> Se billedbeskrivelse og anmeldelse af den nye type liggevogn


8.5. 2022

HVORDAN KAN TRANSPORTEN BLIVE GRØN? HVOR HURTIGT KAN DET LADE SIG GØRE?

Det er nogle af de spørgsmål, jeg har tilladt mig at belyse i dette korte oplæg. Formålet er at bidrage til en politik, der faktisk håndterer de klimaudfordringer, vi er tvunget til at løse. Også for transporten. Det er i sagens natur et ikke-komplet bidrag.

>> Læs videre


5.5. 2022

GRØN STRØM OG HÅB OM MERE PLADS I HAMBORG-TOGENE

Fra foråret 2023 ser det ud til at IC3-togene til Hamborg siger farvel og tak. I henhold til det sædvanligvis velunderrettede tidsskrift JERNBANEN 2/2022 så forhandler DSB med DB om leje af IC-vogne, så vi til foråret 2023 får danske EB el-lokomotiver til at trække lejede IC-vogne til Hamborg i sandwich opstilling.

Jeg tør gætte på at dette desværre betyder et togskifte for Hamborg-passagerer, der kommer med tog fra Aarhus, indtil den dag, der er strøm over skinnerne til Aarhus.

>> Se mere herom


28.4. 2022

SJ MED NATTOG HELE ÅRET STOCKHOLM-HAMBORG FRA 1. SEPTEMBER 2022

Svenske SJ har i dag annonceret deres nattog Stockholm - Hamburg Altona hele året rundt fra 1. september.

Toget hedder SJ Nattåg EuroNight, Tåg 497 i sydgående retning. Endnu kan man ikke på SJ's hjemmeside se det nøjagtige tidspunkt toget anløber Kastrup Lufthavn, som formentlig bliver det eneste stop, der kan give en anelse dansk mening på turen sydpå. Formentlig stopper toget i Kastrup omkring midnat.

Nordgående er der ingen meningsfyldte stop på dansk jord.

Trafikken udføres på kontrakt med svenske Trafikverket 244 dage om året. De resterande dage kører SJ trafikken på kommercielle vilkår.

>> Se SJ's pressemeddelelse


15.4. 2022

HOTELTOG TIL KØBENHAVN TO GANGE I 2022, PÅ RUTE TIL GÖTEBORG

Så kommer der et hoteltog (ferietog) igennem København (retning Göteborg). Det sker to gange i 2022.

Første gang kommer det d. 29.7. kl. 7.00 i Kastrup, og man kan komme sydpå igen med toget d. 31.7. kl. 23.21

Anden gang kommer det d. 18.11. kl. 7.00 og sydpå d. 20.11. kl. 23.21

>> Se annoncen hos Greencitytrip.de og book selv din tur


NATTOG I EUROPA PÅ VEJ UD AF MØLPOSEN

1.3. 2022

Så kom der også en artikel om nattog i tidsskriftet Jernbanen. Indledningen lyder:

Mellem november 2014 og juni 2021 har der ikke kørt nattog fra Danmarki. Lavpunktet for nattog gælder ikke specielt for Danmark. Lavpris flyselskabernes skatteundtagelser med billige billetter til følge har gjort langdistance- og grænseoverskridende passagertog og nattog i Europa til et marginalt transportprodukt.

>> Se artiklen (4 sider)


INGENIØREN: SÅDAN KAN VI IGEN KRYDSE EUROPAS GRÆNSER MED TOG

11.2. 2022

Først i ing.dk's debatspalter 2.2. og senere d. 11.2. i den trykte udgave af Ingeniøren har jeg haft et indlæg. Der har været megen positiv feedback.

>> Se artiklen (on-line med debat) eller

>> Se artiklen fra papirudgaven


DANSK MINISTER MÅ FREM TIL MØDEBORDET BLANDT MINISTERKOLLEGER I EU FOR AT NOGET SKER

5.2. 2022

Man må håbe at den nye transportminister når at forberede sig til ministerrådsmødet d. 23.2. i Frankrig, hvor der skal drøftes grøn transport handlingsplan. For sidder ministeren og gemmer sig i krogen, så kommer Danmark ikke på det europæiske jernbanekort foreløbig.

>> Se hvad vi foreslog Transportudvalget og ministeren at gøre (foretræde d. 1.2. 2022)

>> Se artikel som Poul fik optaget i Fagbladet Ingeniøren d. 2.2. 2022 om genrejsning af internationale tog


FØRSTE NATTOG TIL ØSTRIG BLEV FEJRET I HØJE TAASTRUP

29.1. 2022

Igen er Snälltåget på banen. Nu med vognene fra Berlintoget plus en spisevogn med hele vejen til de østrigske skisports destinationer. Toget starter i Malmö, og udover Høje Taastrup medtages der passagerer fra Odense og Kolding. Første tog afgik d. 28.1. og det blev markeret i Danmark.

I den anledning er nattogssangen blevet ny-indspillet. Den blev sunget i Høje Taastrup.

>> Arrangementet forløb således


MEGEN - POSITIV - OMTALE AT INTERNATIONALE TOG I DANSKE MEDIER OMKRING NYTÅR

11.1. 2022

Både Jyllandsposten, Ekstrabladet og Politiken var igang med større (forskellige) indlæg om togrejser i Europa.

Det er blevet trendy at tage toget. Så må vi håbe at oplevelserne på skinnerne nu også bliver så gode, som vi håber (og som bliver omtalt). Fx er forsinkelser i Tyskland altid noget, der kan give nerver. At undgå det må med i aftenbønnen.

>> Her er Ekstrabladets artikel


POSITIVT, MEN TEMMELIGT VAGT UDSPIL FRA EU-KOMMISSIONEN

14.12. 2021, opdateret 23.12.

Så oprandt dagen, vi havde ventet på. Action plan udspil fra Kommissionen om grænsekrydsende, langdistance jernbanetrafik for at tilgodese et modal skift fra biler og fly til jernbaner.

Det blev ikke så konkret, som vi kunne have håbet. Selvfølgelig må mange elementer lægges ud til opfølgninger i systemet i 2022 og 2023. Og der er jo også en politisk behandling i EU i de kommende dage og måneder.

Men en række elementer, måske næsten alle overskrifter vi kunne ønske, er medtaget i planen. Glasset er halvt fuldt, og ikke halvt tomt.

I Back-on-Track (europæisk netværk) vil vi midt i januar fremlægge de vigtigste kommentarer til handlingsplanen. I mellemtiden så følg med på de danske opsamlinger.

>> Se omtalen og kommentarer hos Rådet for Bæredygtig Trafik


JO, MINISTEREN ER LØBET FRA LØFTER OM NATTOG

2.10. 2021


Da ministeren efter at have holdt tale foran CER's kampagnetog (foto) kommer forbi Back-on-Track banneret (tv. lige udenfor billedet) bliver han tilbudt en løbeseddel. Han ser på overskriften: KOM SOVENDE TIL EUROPA I TOG - POLITIKERNE SKYLDER OS RESULTATER og så sagde han noget i retning af: Om vi havde forstået, at det er Tysklands skyld at udbud om nattog til Bruxelles ikke lykkedes? Aktivisten svarede, at vi er med på, at der er problemer med at køre i Tyskland, men at vi også kunne gøre mere i Danmark. Ministeren bad aktivisten gå hjem og læse på lektion, og nægtede at tage imod løbesedlen. Se i øvrigt reportage fra begivenheden d. 1.10. på København H.

Ministeren blev temmelig sikkert orienteret om det mislykkede udbud af nattog til Bruxelles af ministeriets styregruppe i januar måned, og d. 19.4. vidste han at svenske Trafikverket ingen bud havde fået på at køre toget - det må den danske minister ha' fået at vide direkte fra svenskerne. Han har indtil d. 30.8. ikke fortalt forligskredsen om dette, og orienterer så forligskredsen noget i retning om at tyske regler umuliggør at der kan komme til at køre nattog sydpå. Jeg har ikke set redegørelsen, men antager udfra rygterne at den omtaler tre ting:

 1. Andre lande kan ikke subventionere kørsel med nattog på tyske skinner (krydssubventionere)
 2. Der er en tysk 50-kilometers regel, der skal beskytte regionale trafikselskaber mod salg af billetter på strækninger op til 50 km
 3. Svenske Trafikverket har kludret i det og lavet uhensigtsmæssigt stramme regler for evt. drift af nattog til Bruxelles

Ad 1: Korrekt, men så må resten af subventionen gøre det samlede tilskud passende attraktivt for operatøren, det kunne man for Stockholm-Hamborg. Ad 2: 50-km reglen har ingen betydning for kørsel med langdistance nattog, som da også svar til Europaudvalget siger 7.10. Ad 3: Det er meget tænkeligt at svenskerne har været al for forsigtige overfor nogle regelsæt og dermed i praksis har forhindret et vellykket udbud.

Trafikverket og SJ deltog 10 dage før i et NJS seminar, kig med fordel på slides herfra.

Det står klart at ministeren har siddet på hænderne, og ligeså klart at forligskredsen i Folketinget må igang med at slå på tromme!


31 GODE ANBEFALINGER OM NATTOG I EUROPÆISK RAPPORT

3.9. 2021

Rapport fra konsulenthuset Steer og kcw blev præsenteret ved et webinar d. 1.9. og er gengivet via deres slides, som du kan se hér sammen med nogle kommentarer fra Back-on-Track.

I kort udgave rummede anbefalingerne flg.:

 • Infrastrukturafgifter for nattog kan sagtens sættes ned.
 • En pulje af nye vogne (først og fremmest til nattog) bør etableres, så kapaciteten for nattog kan øges meget hurtigt i Europa.
 • Det skal være let af finde komplette køreplaner og let at købe billetter, også de billigste, lige så let som med fly. Passagererne retsstilling for svag.
 • At der kan komme et relativt tætmasket netværk af internationale persontog før 2030. For at det kan ske skal der tilvejebringes en økonomisk model med offentlig startstøtte til ruter (både nat og dag), og bla. lære af erfaringerne fx fra det mislykkede svenske udbud Malmø-Bruxelles.

Rapporten satte fokus på nattog 500-1000 km og fandt 96 ruter (hvoraf nogle er trafikeret med nattog). Med blik på Danmark, så er det dog relevant at kigge på 500-1.500 km, hvilket også giver et langt større marked.

Ambitionerne skal sættes af politikerne: Hvilket modal shift skal vi opnå?

STEER-anbefalingerne indgår nu direkte i EU-kommissionens udspil på klimahandlingsplan på transportområdet. Vi må væbne os med tålmodighed til sidst i november. Back-on-Track har for øvrigt konference i Bruxelles d. 2.12.


MINISTEREN LØBER (MÅSKE) FRA SINE LØFTER OM NATTOG TIL BRUXELLES

31.8. 2021

I henhold til svar til dagbladet Politiken, så er Benny Engelbrecht desværre på retræte: »Det er ærgerligt, at der ikke er nogen, der har budt på nattogsforbindelsen mellem Malmø og Bruxelles. Heldigvis er det ikke ensbetydende med, at vi ikke får nattogsforbindelser. Der er stadig andre nattogsforbindelser på vej enten i statsligt eller kommercielt regi«, siger han med henvisning til Snälltåget, der allerede kører, og SJ’s rute, der kommer til næste år.

Benny Engelbrecht skriver desuden, at fraværet af Malmø-Bruxelles-ruten viser, »at vi har en fælles europæisk udfordring med at skabe gode rammer for nattogsdrift«.

Det sidste har han unægtelig ret i, men at et udbud fejler på den måde, og at man fra ministeriets side bare lader det falde til jorden, er en skandale. Benny Engelbrecht har i sandhed et forklaringsproblem.

>> Se ministerens pressemeddelelse fra 31.8.

I første citat i pressemeddelelsen skriver ministeren noget om en 50-km grænse. Det drejer sig om en beskyttelsesforanstaltning af off. støttet regionaltrafik, der minder om regler mod private busoperatører herhjemme (skal køre over bæltet mv.). Det er ikke en regel, der har til hensigt at genere langdistancetog, og det gør den heller ikke.

Den tyske politik med ikke at støtte langdistancetog er ganske rigtig til stor gene. Skulle et tog vælge køre i transit gennem tysk landområde (ikke tillade ind- og afstigning), så er det naturligt ikke at yde tysk tilskud (= kommer ikke tyskere til gode). Men i de fleste tilfælde, så vil nattog betjene dele af Tyskland, og så betyder det, at kørslen skal foregå i "fri trafik" og/eller med PSO, der kommer fra et andet land og alligevel yde trafikbetjening i Tyskland og for tyskere. Des større proportion kørsel i Tyskland des sværere er det at få økonomien fra en beskeden PSO til at hænge sammen. Men det kan selvfølgelig lade sig gøre, som vi har set det i alle årene, hvor den tyske politik har været praktiseret. Det sker såmænd hver nat, fx med en beskeden andel PSO fra Østrig.

Det nævnes ofte at EU's regler er en stopklods. Det er decideret forkert. EU-Kommissionen har ved gentagne lejligheder fremhævet at det er helt fint at sammenstykke PSO'ere på tværs af landene, som reglerne er nu. Men vi er nogle, der håber at "Fit for 55" vil give EU en mere udfarende rolle i dette puslespil.

SJ-nattoget til Hamborg vil efter planen anløbe København H. ved midnatstid. Det vil næppe være attraktivt for mange danske at betale for en seng for en hel nat for at køre 6 timer kun til Hamborg. Togets materiel vil være 40 år gammelt, upshinet tysk materiel fra den operatør, der også kører biltransporttog mellem Hamborg og Lörrach (Basel).

>> Se den udmærkede artikel i Politiken


INGENIØREN OM HINDRINGER FOR EUROPÆISKE LANGDISTANCETOG

29.8. 2021

Ved indgangen til en uge, der vil bringe en højprofileret rapport om emnet europæiske langdistancetog og nattog, kan det give inspiration at kigge på Ingeniørens Mobilitytech, der har bragt en artikel om hvad der skal til for at få bragt de europæiske jernbaner på skinner hen over grænserne. Artiklen er baseret på et interview med undertegnede. Læs artiklen.

Ingeniøren samler i en podcast d. 27.8. sammen på forskellige tog-emner, herunder også omtale den den ovennævnte artikel. Hør podcast.


FÅ DET STORE OVERBLIK OVER NATTOG VED GÅ-HJEM SEMINAR 29.9. I KØBENHAVN

27.8. 2021

Rådet for Bæredygtig Trafik m.fl. organiserer et seminar med fokus på de anbefalinger og erfaringer, der er gjort det sidste år. Vi skal høre om udbud af nattog til Bruxelles, om anbefalinger fra EU-Kommissionen for at få flere langdistance tog og nattog. Vi skal høre fra praktikere hos DSB og SJ og komme i dialog med politikerne. Der skal sættes gang i konkrete planer, så der kan komme meget mere nattog fra Danmark - vi er kun ved en spæd start! Se nærmere!

To dage efter, 1.10. får København besøg af Connecting Europe Express, som er et udstillingstog i anledning af det europæiske jernbaneår. Her vil jeg og Rådet for Bæredygtig Trafik være til stede, bla med en guidet rundvisning i toget med fokus på europæisk jernbaneforhold før, nu og fremover. Se nærmere!


TOG OG NATTOG EMNE FOR FORELÆSNINGSRÆKKE PÅ FOLKEUNIVERSITETET

27.8. 2021

Og Folkeuniversitetet har minsandten lavet en promotion video for mit forløb (fire dobbelt foredrag mandage i november). Jeg synes filmskaber Anders Harboe er sluppet godt fra den lille video, såmænd.


MEGET VELLYKKET FEJRING AF FØRSTE NATTOG FRA HØJE TAASTRUP D. 27.6.

Rådet for Bæredygtig Trafik i samarbejde med facebook siden Bevar Nattoget og andre gennemførte en vældig god og festlig begivenhed i Høje Taastrup, da det første Snälltåget nattog afgik til Berlin.

Det var hyggeligt og udbytterigt, og det var også en medie-success med enormt meget presseopmærksomhed - noget nær overdådigt! Se den nedenstående herlige video-reportage:

>> Der er også vist fotos og gengivet taler på RBT's hjemmeside


JA, VI BLIVER KLAR MED NATTOG TIL BRUXELLES PR. 1. AUGUST 2022

20.5. 2021

Alt mens vi glæder os over nattog til Berlin arbejder svenske Trafikverket videre med udbud og kontrakt for nattog Malmö - København - Odense - Kolding til Køln og Bruxelles.

. Men som det fremgår af billedet tv. fra dagens powerpoint fra Bosse Andersson, Trafikverket, så får vi ikke noget præcist at vide før sidst i august i år.

Men Bosse vidste dog at der var gang i den fase, der hedder "Evaluation of tenders". Så det er jo godt.

Det forlyder fra Kurt Bauer, ÖBB, at de ikke er med i puljen. Det er sådan set interessant. Heller ikke Snälltåget er i puljen.

Trafikverket arbejder også på at få nattoget til Berlin til at køre hele året rundt ved at give tilskud til operatøren Snälltåget et antal dage i den mere døde sæson. Det er meget positivt!

Konferencen var denne.


ZETLAND OM RE-INTRODUKTION AF NATTOGENE

18.5. 2021

"Idéen om nattoget tror jeg er holdbar og god, fordi tiden måles på en anden måde, når det er din nattesøvn, det handler om. Der har været et enormt fokus på, at det at rejse er noget, der skal overstås så hurtigt som muligt. Den tid, hvor rejsen med fly var eksotisk og eksklusiv, den er ovre. Det, togene kan, og som jeg håber, at operatørerne vil være opmærksomme på, er at gøre det til en oplevelse at rejse også," siger Poul Kattler fra Rådet for Bæredygtig Trafik.

Aske Wieth-Knudsen fra DSB håber på at kunne sælge flere billetter til nattogene fra DSB's salgssteder, skal det argument også oversættes til noget, der kan markedsføres. Og det er faktisk ikke umuligt, mener han. "Dengang jeg selv rejste med nattog, der var business casen jo altid i mit eget hoved, at jeg sparede en hotelovernatning. Det er jo noget af det, man kan markedsføre nattoget på: at det godt kan være, det er dyrere end dagstoget, men du sparer en hotelovernatning, og du når frisk og veludhvilet frem," siger Aske Wieth-Knudsen.

>> Se artiklen i Zetland


GLIMRENDE SEMINAR OM NATTOG AFHOLDT AF HEINRICH BÖLL FOUNDATION

D. 11.5. holdt denne tyske grønne tænketank et seminar, hvor Mark Smith (Seat 61), Veronika Haubold (Nightjet), Carl Adam Holmberg (Snälltåget) og Anna Deparnay-Grünenberg (MEP, grønne) deltog. Moderator var Philipp Cerny, der faktisk er bosat i Danmark. Hér er link til video fra seminaret (på engelsk).

Det vigtigste var nok udtalelsen fra Anna om at nu taler man på alle niveauer i EU om mere tog og om nattog i Europa. Det gjorde man sandelig ikke før i tiden.

Tænketanken har lavet et European Mobility Atlas og i denne forbindelse et opdateret kort over europæiske nattog.

Nightjet offentliggjorde denne udmærkede oversigt over deres linjenet i 2024. Af gode grunde inkluderer det ikke toget Malmö - Bruxelles, da vi lige nu ikke véd hvem der skal drive den linje fra august 2022.

Klik på billedet for at se en forstørrelse:


3.5. 2021

HISTORIE OM SNARLIGE NATTOG NÅR TV-2 NYHEDERNE

Ritzau opdager at Folketinget behandler lovforslag om at Danmark kan overgive trafikkøberansvar for nattog til svenske Trafikverket. Og skriver en lille notits med en kort udtalelse fra transportministeren.

Ritzau skriver:

Til gengæld, så kunne jeg i TV2-Nyhederne kl. 19 fortælle, at danskerne allerede nu kan glæde sig til et nattog fra København til Berlin fra 27.6.

I forhold til notitsen fra Ritzau, så må man sige, at tyskerne ikke har gjort så meget i denne sag.

Der mangler netop i Tyskland en kompetent myndighed, der kan og vil fremme langdistance tog og internationale tog. Bundestag har den holdning, at den slags ikke skal støttes.


31.3. 2021

TOG VERSUS FLY I EUROPA

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) har netop offentliggjort en længe ventet rapport, hvor tog, fly og personbiler bliver sammenlignet med et bredt miljø-sigte. EEA konkluderer overordnet på side 48:

"Analysen af rejser mellem 20 sæt europæiske byer viser at miljøomkostningerne fra tog er substantielt lavere end med fly."

Støj og luftforurening er i EEAs oprindelige tal inddraget med en pris i Euro og afvejet med de mere klassiske CO2-konsekvenser.

En række forhold er underlige og formentlig fejlagtige i EEA-rapporten, figuren herover har jeg lavet på baggrund af en revision af nogle af parameterne og altså som CO2 i gram per passager kilometer.

>> Se selv hvordan ovenstående er beregnet


17.3. 2021

HVAD KOMMER DER MON TIL AT SKE MED KØREPLANER OVER FEMERN, NÅR TUNNELEN ÅBNER?

Det spørgsmål prøvede Bernd Schittenhelm fra Banedanmark at svare på ved et NJS seminar i dag, hvor der blev også snakket om nattog fra Sverige til kontinentet.

>> Se udkast til køreplaner og køretider fra 2029 over Femern

TILBUD FRA LEVERANDØRER AF NATTOG I HUS 19.4. - MEN VI HØRER FØRST NOGET I SLUTNINGEN AF AUGUST

Der skal gå et år mellem annonceringen af et udbud og offentliggørelsen, så vi må væbne os med tålmodighed og vente.

Det fortalte den ansvarlige fra Trafikverket i Sverige, Jenny Aminoff, under eftermiddagens NJS-seminar om internationale tog fra Norge til udlandet.


16.3. 2021

EUROPÆISKE TRANSPORTMINISTRE MØDES 30.3. - BENNY ENGELBRECHT MÅ PÅ BANEN

Back-on-Track, Danmark, har sendt ministeren og Transportudvalget en opfordring til at melde Danmark ind i det gode selskab i Europa. Det kan ikke være rigtigt, at der udvikles tværnationale samarbejder om at se på nye internationale togforbindelser, ny grænseoverskridende infrastruktur og puljer til nattogs-vogne UDEN at Danmark er med!

Benny Engelbrecht udtaler sig ofte varmt for nattog; men særlig konkret og særligt stort bliver det ikke rigtig til. Men med det Europæiske År for jernbaner 2021, og tema-møde om jernbanernes fremtid, er der en oplagt chance for ministeren og hans politiske bagland.

>> Læs videre her


2.2. 2021

AMBITIONER ØNSKES FOR UDRULNING AF MANGE FLERE NATTOG

Godt nok har Benny Engelbrecht valgt en positiv holdning til det svenske nattogsprojekt, som det også fremgår af dagens læserbrev i Information. Men vi savner konkrete ambitioner og en udrulningsplan, så fremtiden byder på mere tog og mindre fly.

Netop mens Information var i trykken, skrev vi til ministeren og hans forligskreds og opfordrede til en større plan for hvordan Danmark kan sikre, at vores ende af Europa kommer med i et europæisk netværk af dag- og nattog.

>> S-politikernes debatindlæg i Information

>> Back-on-Track Danmarks skrivelse til ministeren og forligskredsen


27.1. 2021

SVENSKERNE SKAL HÅNDTERE DET FØRSTE OFF. STØTTEDE NATTOG

Lovgiverne I Danmark har nu ryddet en formel forhindring af vejen, idet det helt naturligt skal være svenske Trafikverket, der får trafikkøber ansvaret for nattoget Malmö - Bruxelles med driftstart august 2022. Så danske myndigheder kan holde sig i baggrunden.

Desværre holder Danmark sig så meget i baggrunden, at vi i den grad savner en debat om hvor meget mere tog og nattog skal fylde i persontrafikken til udlandet. Og erstatte (især) flyrejser i årene fremover. Det vil klæde ministeren at fremlægge en plan for hvormeget togene skal tage af transporten Danmark - resten af Europa, fx i 2025, 2030 og videre frem.

Med sådan en plan så kan der i samarbejde med vores nabolande laves konkrete planer for mere og bedre tog, og hvilke langsigtede investeringer, der skal foretages, for at det kan lade sig gøre.

>> Se nyheden hos ministeriet


19.1. 2021

SÅDAN SKAL BERLIN NATTOGET HÅNDTERES

I Sverige har Snälltåget selv ansvaret for toget og har selv lokomotiv til Malmö.

I Danmark har Hector Rail ansvaret for toget og har to lokomotiver, som blev brugt ved en tilsvarende opgave, da den svenske avis Dagens Nyheter kørte chartertog gennem Danmark i 2019.

I Tyskland deler Wedler Franz Logistik (WFL) og Transdev Regio Ost driften af ​​nattoget resten af vejen til Berlin. WFL tager sig af trækkraften og personalet i Tyskland; ansvarlig er Transdev Regio Ost, da dette firma tilhører Transdev Group ligesom Snälltåget.

Der skiftes lokomotiv i Padborg; i Tyskland skal der bruges enten "Taurus" ​​ES64U2 eller BR 182 lokomotiver, som WFL lejer af MRCE til dette formål. MRCE er et udlejningsfirma.


12.1. 2021

ÖBB NIGHTJET GØR KLAR TIL MALMÖ - BRUXELLES NATTOGET

ÖBB vil uden tvivl i samarbejde med DSB køre sig i stilling til at køre nattoget Malmö - Bruxelles fra august 2022.

Det kan man tydeligt læse i et opslag, hvor de søger materiel til ruten og maks. 160 km/t. Dvs. ældre, renoveret materiel. ÖBB forestiller sig at der også indgår syv sovevogne fra deres gamle flåde (fra 1974), der skal renoveres, og som måske først bliver klar ved udgangen af 2022. Det er de sovevogne, der udgik, da NightJet overtog de meget nyere CNL sovevogne fra perioden 2003-5.

Man leder faktisk også efter op til fem bar- eller spisevogne.

>> Se det offentlige opslag fra ÖBB


FIRE LANDE OG DERES STATSLIGE JERNBANESELSKABER VIL SATSE PÅ NATTOG I EUROPA

11.12. 2020

Vi har med glæde fulgt østrigske NightJet sætte gang i investeringer, der i årene fremover vil markere deres placering som en moderne og ambitiøs aktør med nattog. Nu fulgte Schweiz; men også Frankrig og Tyskland trop, og deres transportministre og tog-topchefer holdt tirsdag d. 8.12. pressekonference om deres planer.

Landene vil investere i tværnationale støtte-aftaler (såkaldet PSO'ere), så togene kan komme til at køre.

Dagen efter, onsdag d. 9.12. publicerede EU-Kommissionen en strategi for grøn mobilitet, som bla medfører at der i 2021 vil blive lavet en plan for hvordan tog i Europa kan komme til at spille en meget større rolle for persontransporten, også med nattog. Den plan vil bla rumme en rapport, som EU Parlamentet har bedt EU-Kommissionen om at udarbejde om hvordan nattog kan komme til at spille en stor rolle på distancer på 500 - 1.500 km.

>> Se dansk oversættelse af Back-on-Tracks pressemeddelelse, der udkom lige efter de fire landes pressemøde

>> Se uddrag (oversat til dansk) fra Kommissionens strategi


EU KOMMISSIONEN HAR EN POSITIV TILGANG TIL NATTOG I EUROPA

18.10. 2020

Det fremgik af webinaret d. 16.10, som Back-on-Track holdt med Mr. Nino Zambara fra DG MOVE.

Der vil komme en række initiativer, og til en start vil Kommissionen i sin klimahandlingsplan i november præsentere en plan for beskatning af luftfarten. Det kommer til at fylde meget i de kommende måneder. For det er jo en såkaldt game changer, hvis det kommer til at batte noget.

Men støtte til nattog, herunder en udlejningspulje af nye, moderne nattogsvogne, kommer helt sikkert på dagsordenen. Og ikke kun en analyse, men også anbefalinger til handlinger for at fremme nattog vil også komme frem, ikke mindst fra den undersøgelse, der netop nu sættes i gang på vegne af EU-Parlamentet, men under DG MOVES ledelse. Undersøgelsen skal være på 9 måneder, og skal være ambitiøs, og også i dialog undervejs. Man vil undgå et skrivebordsarbejde, der blot kan lægges i skuffen. En konference vil blive holdt til sidst, dvs. lige inden eller lige efter sommerferien 2021.

Villighed fra den hollandske regering med hele raden af transportministre bag sig og PR-udspil fra den tyske transportminister for nylig "TEE 2.0" tæller også med.

2021 er også "Year of Rail", og det vil også sætte sit præg på de mange initiativer.

>> Se DG MOVES slides fra fredagens webinar

>> Se hele webinaret inkl. en god omgang spørgsmål og svar


FESTLIGHOLDELSE AF FØRSTE NATTOG EFTER PAUSE FRA NOVEMBER 2014

11.10. 2020, opdateret 12.12. 2020

Ikke alene er det sikkert, at der igen kommer nattog til Danmark, der medtager alm. passagerer til udlandet fra danske stationer; men der kommer også en behørig fejring af dette. På nuværende tidspunkt er der planlagt festligholdelse på Høje Taastrup station lørdag d. 27. marts kl. 22.10 - 22.55 med musik og taler, herunder en tale af ministeren på perronen.

>> Se omtale af arrangementet, som Rådet for bæredygtig trafik har taget initiativ til


TYSK FORMAND FOR EU'S TRANSPORT MINISTERRÅD VISER EN POSITIV OG HURTIG KURS FOR TOG I EUROPA SOM ALTERNATIV TIL FLYVNING

21.9. 2020

Den tyske føderale transportminister Andreas Scheuer inviterede EU-transportministrene til ministerrådsmøde mandag den 21. september. Mødet fortsatte det tog-positive initiativ, der kom fra den hollandske regering for et halvt år siden.

I et interview med "Berliner Morgenpost" sagde Andreas Scheuer, at han agter at foreslå et netværk af højhastighedstog og nattog kendt som "TransEuropExpress 2.0" på dette møde. Heldigvis er dette ikke en 'utopisk' vision, men en temmelig praktisk tilgang til hurtigere og bedre togtrafik mellem EU, både dag og nat.

Han siger blandt andet: Inden for rammerne af det tyske EU-rådsformandskab vil jeg præsentere vores koncept for en moderne grænseoverskridende jernbanetransport sammen med mine EU-kolleger, EU-Kommissionen og jernbaneselskaber. TransEuropExpress (TEE) 2.0-projektet vil gøre Europa mere klimavenligt.

Vi ønsker at forbinde Europas større byer bedre med højhastighedstog og nattog. Det handler om hurtige og kontinuerlige togforbindelser. Det nødvendige er tog, der er komfortabelt udstyret og kan bruges på tværs af grænser. Vi har brug for et EU-finansieringsprogram til dette. Vi er også nødt til at oprette en digital reservationsplatform, hvorigennem europæiske jernbaneforbindelser kan bookes.

Et netværk for højhastighedstog og nattogtrafik kunne være på plads inden 2025.

>> Se hans slides til mødet

Når man ser rejsetider (uden togskifte - pragtfuldt!) på 8 - 14 timer i dagtimerne, så tænker man at nok de færreste vil rejse fra ende til anden med TEE 2.0-togene. Skal man så langt, så er nattogene virkelig det bedste bud.


FORLIGSKREDSEN HAR BEKRÆFTET DEN PRAKTISKE OPBAKNING TIL TO FØRSTE NATTOG

12.8. 2020

Mens den svenske regering tidligere på sommeren meldte ud om støtte til nattog Malmö-Danmark-Bruxelles og Stockholm-København-Hamborg-Berlin, så har forligskredsens politikere været sammen med ministeren i dag og bekræftet den danske opbakning til dette.

Som undertegnede siger til Politiken, så skal vi glemme at kalde dem svenske tog, og i stedet se dem som danske. Det er vigtigt at der er et tydeligt dansk commitment, al den stund at togene i lige så høj grad vil komme danske rejsende til gode.

>> Læs videre i Politiken


NIGHTJET FORTSÆTTER EKSPANSION - BESTILLER YDERLIGERE 20 SÆT NATTOG

5.8. 2020

Det er virkelig meget positivt: Østrigerne ser nattogs markedet udvikle sig voldsomt i årene frem, og ser samarbejdet med andre jernbaneselskaber om nattog forbedres. Endog hjemlige DSB har indgået en aftale med ÖBB. De nye tog skal ses på baggrund af de 13 tog, som allerede er købt og som leveres i 2022.

TOGENE SKAL LEVERES I 2024/2025

I de kommende måneder vil ordren på de 20 nye nattog blive udbudt. ”Dette vil være en investering på omkring 500 millioner euro. I slutningen af 2024 vil rutenettet blive udvidet betydeligt, sagde topchef Matthä.” Så kan jeg realisere min drøm om at rejse til Paris. ”Senere måske fra Berlin til Paris - en rute, der siden 2014 kun har betjent de russiske statsbaner, en gang om ugen, der kommer fra Moskva."

Matthä forbinder dette med en invitation til tilstødende jernbaner: ”Jeg ville glæde mig, når schweizerne, og med glæde også de tyske kolleger, slutter sig til os i et samarbejde. Når alt kommer til alt, har vores nattognet brug for et knudepunkt i Zürich og, hvis du tænker lidt længere frem, også i Berlin ”. Der har været forhandlinger. Han gør det klart, at dette vil være lettere med de schweiziske føderale jernbaner end med DB. "Vi vil gerne ryste hænder med vores schweiziske kolleger."

Matthä syntes måske ikke at København var hans personlige drøm, men vi andre kan jo omvendt godt drømme om NightJet fra København mod Zürich og Innsbruck fra december 2022.

>> Se artikel


ET FORSØG PÅ STATUS FOR TOG DANMARK - UDLANDET, DAG OG NAT

4.8. 2020

Direkte dagtog
Dagtog til Hamborg (frem til 2029): Der er en god skrue at skrue på, når DSB får nye vogne i 2023 (lokomotiverne bliver leveret fra sidst i år). Det drejer sig om at sikre, at der er nok vogne til at øge kapaciteten (længere tog, 2-timers drift fra København, og ikke 4-timers drift). Her bør vi regne på DSB's egne tal, og se om vi skal lægge pres på for at de om ikke så længe køber flere vogne.

Dagtog til Stockholm: SJ vil køre 2-timers drift - og det er rigtig godt og kan give os kapacitet nok frem til 2029.

Dagtog til Oslo: Dette er et problem. Vestkystbanen Göteborg - Malmö er fin og hurtig, men nord for Göteborg går det langsomt. Men direkte tog må være et krav. Hvem skal sikre det? Det bør vel være et blandet ansvar Norge og Danmark. Svenskerne er vel mere ligeglade...

Direkte nattog
Sæsontog til skisport i Østrig (Snälltåget) kommer der ugenligt fra 5.2. 2021 med stop i Høje Taastrup, Odense og Kolding.

Der kommer nok dagligt nattog Stockholm - Høje Taastrup (22.45) - Hamborg - Berlin (også Snälltåget) fra foråret 2021. Dagligt går det nok hen og bliver, for den svenske regering vil betale Snälltåget for at køre dagtog frem for sæsontog (som Snälltåget ville gøre for egen regning).

Malmö - Kbh. H. - Odense - Kolding - Köln - Bruxelles dagligt fra efteråret 2022 (er på plads, udbudsforretning skal igang).

Vi mangler at se hvad NightJet vil gøre i samarbejde med DSB. Vi skal fortsat lave lobbyvirksomhed for København - Basel - Zürich i kombination med København - München - Innsbruck formentlig til køreplansskiftet i december 2022. Det er langt fra utænkeligt at dette vil ske uden mange sværslag, for det vil være i NightJets interesse, når de alligevel vil udvide.

Sæsontog fra Nibøl lige syd for grænsen til München og Salzburg (Alpen-Sylt Nachtexpress) ser ud til at blive en succes, men er af marginal betydning for Danmark.

Udvidelsesmulighederne ligger på delen med nattog. Som vi selv har beskrevet det i vores rapport i foråret, så er nattog det bedste bud på at erstatte fly fra Danmark pga de lange rejsetider, hvor natten må tages i brug.

Lobby-arbejdet for mere nattog skal gå på to ben efter min mening:

- En fælles skandinavisk pulje af sove- og liggevogne, der kan køre i alle europæiske lande. Svenskerne vil gerne, Norge og Danmark skal med på vognen meget snart. Puljen vil betyde, at operatørerne får adgang til moderne vogne, uanset om de kører i fri trafik i og fra vores land eller om de kører på kontrakt med et eller flere af landene.

- Hurtig evaluering af den indledende indsats, så en opskalering kan planlægges. Flere støtteværdige ruter, fx Paris (to timer før Bruxelles-toget) skal planlægges i samarbejde med relevante lande. Her snakker vi om 2024. Hvis Frankrig banker på døren om et Paris-tog, skal det selvfølgelig støttes lige med det samme.


MINISTERIER OG EMBEDSMÆND HAR HURTIGT FULGT OP PÅ POLITISK VELVILJE

23.7. 2020. Det ser ud til at svenske og danske transportministerier har leveret varen, så indhandling af nattog til Bruxelles kan gå igang nu. Dermed kan den hurtige tidsplan holdes. Der er tale om støtte både til Bruxelles-toget (fra Malmö) og lidt overraskende også støtte til Snälltågets rute Stockholm-Hamborg (der jo fortsætter til Berlin og sættes igang i første halvår af 2021). Og det er jo fint nok. Det danske ministerium må have været involveret i den del, der handler om Bruzelles-toget, næppe om den del, der handler om Hamborg (en nat-destination som må have mindre interesse fra Danmark). Støttebeløbet fra svenskerne er temmelig højt (400 mill SEK over fire år), det bliver spændede at se, hvordan de rare penge skal bruges.

>> Se regeringsdokumentet fra Sverige

>> Se pressemeddelelsen fra Sverige

Svenskerne vil også undersøge hvordan Østersø jernbanefærgerne kan fortsætte. Det virker meget oplagt fra et svensk perspektiv.

>> Se svensk pressemeddelelse om Østersøfærgerne


MINISTER OG STØTTEPARTIER GIVER FULD OPSLUTNING TIL NATTOG

Det er en fornøjelse at høre Transportminister Benny Engelbrecht offentligt give sin tilslutning til en realisering af nattog til Danmark. Og den begejstrede tilslutning fra støttepartiernes ordførere.

Den grønne dagsorden i Danmark er hermed også kommet til internationale tog. Og så skal der laves 2025-planer og 2030-planer for flere forbindelser, som kan udfase flyvning i Europa under 1.200 km.

På kort sigt, så skal ministeren sikre, at det ikke kun er en afgang hver aften, vi starter med. Men to. Så vi fra primo 2023 kan komme både i retning af Bruxelles (inkl. Paris, London, Amsterdam); men også i retning af Basel-Zürich (inkl. Milano) og München-Innsbruck (inkl. Firenze og Rom).

>> Se ministeren og ordførerne i denne facebook-video fra 23.5.

>> Se TV-Avisen lørdag aften d. 23.5. 20 minutter og 20 sekunder henne

>> Se DR.dk's omtale

>> Og så skrev ministeren og ordførerne også et indlæg i Politiken d. 26.5. (dog bag betalingsvæg)


DSB SENDER RAPPORT TIL MINISTEREN OM NATTOG

Men den bliver først kendt af offentligheden, da jeg noget senere får agtindsigt, og hermed får en lidt barberet udgave of rapporten. Rapporten fortæller bla. at DSB har indgået en aftale med ÖBB om nattog, uden det dog er helt klart, hvad aftalen indeholder. Måske kun et samarbejde om at byde på nattoget fra Malmö til Bruxelles, og ikke mere.

>> Se DSB's rapport til ministeren


BOOKING AF TOGREJSER ER EN STOR HINDRING FOR TOG I EUROPA

13.5. 2020

Det var konklusion fra et webinar d. 11.5. afholdt af Back-on-Track.

Vi havde inviteret Daniel Elkan fra Snowcarbon og Peter Koller fra Bahnagentur Schöneberg til at introducere os til dette vigtige emne.

Daniel: Hvor mange togrejser går tabt på grund af komplicerede bookingprocedurer? Hvor meget tid spildes der i processen og ved at vente på perroner på grund af at man fik dårligere forbindelser?

Peter: Det er en konflikt mellem "netværksbaserede billetter" og "globale billetter" (punkt til punkt). Det er et spørgsmål om samarbejde, ikke et teknisk problem.

>> Se præsentationer og nogle af spørgsmålene på Back-on-Tracks Youtube-kanal


SVENSK RAPPORT: ANBEFALINGER TIL DANSKE POLITIKERE OG MYNDIGHEDER

1.5. 2020

Den svenske nattogs rapport er sådan set udmærket, men har nogle nogle svagheder og er også et blik set med de svenske myndigheders øjne. Noget kan se anderledes ud fra dansk side.

Ikke mindst skal blikket rettes langt fremad. Planlægning af meget mere tog til Europa kræver en lang tidshorisont.

Nu har Back-on-Track, Danmark spillet ud med anbefalinger til den praktiske proces, der nu skal virkeliggøre gen-introduktion af nattog til/fra Danmark.

>> Se anbefalingerne


EUROPÆISKE TOG KAN LØFTE FREMTIDENS KLIMAUDFORDRING

22.4. 2020

Netop en uge før svenske Trafikverket publicerer deres endelige rapport om nattog, så sætter Back-on-Track, Danmark, gen-introduktionen af nattog ind i et større perspektiv i en sprit-ny rapport.

Det viser sig nemlig at togene i Europa trinvis kan overtage transportarbejdet, som inter-europæiske fly laver i dag. Flyene må fases ud, for der er ingen realistiske udsigter til grøn flyvning. Og togene er alternativet.

I Europas geografiske udkanter må en stor del af togene være nattog. Så vi snakker ikke om et eller to nattog fra Danmark. Vi snakker i 2030 måske om 20-30 nattog alene med danske passagerer. En helt ny rejsekultur står foran os. Og hvis service, tryghed og hensyn til alle typer rejsende er i højsædet, så vil det være en fornøjelse komme ud og opleve Europa. Også når klimakrisen kradser og handling er påkrævet.

>> Se rapporten her


SVENSKERNE TÆNKER PÅ AT FORNY HELE FLÅDEN AF NATTOG

17.4. 2020

De svenske indenlandske nattog er ved at blive al for gamle. Trafikverket vil nu købe helt nyt materiel i stedet for at blive ved med at reparere på de gamle vogne.

Det betyder at Trafikverket med nye europæisk standardiserede nattogsvogne kan samtænke behovet for vogne indenrigs med behovet for vogne til udlandet. Man er godt klar over, at første kontrakt med udenlandsk udbyder (via Danmark) til kontinentet lider under den svaghed, at der i Europa er en mangel på tidssvarende nattogsmateriel.

Det er ikke for at prale, men det er netop den anbefaling vi i Back-on-Track, Danmark, foreslog til Trafikverket, da vi i februar gav høringssvar til Trafikverket om deres nattogsredegørelse. Den endelige rapport kommer i øvrigt d. 30.4.

>> Se omtalen i svensk altinget


DANSK POLITISK AFTALE OM NATTOG I HUS - NU SNAKKER VI OM REALITETER!

D. 1. april indgik Regeringen en aftale med sine støttepartier (inkl. Alternativet) en trafikpolitisk aftale med forbedringer i den kollektive trafik. Som en del af aftalen er introduktion af nattog med en indledende støtte på 5 mill. kr. i hhv. 2021, 22 og 23. Ifølge transportminister Benny Engelbrecht (S) er pengene ikke øremærket ét bestemt initiativ på nuværende tidspunkt.

»Udmøntningen skal drøftes både i arbejdsgruppen og med DSB således, at vi sikrer, at den samlede finansiering på tværs af landene giver mest mulig nattog for pengene«, lyder det i et mailsvar til Politiken.

Jeg udtalte til avisen: »Det betyder, at danske myndigheder og DSB agter at hoppe på det svenske initiativ om at genetablere nattog. Nu er der ikke kun god vilje, men handling bag ordene«, lyder det fra Poul Kattler, der nu ser frem til, hvad de svenske myndigheder melder ud, når nattogsrapporten kommer i slutningen af april.

»Det er vigtigt, at vi fra dansk side holder fast ved danske interesser, og ikke stirrer os blinde på forretningsmodeller, der måske er begrundet i særlige svenske forhold«.

>> Se pressemeddelelsen i forbindelse med den politiske aftale

>> Se omtalen i Politiken


TRANSPORTMINISTEREN HAR FULD FOKUS PÅ MULIGHEDERNE FOR IMPLEMENTERING AF NATTOG

10.3.

Tak for jeres e-mail af 20. februar 2020, hvor du nævner både Back-on-Track mødet i Bruxelles, jeres anbefalinger til Trafikverket (nattog) og den hollandske regerings initiativ til styrket internationalt samarbejde om både dag- og nattog.

Der er ingen tvivl om, at internationalt samarbejde er helt afgørende for, at der komme mere togtrafik på tværs af grænserne i Europa. Lige nu er mit primære fokus på samarbejdet om nattog. Arbejdet er forankret i den arbejdsgruppe, som mine kollegaer og jeg etablerede i december 2019 - en arbejdsgruppe, der naturligvis ser frem mod Trafikverkets aflevering af deres slutrapport, som du også nævner.

Både jeg selv og mine embedsmænd har således fuld fokus på mulighederne for implementering af nattog.

>> Se svaret som original pdf


MERE TOG I EUROPA: LEDERSKAB MANGLER - MEN HOLLÆNDERNE ER I BEVÆGELSE

20.2.

Brev til transportministeren, transportudvalget og danske EU-parlamentarikere

Efter vores møder i Bruxelles d. 28.1. stod det som bekendt klart, at der var god vilje hos de politikere og embedsmænd, vi mødte; men knap så meget praktisk handling. Og måske heller ikke et politisk flertal.

Vi har udarbejdet et referat fra møderne og ikke mindst lavet en politisk opsamling, som du kan finde her.

Mulighederne for at styrke tog og nattog er til stede både nationalt, mellem nationer og på EU-plan. Og tog kan flytte passagerer fra fly også i et omfang, der nytter noget i forhold til EU’s klimaforpligtigelser.

Det ser ud til at den hollandske regering har taget bolden op, og vil samle en ”koalition af villige lande” til at komme i gang i en fart. Læs her.

Vi tænker fra Back-on-Track, Danmark, at det hollandske initiativ skal støttes. Og hvad angår konkrete handlinger, så er vores anbefalinger op til mødet d. 28.1. ligeså aktuelle som dengang. Det kan blive til praktisk handling.

Det svenske initiativ med nattog vil ende med en slut-rapport d. 30.4., der også omfatter rejser til og fra Danmark. Vi har håndholdt afleveret vores kommentarer til Trafikverket i Stockholm.


ANBEFALINGER TIL DEN ENDELIGE RAPPORT OM NATTOG (TRAFIKVERKET)

6.2. 2020

Der skal kigges på en pool af nattogsvogne

Det omtales i Trafikverkets rapport at vogne til nattog er en begrænset ressource i Europa. For togsæt til brug i dagtimerne er det en anerkendt metode ved udbud, at en operatør kan leje, lease eller på anden facon få adgang til rullende materiel, som ejes af staten eller et særligt selskab under statslig (eller mellemstatslig) kontrol. Det fremmer muligheden for at få operatører til at melde sig, at der kan tilvejebringes de egnede vogne, idet operatører, der får stillet korte kontrakter til rådighed (fx fire år), ikke ønsker at risikere at investere i vogne, der har en levetid på mere end 25 år. I modsat fald begrænses feltet af villige og mulige operatører.

Både norske og svenske vogne til nattog er meget gamle og trænger til erstatning. En norsk rapport har for nylig påpeget dette. Disse vogne kan under alle omstændigheder ikke køre til Danmark og kontinentet af tekniske grunde.

Trafikverket bør i sin endelige rapport inkludere muligheden for – så hurtigt som muligt – at etablere en skandinavisk pulje af ensartede nye vogne til nattog, som både kan bruges indenrigs i Sverige og Norge, mellem de skandinaviske lande og til det kontinentale Europa.

Siddevogne vigtige i nattog

Trafikverket er i rapporten uklar om hvordan siddevogne skal indgå i fremtidens nattog eller måske slet ikke indgå. Det er erfaringen fra anden kørsel med nattog i Europa, at siddevogne er vigtige i paletten af service- og priskategorier i sådanne tog. Det må præciseres i den endelige rapport, at flere typer af siddevogne kan indgå i det kommende tilbud.

Siddevogne kan også få stor betydning i morgen- og aftentrafikken til lokale destinationer, så et nattog i samarbejde med regionale trafikudbydere kan være et ekstra tilbud til de regionale rejsende.

Andre services i toget

Der bør indgå mulighed for cykelmedtagning, også flere end de krævede otte pladser per tog, og kræv at der vil være en form for forplejning i nattogene. Ligeledes skal det være muligt at tage kæledyr med i toget.

Alternative ruter, hvis Malmö ikke på kort sigt kan være startpunkt for nattog

Trafikverket bør i den endelige rapport medregne den mulighed, at der også udgår nattog fra København til kontinentet. Da der er gode direkte tilbringertog fra både Stockholm og Göteborg til afgange fra København, vil mange svenske rejsende finde flere forbindelser end alene til Köln interessante, også selvom der skal foretages togskifte i København.

Direkte nattog fra København til Basel/Zürich og München kunne meget vel være aktuelle, også fra 2022. Sådanne nattog kan selvfølgelig etableres ganske uden svensk samarbejde, men det forekommer naturligt at Trafikverket engagerer sig i disse muligheder. Lige nu taler DSB og ÖBB sammen om etablering af sådanne tog.

Det kan desværre vise sig at operatører ikke kan løse opgaven i fx 2022 med at køre helt til Malmö (til Köln/Achen) pga tilgængelighed af (især) lokomotiver, der kan trække et passagertog over Øresund. Indtil det problem er løst, må det være en option at lade toget starte i København. Det bliver ikke mindre ”svensk” af den grund.

Afsender: Back-on-Track, Danmark, der består af jernbane- og klimaaktivister fra fx organisationerne Rådet for Bæredygtig Trafik, NOAH (Friends of the Earth), Vedvarende Energi og Nordisk Jernbanesamarbejde (NJS).


SVENSK NATTOGSRAPPORT: POSITIVT MEN IKKE NØGLEFÆRDIG FOR DANSKE INTERESSER

19.1. 2020

D. 15.1. kom den ventede svenske (del) rapport om nattog. Den rummer mange gode ting, og er først og fremmest en milepæl for statslig engagement i nye, grænseoverskridende nattog.

I denne henvendelse til politikere, embedmænd og offentligheden behandler vi:

1. Hvad står der i rapporten?

2. Hvad anbefaler vi danske politikere at gøre?

3. Hvilke anbefalinger vil vi give til Trafikverket til forbedringer af den endelige rapport?

>> Se vores observationer her


2020 VIL BLIVE ET ÅR DER SÆTTER FOKUS PÅ MERE OG BEDRE UDLANDS TOGTRAFIK

29.12. 2019

Efterspørgslen på udlands togtrafik vokser og vokser, og kapaciteten er ved at være opbrugt. Derfor må 2020 blive det år, hvor DSB i samarbejde med DB og ÖBB (og gerne andre) tager beslutninger, der sikrer mere kapacitet og bedre service. Det skal handle om:

 1. Flere pladser og flere afgange for EC-tog fra København til Hamborg fra 2021 eller 2022
 2. Servering i Hamborg-togene må etableres, så togrejser opleves som mere og andet end kreaturtransport
 3. Nattog skal introduceres fra 2022
 4. Indfasning af nyt materiel med DSB el-lokomotiver EB og vogne hurtigst muligt fra 2023

Hvad (1) angår, så har de 16 IC3 togsæt med tysk indusi sikkerhedssystem (så de kan køre til Tyskland) nok at gøre, og der er ikke muligheder for at udvide kapaciteten på de tider af døgnet, hvor der er efterspørgsel. En løsning kunne være at leje/lease vogne og benytte de første nye EB lokomotiver fra 2021 til at lægge et eller to togpar ekstra ind fra København, evt. ved at blande Aarhus-Hamborg togene sammen med København-togene. Der skal bestilles plads på skinnerne allerede nu i april 2020.

Hvad (2) angår, så har nogen sikkert bemærket at togene ikke længere hedder "EC" men er nedgraderet til "IC". Det er fordi branded "EC" inkluderer en form for forplejning ombord. Da togene fra København tog færgen Rødby-Puttgarden, kunne man påberåbe sig at forplejningen helt naturligt lå på færgen. Den går ikke længere. Turen fra København til Hamborg tager 4 timer og 40 minutter. Uden mulighed for kaffe og noget spiseligt. Det er simpelthen for dårligt. Der er et pantry i hvert togsæt med udstyr til at lave kaffe (som laves til 1. klasse i forvejen), til at sælge snacks og sandwiches. Det må være muligt at få åbnet for salget, så rejsen til Hamborg kan finde sted med mere komfort. Selv Ryan Air sælger da noget ombord!

Hvad (3) angår, så er betingelserne i den grad til stede. Tilbage i september 2017 havde undertegnede og Gunnar Olesen (V.E.) en samtale med Kurt Bauer fra ÖBB's nattogsdivision. Han sagde dengang, at der er nogle betingelser for at ÖBB nattog kunne komme til København (via Kolding):

 • ÖBB's nye materiel skal først leveres, det sker løbende fra slutningen af 2020, effektivt nok først fra 2021.
 • Udgifterne på den lange tur gennem Tyskland skal reduceres. Det er sket nu per 1.1. 2020 i og med at momsen på langdistance tog gennem Tyskland er reduceret fra 19% til 7%.
 • DSB skal være interesseret i at indgå et samarbejde med ÖBB om nattoget. I praksis betød dette at de danske politikere skulle udtrykke dette ønske. Og det er tydeligt sket i form af finanslov 2020. DSB får i 2021 leveret EB-lokomotiver, der kan trække nattoget fra Hamborg.

Udredningen om svenske nattog i foråret 2020 skal også indholde et dansk engagement i langsigtede løsninger udover blot ét nattog fra København sydpå. En pulje af skandinaviske sove- og liggevogne og udbud af vigtige ruter skal på programmet, for den slags tager tid at effektuere, og tid har vi ikke for meget af, i fald de europæiske tog skal løfte meget af den transport luftfarten løfter i dag.

Hvad (4) angår, så skal DSB's nye løsning, der løbende helt udfaser IC3-togene til Hamborg, forceres, så indfasning af det nye materiel fra 2023 får top-prioritet. Optionen på endnu flere vogne skal udnyttes, ligesom det skal sikres at sidste option på EB-lokomotiver bliver udnyttet.

Et brev til DSB's administrerende direktør er afsendt d. 31.12. med nogenlunde ovenstående ordlyd.


NATTOG PÅ FINANSLOVEN

3.12. 2019

Nu går det stærkt. Der blev med finansloven lagt en kæmpestor trædesten i det vandløb vi skal over, for at vi en dag, gerne i 2022, igen kan køre direkte med nattog fra Danmark til destinationer sydpå.

Dette står der om nattog i finanslovsaftalen:

"Aftaleparterne noterer sig, at regeringen i forbindelse med en kommende investeringsplan for infrastruktur vil præsentere et oplæg til disponering af opsparede midler i "Forliget om Bedre og Billigere kollektiv trafik" for forligskredsen.

Aftaleparterne noterer sig endvidere, at regeringen sammen med DSB vil undersøge mulighederne for at etablere nattog i Danmark samt undersøge mulighederne for at koordinere en eventuel nattogsdrift med Tyskland og Sverige.

Der prioriteres samlet set 173,7 mio. kr. i 2020 til kollektiv trafik."

Det er Alternativet, der har bragt dette på banen. Og det er skide godt!

Hvad betyder disse politiske formuleringer? De betyder, at der er politisk tilsagn om at ministeriet og DSB indgår på en ligeværdig måde i forhandlinger med svenskerne og østrigske operatør ÖBB om nattog til Danmark (og Sverige) som pågår nu og i foråret. Det betyder, at der er penge til at indgå i arbejdet der følger efter den svenske regeringskommissions arbejde per 1.5. 2020 slutter. Og at der er penge til en underskudsdækning, hvis et nattog fra 2022 skulle få svært ved at løbe rundt.

Der er ikke lagt op til store og ambitiøse satsninger, hverken med nye vogne, store klimaplaner om at flytte passagerer i væsentligt omfang fra fly til tog i Europa. Men det kan komme. Nu er den første store trædesten som sagt lagt.

Bemærk at der ikke kunne opnås enighed om flyafgifter; men det er ikke opgivet.

>> Læs mere i Politiken om dette


DSB: VI ER I FORTSAT DIALOG MED ÖBB

24.11. 2019

I et interview i Politiken i dag siger DSB's adm. direktør Flemming Jensen, at DSB i foråret skal sende et bud til Trafikministeriet på, hvilke samarbejder DSB kan indgå i, hvad økonomien i det er, og hvordan mulighederne for nattog kan se ud. Det er ikke det samme som at sige, at der kommer til at køre nattog til og fra Danmark igen, for det er ikke let.

I samme tillæg i Politiken er der i dag en anmeldelse af sovevogne i Europa. Politikens journalist fik sovet godt, hvis nattesøvnen ikke blev forstyrret af snork i Sverige og af heftig grænsekontrol til Tyrkiet.

For at læse artiklerne kræver det desværre abonnement.


BACK-ON-TRACK KASTER SIG UD I POLITISK PROCES I EU OG I MEDLEMSLANDENE

23.11. 2019

EU-Kommissionen med Frans Timmermans i spidsen skal sætte en grønt kurs. Transportsektoren bevæger sig lige nu i den forkerte retning. Men tog i Europa kan spille en vigtig rolle. Ikke kun med langsigtede investeringer med højhastighedsbaner, men også med konventionelle internationale tog - hvis de lange afstande tilbagelægges i løbet af natten.

Skal vi opremse alle ønsker på vegne af en jernbanesektor, der er bagud på point, så vil listen være lang. Back-on-track har identificeret 5 prioriteter, som kan bringe de europæiske passagertog på rette kurs. Med denne udmelding vil vi gerne hjælpe EU-Kommissionen med denne vigtige dagsorden.

>> Læs papiret (oversat til dansk) Læs papiret (på engelsk)


TRANSPORTMINISTEREN I "RING TIL REGERINGEN" OM NATTOG

11.11. 2019

I dag var Benny Engelbrecht i P1 med ring til regeringen. Sidste spørgsmål ved minuttallet 41:15 kan du høre Lis spørge ministeren om nattag: "Nu er der en klimadebat, tænker I i regeringen at genoptage nattog fra Danmark?"

Det er der også en mulighed for, siger ministeren, (...) ÖBB er også igang med overvejelser, men vi gør alt det vi kan for at fx SJ eller ÖBB kan køre nattog på danske skinner på de rigtige timeslots. Vi vil i al fald gerne sikre, at der kommer nattog herfra ned gennem Europa. Men jeg kan ikke love at det sker næste år.

>> Hør ministeren


MINISTEREN SVARER POSITIVT PÅ OPFORDRING TIL HANDLING NU

7.11. 2019

Brev til transportminister Benny Engelbrecht og hans svar. Brevet blev sendt 27.10. 2019: Det er os med de 65.000 underskrifter for nattog. Vi mener at det er nu, at du skal slå til og sikre at

 • Svenskerne ikke løber alene med et nattog
 • En unik chance med villigt samarbejde med østrigske ÖBB og svenske Trafikverket ikke løber os af hænde
 • Komme hurtigt og billigt til det første nattog og planlægge de næste

Der er allerede i 2022 en unik chance for at få forbedret togforbindelserne markant med et nattog fra København til to destinationer sydpå. Det kan være til Zürich eller München eller Paris. Der er tale om en operatør sydfra, der stiller med vogne og ekspertise, alt mens nye DSB el-lokomotiver er klar til at køre togene fra/til Hamborg. Efterspørgslen har aldrig været større og den politiske værdi er markant.

Er de danske signaler (fra ministeriet, Banedanmark og DSB) ikke positive nu, så vil Danmark:

 • Bremse bestræbelserne for at få nattog, som svenskerne vil bidrage til
 • Sikre at svenske nattog vil køre gennem Danmark uden at stoppe

Første nattog fra 2022 må “nøjes” med ældre vogne og en aftale mellem ÖBB og DSB – og svensk driftsstøtte. Og skruet sammen således at DSB kan håndtere et evt. dansk startunderskud under sin kontrakt med staten. Der er for øvrigt intet, der tyder på, at toget vil køre med underskud, fordi de mest rentable destinationer naturligvis vælges først.

Der bør ikke ventes med at undersøge hvordan næste bølge af nattog skal introduceres efter 2022. Tiden arbejder for at reducere flyvning og bruge togene meget mere i Europa. Det vil kræve nye vogne og formentlig udbud af kontrakter med en underskudsgaranti. Der arbejdes med hvordan sådanne aftaler skal strikkes sammen både i Sverige og i Holland. Der arbejdes for en skandinavisk pulje af sove- og liggevogne, som kan sikre god udnyttelse og lavere indkøbspriser. Det gælder om at Danmark er med ombord.

>> Se maggiterning med argumenter for hvorfor vi har brug for et nattog nu

Ministerens positive signal overfor DSB og Banedanmark er yderst vigtig her og nu. De venter på dit signal!

Med venlig hilsen, Poul Kattler, Kjeld A. Larsen, Jacob Sørensen og Gunnar Olesen, der repræsenterer Back-on-Track, Danmark, i samarbejde med Rådet for Bæredygtig Trafik, NOAH og Vedvarende Energi.

Svar fra Benny Engelbrecht, 7.11. 2019 (se pdf)

Tak for dine e-mails af 26. september og 27. oktober 2019 og for jeres idepapir med et oplæg til en dansk nattogsudredning. Det glæder mig oprigtigt at se folk engagere sig konstruktivt i spørgsmålet om, hvordan vi i praksis kan reducere transportsektorens klimaaftryk.

Jeg havde mod slutningen af september fornøjelsen af at møde min svenske kollega, infrastrukturminister Thomas Eneroth.

Vi drøftede blandt andet den svenske udredning, som jeg benyttede lejligheden til at give min støtte til, herunder i form af det samarbejde, der pågår mellem mit ministerium og Trafikverket. Jeg bemærkede derudover, at jeg ikke på nuværende tidspunkt forventer at bestille en særlig dansk udredning eller sætte rent danske nattog på skinnerne. Jeg mener grundlæggende, det vil være dobbeltarbejde med to næsten identiske undersøgelser på hver sin side af Øresund.

Den svenske udredning dækker således – ganske oplagt – flere af de punkter, som også er med i jeres idepapir, såsom billetpriser, materielbehov, tilgængelig kapacitet, potentielle stop på vejen gennem Danmark og mulige destinationer i Europa.

Trafikverket vil i januar og april fremlægge deres henholdsvis foreløbige og endelige rapport for den svenske regering. Jeg følger som sagt arbejdet tæt via mit ministeriums samarbejde med Trafikverket om den del af udredningen, der angår Danmark, og ser frem til at læse konklusionerne, når de foreligger.

Derudover drøfter DSB og ÖBB ganske rigtigt et eventuelt samarbejde om nattog, hvad jeg i udgangspunktet er positivt stemt over for. Mit ministerium er i kontakt med DSB, men kender endnu ikke til konkrete detaljer.

Med venlig hilsen, Benny Engelbrecht


24.10. 2019

GYMNASIEELEVER VIL IDÉ-UDVIKLE OM BEDRE TOG SYDPÅ

Jeg var ved at få morgenkrydren gal i halsen i morges, da jeg åbnede min radio 6.30. For der blev snakket nattog; og det vel og mærke uden at jeg anede at det skulle ske...

Det viste sig at være vores venner på Sankt Annæ Gymnasium, som også var på spil for et lille år siden - og helt sikkert har medvirket til at DSB har vendt på en tallerken og er mere positive overfor nattog.

>> Hør selv indslaget i P1 Morgen

Indslaget gjorde mig både nervøs og håbefuld. Asge fra DSB forsøgte grundigt at manipulere de to unge i udsendelsen. Men de har altså gang i en idéudviklings workshop med DSB, en såkaldt hackathon. Jeg blev inviteret til at give workshoppen et skriftligt bilag, og det har jeg så gjort.

>> Læs hvorfor der er brug for et nattog fra Danmark sydpå

Netop gymnasieelevernes rejseadfærd er bekymrende og paradoksal. Flymodstanden i "Bevar Jordforbindelsen" har netop lavet et spørgeskema, som gymnasieeleverne kan benytte, samtidig med at ngo'en får ammunition for at få tog som alternativ til al den overflødige flyvning.

>> Se spørgeskemaet om gymnasieungdommens rejseadfærd


STÆRK DANSK POLITISK MARKERING NØDVENDIG, SÅ SVENSKERNE IKKE STÅR ALENE

Man kunne godt få det indtryk, at vi politisk lader svenskerne om at rage kastanjerne ud af ilden, når det drejer sig om at gen-introducere nattog. Det er godt at svenskerne er opsatte på dette, men deres løsning vil ikke honorere danske interesser, fx. vil et svensk nattog knap nok stoppe på dansk jord; det skulle da lige være i Kastrup eller Ny Ellebjerg sent om aftenen.

Derfor har Back-on-Track, Danmark, i samarbejde med Rådet for Bæredygtig Trafik, NOAH og Vedvarende Energi udarbejdet et papir, der minder om det opdrag, som den svenske trafikstyrelse har fået af de svenske politikere. Og vi har sendt papiret til den danske minister, så han kan være bedre klædt på, når han møder sin svenske kollega. Eller blive inspireret til at lade sine embedsmænd udarbejde netop en sådan analyse med samme deadline som den svenske, nemlig 30.4. 2020.

>> Se forslaget til dansk opdrag


STOR INTERESSE I SF FOR OPLÆG OM NATTOG OG JERNBANER I EUROPA

14.9. 2019: Poul var inviteret af MEP Kira Marie Peter-Hansen til at fortælle om situationen for europæiske jernbaner i lyset af klimakrisens krav til at erstatte flyvninger med tog.

Oplægget har en række nye aspekter med, og er vel til dato et af de bedste dansksprogede oplæg for nattog i Europa.

>> Se oplægget her (pdf)


KO-VENDING HOS DE TYSKE BANER

13.9. 2019: Nu forlyder det overraskende fra øverste etage i DB-tårnet i Berlin at den styre tyske operatør nu igen er interesseret i "rigtige" nattog, dog i et samarbejde med SBB og ÖBB.

Det var jo indtil nu DB der spiller skurkens rolle i spillet om europæiske nattog, idet de strategisk i årene op til 2016 arbejdede henimod at lukke deres nat- og autotog. Det skete endeligt i december 2016. Men nu skal vi måske vænne os til at se DB som en mulig partner i udviklingen af nye nattogs koncepter i Europa.

>> Se omtale og originalartikel


MINISTEREN SVARER OM NATTOG - POSITIVT, MEN TEMMELIG INTETSIGENDE

9.9. 2019: Der er nu kommet svar fra minister Benny Engelbrecht i anledning af vores henvendelse om nattog. Svaret er venligt og imødekommende, men også lidt intetsigende. Se her.

Der kunne godt ønskes et skarpere svar: Vi mangler fra ministeren en vilje til at udvise handling. Og det er en farlig kurs, at lade svenskerne knække vores nødder for at få nattog til Danmark.

Som vi bad om, så må det være rigtigt at lave en selvstændig dansk redegørelse (gerne i et vist samarbejde med svenskerne) om hvordan der hurtigst muligt (dvs. i 2022) kan komme nattog, der betjener Danmark sydover. En sådan redegørelse skal give udtryk for et politisk ønske om, at noget sådan er en rigtig god ide.


SPØRGSMÅL TIL MINISTEREN - INTENS DIALOG I PRESSEN

4.9. 2019.

D. 26.8. afleverede Back-on-Track og flere 65.000 underskrifter til ministeren og transportudvalget under overskriften: Konkret plan for at genindføre nattog fra Danmark sydpå ønskes! Henvendelsen kom fra en række ngo'er og sigtede både på en plan sammen med svenskerne om nattog til kontinentet, OG et ønske om forbedrede tog i Skandinavien. Se henvendelsen.

D. 28.8. stillede Andreas Steenberg (RV) to spørgsmål til ministeren. Spm. 1: Hvorfor var det at DSB og DB stoppede med at køre nattog til Tyskland i 2014? Ministerens svar. Spm. 2: Hvad det vil kræve af investeringer rent økonomisk og teknisk for at køre nattog mod Tyskland igen? D. 30.8. stillede Susanne Zimmer (Å) to spørgsmål til ministeren. Ministerens svar. Spm. 1: Hvor meget klimabelastning ville hver passager i nattoget spare klimaet for i forhold til en flyrejse? Mystisk nok ligger ministerens svar ikke på ministeriets hjemmeside, men se her. Spm. 2: Vil et kommende nattog stoppe undervejs i Danmark, så det ikke springer over Fyn og Jylland? Ministerens svar til Susannes spm. 2.

Politiken spillede ud d. 30.8. som reaktion på de 65.000 underskrifter, og fik taget transportministeren med bukserne nede, så han fik svaret lidt dumt i dette indlæg.

Men Politiken kom d. 2.9. lidt dybere ned i substansen og citerer ÖBB: De østrigske statsbaner vil gerne køre nattog til og fra Danmark. Men det kræver enten samarbejde fra DSB eller økonomisk støtte fra den danske stat. I fremtiden kan danske togrejsende måske køre nattog fra København og ned i Europa.

Sådan forlyder det i hvert fald fra de østrigske statsbaner, ÖBB, der er førende på nattogskørsel i Europa.

»Vi har igangværende samtaler med DSB om en mulig nattogsrute fra Danmark eller endda en rute, der kører mellem Tyskland, Danmark og Sverige«, siger Kurt Bauer, der er leder af afdelingen for langdistancetog hos ÖBB.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har nu tænkt sig om og udtaler i en mail til Politiken:

»Jeg synes, at det på alle måder er positivt, at der er interesse for at genoplive nattogstrafik. Jeg kender ikke detaljerne i ÖBB’s drøftelser med DSB – destinationer, antal afgange, billetpriser og så videre – men jeg synes, det er positivt, hvis de to selskaber ser et grundlag for et sådant samarbejde«. Læs det meget interessante indlæg.

Henning Hyllested (Ø) læste politiken d. 30.8. og synes ikke at transportministeren skal følge beskedent i hælene på svenskerne, det skriver han i et debatlindlæg i Politiken.


ALT MENS POLITIKERNE DEBATTERER DANSKE INTERESSER I NATTOG ER PRESSEN POSITIV

20.8. 2019. Nordea Invest har et magasin, og heri er der en stor og positiv omtale af nattog. Journalist Nina Azoulay har været hos ÖBB og DSB og spørge, og giver god plads til hvad undertegnede og Back-on-Track lægger vægt på.

>> Læs artiklen i Nordea Invest: Nattoget er på vej til at generobre Europa


POLITIKEN ANMELDER FIRE LIGGEVOGNE HOS FORSKELLIGE EUROPÆISKE NATTOGS OPERATØRER

15.8. 2019. Rigtig godt. Lad os blive konkrete. For nattog er ikke et teoretisk drømmesyn, men noget der skal bruges, og skal det anmeldes nøgternt. Tak for det. Sune fra Politiken er måske lige skrap nok, når han lader en ikke-rengjort kupé i liggevognen fra Hamborg til Wien være udslagsgivende for den laveste karakter (1 ud af 6). Sune skriver at liggevognene "er den næstfineste klasse efter sovevognen". Man kunne måske have skrevet at liggevognene er den billigste kategori af sovepladser. Der er jo en grund til at vi er mange, der foretrækker at betale lidt mere og nyde en sovevogn.


INDSLAG I P1 KULTURPROGRAM OM NATTOG

18.7. 2019. Også kulturmedier som DR P1 KULTUR dækker nu emnet tog på tværs af landene. Poul blev interviewet om tog, nattog og gode togoplevelser til 12 minutters indslag, som du kan finde på link i billedet, hop 39 minutter frem.

>> Hør indslaget i P1


IC3-TOG (EC) TIL HAMBORG ER STADIG UDEN ORDENTLIG TYSK STRÆKNINGSRADIO

1.7. 2019, 4.9. 2019. Hvilket betyder forsinkelser og vilkårligheder på turen til Hamborg, og dermed risiko for at miste sin forbindelse med tog videre sydpå.

DSB afventer stadig en slags typegodkendelse, og lige så snart den er i hus kan togsæt udstyret med den nye radio køre ind i Tyskland. Og herefter følger så ombygningen af alle togene, da DSB nu med undtagelse af to togsæt ikke har kunnet installere de nye radioer endnu.

Arbejdet udrulles, når godkendelsen foreligger. Kryds fingre for dit tog, eller tag igen et tog tidligere. Møg-irriterende!

Der er en tendens til at EC 332 (Rødby-Hamborg) er blevet nogenlunde præcis, selvom radioen stadig er den gamle. Personalet er nok trænet i at få den til at makke ret. Tjek her de sidste 30 dage. Indsæt tognummer og se.


NU FORELIGGER KØREPLANEN FOR EC-TOGENE FRA DEC. 2019

Køreplan annonceret 26.6. 2019. Og er kommet til at holde.


DSB oplyser, at det ikke var muligt at optimere køreplanen efter korrespondancerne med andre tog i København og Hamburg. Det var meget udfordrende at få planen op at stå, særlig omkring Hamburg.

Nattogene i Hamburg i begge retninger rammes, og der er også rimelige tilslutninger til to af ICE-linjerne mod hhv. München og Berlin, mens det ser lidt mere tungt ud med ICE-linjen mod Frankfurt-Basel og X2000 i København. Det kan være at SJ kan nå at gøre noget ved X2000-korrespondencerne.


I perioden 19/6-16/8 vil et ekstra Aarhus-tog ankomme til Hamborg kl. 21.59 og et tilsvarende ekstra tog afgå fra Hamborg kl. 18.50 mod Aarhus, der med skift i Fredericia betyder ankomst i Kbh. 00:58.


DSB flytter EC-togene til Hamborg fra Østersøen til Storebælt, hedder nu IC

Den længe ventede pressemeddelelse fra DSB om fremtidens EC-tog til Hamborg er kommet.

DSB siger (i uddrag):

På grund af omfattende sporarbejde på Lolland-Falster og i Slesvig-Holsten kommer DSB’s tysklandstrafik de næste ti år til at køre via Storebælt. Ændringen træder i kraft fra køreplansskiftet den 15. december 2019.

Danskere, der ønsker at rejse med tog til Hamborg Hbf, lægger lige nu ud med en tur i bus til Rødbyhavn, hvor de stiger om til tog og færge.

Det medfører længere rejsetid og ringere komfort.

”Den situation risikerer DSB at skulle gentage i de næste mange år, og det vil vi gerne undgå, og derfor har vi i samråd med de tyske baner, DB, besluttet at køre via Storebælt i stedet, indtil Femern Bælt-forbindelsen står klar,” forklarer DSB’s informationschef Tony Bispeskov.

Rejsetiden mellem København H og Hamborg Hbf er en smule hurtigere via Storebælt, og togene kører tre gange dagligt. Der holdes ikke mellem Padborg og Hamborg Hbh.

Køretider i den ny model

København H – Hamborg 4 timer og 36 minutter
Hamborg – København H 4 timer og 40 minutter

Ringsted – Hamborg 4 timer og syv minutter
Hamborg – Ringsted 4 timer og ti minutter

Odense – Hamborg 3 timer og 20 minutter
Hamborg – Odense 3 timer og 26 minutter

Kolding – Hamborg 2 timer og 45 minutter
Hamborg – Kolding 2 timer og 47 minutter

Rejsetidseksempler København H – Hamborg via Rødby Færge

Med tog hele vejen 4 timer og 41 minutter
Med Togbus og skift i Rødby 5 timer og 6 minutter

Det gode ved modellen er:

 • Hurtige tog, stabilt i 10 år.
 • Højere og fleksibel kapacitet (fx 3 IC3 togsæt) morgen og eftermiddag fra Kbh. til Hamborg, korrespondencer med vigtige togforbindelser i Hamborg.
 • Indfasning af nyt materiel i stedet for IC3 i 2023-24, når det er klar.
 • 2-timers model ind- og ud af Hamborg kan blive til 1-times model, når det viser sig nødvendigt.
 • Aarhus- og Kbh.- togene supplerer hinanden i hhv. Kolding og Fredericia.

Det dårlige ved modellen er:

 • Skulle have være kommet et år før.
 • Ingen forplejning ombord. Derfor hedder det ikke EC men IC (!)
 • Nyt materiel er ikke med egentlig bistro, kun snacks i automat (og færgens restaurant/cafeteria går man jo glip af).
 • Betjeningen af Nykøbing Fl. og Lübeck bliver selvfølgelig dårligere.

Det usikre ved vores viden nu er:

Der er ikke meldt præcise køreplanstider ud, så vi mangler endnu at få sikkerhed for gode korrespondencer i hhv. København (til Sverige/Norge) og sydpå fra Hamborg.


TEMA I P1 Morgen OM AT REJSE LANGT MED TOG FRA DANMARK

Jan Vendelbo (Spies) spiller ud med at fortælle om charterrejse med tog til Schweiz: Hør hér.

Jeg selv (Poul) fortæller om hvorfor vi skal have nattog og hvorfor også de politisk fastsatte vilkår skal ændres: Hør hér.

Lene og Britt Sallingboe fortæller om hvorfor det er attraktivt at køre langt med tog: Hør hér.

Asge Wieth-Knudsen, underdirektør i DSB, fortæller at DSB vil introducere bedre tog til Hamborg og måske til Berlin, og gerne vil samarbejde med andre aktører om nattog: Hør hér.

En dejlig morgen i P1 i togenes tegn.

Senere fredag hold jeg oplæg om flyvning og nattog på Folkemødet i Klimateltet. Og om eftermiddagen som gæst hos Dansk Industri på Brogadescenen holdt jeg også et kort oplæg om nattog. Det sidste blev gengivet af rapperen Per Vers således:


GODT NYT FOR UDLANDSREJSENDE: BEDRE FORBINDELSER TIL/FRA HAMBORG FRA KØREPLANSSKIFTET

Det har været ventet med spænding at DSB skulle melde ud, hvordan man fremover vil håndtere den umulige situation med byggearbejder fortsat mod Rødby og siden med komplet lukning af banen Puttgarden - Lübeck.

I lyset af øget efterspørgsel og en grøn klimabølge så har DSB heldigvis besluttet sig for en offensiv tilgang til ruten: Forbedringer - der skal holde til Femern forbindelsen bliver klar måske i 2028 eller senere.

Nu har DB meldt ud før DSB. Egentlige køreplaner kan vi risikere at skulle vente lidt med. Men vi kan glæde os alligevel.

>> Se supplerende oplysninger og DB's (oversatte) pressemeddelelse


GYMNASIEELEVER VIL REJSE MED NATTOG SYDPÅ OG IKKE MED FLY

5.5. 2019. Elever fra Sankt Annæ Gymnasium havde foretræde for Folketingets transportudvalg forleden.

Uddannelseslederen fra det store gymnasium, der kan navnlig er kendt for sit fokus på det musiske, siger, at hele initiativet med at søge at erstatte fly med togrejser når klasserne skal på studieture ”er meget drevet af elever.”

Elever på gymnasiet er i dialog med DSB’s øverste ledelse, herunder statsbanernes administrerende direktør, den tidligere direktør hos SAS i Danmark og SAS-kaptajn Flemming Jensen.

”DSB er meget indstillet på et samarbejde og har taget initiativ til at vi prøver at udvikle modeller som vi så skal prøve at få politisk opbakning til,” siger Anders Pors og tilføjer:

”Et ønske kunne være at igen at få et nattog fra København og ned i Europa, dette kunne være en fortrop til øget brug af tog i stedet for fly ved studierejserne.”

>> Se artiklen om elevernes foretræde og kontakter med DSB


DANSK POLITISK MOMENTUM MOD FLY OG FOR TOG

I hvert fald hvis vi skal tro på debatten torsdag aften d. 25.4. i DR-TV. Første EU-valgkamps debat gled nemlig over skærmen med spidskandidaterne.

Første emne på dagsordenen var klima og in case: flyvningen. Både konservative og venstre giver tilsagn om afgifter på fossile flybrændstoffer, og klimaafgifter (per flyrejse) har også bred tilslutning. Der er støtte til tog som alternativ til fly fra SF, Ø og RV. Og de, der vil overlade det hele til de frie kræfter (eller ingen kræfter) er alene socialdemokrater, LA og DF.

>> Gnid ørerne og lyt godt efter hér i indslaget


IDEEN OM TOGFOND OG PULJE AF NATTOGSVOGNE VINDER INDPAS

Jeg gav oplæg til et velbesøgt Europaparlaments valgmøde d. 11.4. hvor jeg holdt oplæg om hvorfor nattog er et oplagt alternativ til den klimaskadelige flyvning. Nu taler både SF, Enhedslisten og svenske Miljøpartiet om togfond og nattog. Den svenske regering sætter penge bag ønsket om nattog til kontinentet:

>> Se mit oplæg som pdf (på dansk)

>> Se mit oplæg som pdf (på engelsk)

>> Se det svenske miljøpartis udspil (på engelsk)

>> Se den svenske regerings konkrete udspil om nattog (på svensk)


SVENSK TILSKUD TIL NATTOG GAV ANLEDNING TIL INDSLAG P1-MORGEN D. 3.4.19

Poul Kattler var syv minutter i radioen fra kl. 6:45 og Henrik Gudmundsson fra Concito kom på en time senere.

Anledningen er den svenske satsning på nattog fra Sverige til/fra kontinentet.

>> Lyt til udsendelsen, Poul starter hér, og Henrik starter hér.


DANSK BUREAU SPECIALISERET I NYT KONCEPT FOR TOGREJSER - SILVER TRAY

Jesper Rovsing Olsen og Peter Rasmussen, har sammen skabt en togrejseportal, hvor du kan rejse mellem 50 nøje udvalgte europæiske storbyer, der i et forgrenet netværk er forbundet med højst fire timers togrejse imellem. Eksempelvis kan du vælge Berlin som startby, hvorefter din søgning på silver-tray.com viser, hvilke byer du kan rejse til inden for fire timer. Vælger du for eksempel Prag som din næste by, dukker endnu en bunke byer op, som du kan rejse videre til.

Det er lidt på samme måde, som du selv kan planlægge en interrailrejse, men der holder ligheden også op, forklarer Jesper Rovsing Olsen.

»Den afgørende forskel på os og Interrail er overblikket. Vi kender de smukke ruter, de gode afgange, og hvor der er spisevogn om bord«, siger Jesper Rovsing Olsen.

Herhjemme kan DSB hjælpe med rejser til udlandet, ligesom Togrejse.dk, der holder til i Thisted og ikke er et rejsebureau, men et dansk generalagentur for de tyske, svenske, franske og belgiske statsbaner, kan booke rejser for danske togrejsende.

Ud over Silver Tray og Tågsemester.nu’s forskellige projekter har det traditionelle rejsebureau Spies’ svenske søsterselskab, Ving, også lanceret en togrejse i deres program af ellers klassiske charterrejser.

Til Politiken fortæller produktchef i Spies Carlos Cebrian, at rejsebureauet har »stort fokus på miljø og klima, og at vi ikke er afvisende over for at have togrejser i fremtiden, hvis den rigtige mulighed dukker op«.

>> Se nærmere om Silver TrayEC-TOGENES FORSINKELSER: SVAR FRA DSB OM DE SAVNEDE NYE STRÆKNINGSRADIOER

28.3. 2019. Jeg beklager, at informationen om radioudskiftningen, jeg gav i mit svar i oktober 2018, ikke blev en realitet.

Indkøbet af radioerne tog desværre længere tid end forventet, og der kunne derfor først skrives kontrakt med leverandøren ultimo december 2018 . Herefter blev det første togsæt (MF5076) udstyret med den nye radio i starten af februar 2019. Den radio, vi installerer, er godkendt i Tyskland, men der skal nu ske en særskilt godkendelse af vores installation i toget. Denne godkendelsesproces kunne først påbegyndes efter første installation og den tager desværre et par måneder. Vi venter derfor i øjeblikket på de tyske myndigheder og forventer en godkendelse medio april. Herefter kører serieinstallation på de resterende 16 togsæt, og det vil tage omtrent en måned, så vi forventer at være færdige midt i maj.

DSB kan bekræfte, at vi sammen med Deutsche Bahn i øjeblikket planlægger at flytte de direkte tog fra København til Hamborg fra Østersøen til Storebælt medio december 2019 (K20).

DSB ønsker at tilbyde direkte forbindelser fra Sjælland til Hamburg via Fyn/Jylland indtil de omfattende sporarbejder, som fortsætter de næste 10 år på Sjælland, Lolland-Falster og Slesvig-Holsten er færdige, samt Femern Bælt-forbindelsen er etableret. Vores rejsende undgår således at skulle skifte fra Togbus til hhv. tog og færge i Rødbyhavn. Så snart de sidste køreplansdetaljer er forhandlet på plads, vil der komme en officiel udmelding fra DSB.

Vi glæder os til at radioinstallationen er på plads og at kunne præsentere den endelige køreplan via Storebælt til Hamborg.

STADIG SKANDALØS DÅRLIG RETTIDIGHED FOR EC-TOG TIL HAMBORG

23.2.2019. Hvis det så bare betød én mindre fadøl på Reberbahn i Hamborg, så gik det nok. Men med gnst. kun 55% tog, der kører med de ønskede under 5 minutters forsinkelse, og for de 45% forsinkede tog en gnst. 14 min. forsinkelse, SÅ ER DEN REN GAL. De rejsende når ikke nattoget til Wien og Innsbruck og mange når heller ikke nattoget til Zürich.

Jeg skriver igen til DSB, som herunder lovede markante forbedringer, når nye radioer blev introduceret primo november 2018. Der er i tallene absolut intet, der tyder på at forsinkelserne blev mindre fra november 2018 til nu i slutningen af februar 2019.

DSB vil ikke kunne køre via Rødby-Puttgarden fra 30.3. i år til 28.9. Togbus i hele perioden Kbh.-Nykøbing F., hvor EC-toget står og venter. Formentlig fra køreplanskiftet december 2019 vil DSB køre EC-togene permanent via Fredericia, idet nye sporarbejder og hel lukning af banen på tysk side vil umuliggøre kørsel via færgen frem til åbningen af Femern-tunnelen (måske 2029?). Gad vide om DSB har en aftale med ÖBB om fremtidig god skiftetid til nattogene i Hamborg, og mon DSB har snakket med svenskerne om gode forbindelser fra fx Stockholm?

>> Se den nye statistik


RELATIV POSITIV RESPONS PÅ DE MANGE UNDERSKRIFTER HOS DSB

I modsætning til tidligere, så er svar fra DSB relativt imødekommende og positivt. De mange underskrifter må have gjort indtryk. Vi afleverede 42.000 underskrifter og per. 26.1. er der 53.500 underskrifter (se her). Glemt er al latterliggørelse af os. Og det er jo rigtig godt.

Med den nuværende minister er det svært at ændre de urimeligt defensive signaler til DSB. Det er ligesom at DSB med al magt skal holde sig tilbage og lade bilerne komme i førerposition. Og ikke have større samfundsmæssige ambitioner. Men med en ny minister efter valget, så skal vi sætte fart på, og gøre Danmark et "lækkert" mål for ÖBB-ekspansion af nattog.

7.2. skriver en togrejsende til DSB om nattog og får dette (positive) svar: Kære XX, Det glæder os, at du ønsker at benytte toget til dine Europarejser.

Som udgangspunkt transporterer DSB vores passagerer direkte til Hamburg, hvor der er forbindelser videre ned i Europa. DSB har pt. ikke planer om at udvide vores direkte forbindelser yderligere. Ikke pga. manglende lyst, men vi har ganske enkelt ikke ledige togvogne.

De østrigske baner (ÖBB) er ved at fortage analyser om flere direkte nattogsforbindelser i Europa med deres datterselskab "Nightjet" - vi ser frem til resultatet.

Vinnie Henriksen, Sagsbehandler

>> Læs ministerens og DSB's svar på overrækkelsen af de 42.000 underskrifter


LEDER PÅ POLITIKEN'S FORSIDE 3.12. RAMMER HOVEDET PÅ SØMMET

Politikens Per Michael Jespersen skrev d. 3.12. 2018 en leder om fly og tog.

Han skrev bl.a.:

“Er det mærkeligt, at vi flyver som aldrig før, mens togrejser til europæiske lande bliver stadig sjældnere?” og senere

“Sagen er, at flybranchen er fritaget for afgifter til brændstof og moms, og omkostningerne forbundet med CO2-udslippet på flyveturen er ikke en del af billetprisen, men sendes videre til naturen og kommende generationer.

Så privilegeret er togbranchen mildest talt ikke. Her er der moms og afgifter og absolut ingen politikere, der belønner togdriften økonomisk for, at den belaster klimaet og miljøet markant mindre end luftfarten.”

>> Se lederen på Politikens websted


NATTOG LAVESTHÆNGENDE FRUGT FOR KLIMA-TILPASNING I EUROPÆISK TRANSPORT

2.12. 2018

Nogle danske transportpolitikere udtalte bekymring i anledning af overrækkelsen af 42.000 underskrifter for tilbagevenden af nattog, og udtalte bagefter, at det endelig ikke måtte koste penge.

Jeg tror vi trænger til at skifte synspunkt i denne debat. Også i egne rækker.

Der er ingen tvivl om, at det samlet set vil komme til at koste investeringer at omlægge transportsektoren, så den ikke skader klimaet. Det koster enormt mange penge for skatteyderne, hvis regeringens klimapolitik med elbiler skal gennemføres. Det vil koste enormt mange penge for luftfarten, hvis flyene skal gøres klimaneutrale.

Hver ny rejsende i nattog i Europa erstatter først og fremmest flysæder. Da forholdet klimamæssigt er noget i retning af 1:50 mellem fly og tog i Europa, og da nattog kan køre på eksisterende skinner med eksisterende tog-teknologi, hvad er der så at vente på? En europæisk beslutning om at satse på tog og nattog vil måske tage to år. Udbud på internationale linjer vil måske også tage to år. Så politik og bureaukrati kan trække tiden ud, men leverandører af moderne togvogne og operatører til at køre togene er klar på rundt regnet et år.

Transportpolitikerne er fodslæbende hele vejen rundt og er bange for femørerne. Absurd. Nattog i Europa som erstatning for flyrejser er så god en klima-forretning, at alle politikere skulle stå i kø for at få togene i gang.

Det er taktisk bestemt, at vi ved overdragelsen af de 42.000 underskrifter lagde vægt på, at et nyt nattog med østrigske operatør ÖBB og DSB formentlig er en god forretning. For ÖBB tror ikke på klima-støtte, før de har den i hånden. Inden da er de nødt til at drive en forretning.

Når først proppen er af flasken, så skal den store pengepung frem: Skinner skal forbedres til højere hastigheder, flaskehalse for kapaciteten udbedres, nattog skal ud og køre på højhastighedsbanerne, så vi kan nå fra København til Barcelona og Rom på en lang nat. Og London på en almindelig nat.

Men det er langt, langt billigere end at gøre flyene klimavenlige. Hvilket i øvrigt er et luftkastel!

>> Se mit oplæg til ny europæsk politik (på engelsk)


GOD RESPONS PÅ AFLEVERING AF 42.000 UNDERSKRIFTER FOR NATTOG

Det gik rigtig godt med at aflevere de indsamlede underskrifter til Folketingets Transportudvalg. Det gjorde indtryk på politikerne, i pressen med god dækning, og sågar er der en anelse imødekommenhed hos DSB. Nu handler det om at følge op.

>> Læs den gode artikel i Politiken fra fredag d. 23.11. - bedst på engelsk

hvor hele artiklen er til rådighed, på dansk er den inde i en betalingszone.


EUROPÆISKE TOG OG NATTOG ER LØSNINGEN PÅ EU'S SVÆRT REALISERBARE KLIMA MÅLSÆTNINGER PÅ TRANSPORTOMRÅDET

Netværket Back-on-Track diskuterer hvordan vi omkring nyvalg til EU-kommission og EU-parlament kan komme med et svar på det problem, som EU har med klimamålsætninger frem til 2030.

>> Se mit oplæg til netværket (på engelsk)


EC-32: DSB VIL GØRE DET BEDRE (25.10.18)

Som jeg berettede for en uge siden, så er rettidigheden for DSB's tog til Hamborg mildest talt ikke god.

DSB svarer på kritikken:

"Vi kan bekræfte, at punktligheden i øjeblikket ikke er på et tilfredsstillende niveau, hvilket blandt andetskyldes tekniske problemer med de radioer, der er installeret i togene. Radioerne skal virke for, at toget må køre i Tyskland, men de er desværre meget ustabile og giver derfor ofte anledning til forsinkelser.

DSB har derfor besluttet at købe nye radioer til togene. Installationen påbegyndes primo november 2018.

Herefter forventer vi, at punktligheden bliver markant bedre.

Sporarbejderne hen over Sjælland, Lolland og Falster er desværre også en medvirkende faktor, som vi ikke kan komme udenom.

Mht. at benytte EC32 som forbindelse til München-/Østrig-nattogene ud af Hamburg anbefaler vi at benytte en tidligere afgang, idet 10 minutters skiftetid i Hamburg – selv med rettidig ankomst – kan være problematisk.

Den elektroniske vognnummerskiltning har desværre voldt vores tyske kolleger nogle problemer hen over sommeren. Vi er i dialog medden aktuelle tyske togførerledelse, der skal sørge for, at de tyske togfører bliver klædt på til opgaven."

Underskrevet af K. Hvid

Vi må håbe, at de nye radioer af typen MESA 26 fra november vil hjælpe allerede for juletrafikken. Det forlyder at alle 17 "tysker" IC3-togsæt, numrene 76 til 92, der har tysk Indusi (eller PZB) sikkerhedssystem ombord vil få de nye radioer. Vi kan heldigvis følge udviklingen on-line, så DSB's gode vilje kan tjekkes. For det er passagererne, det går ud over!


Sort på hvidt: Rettidigheden for EC-32 er rystende dårlig

Der er nok ét forbindelsestog, der er særlig vigtig for danske og svenske langdistance togrejsende, og det er afgangen 15.35 København – Hamborg.

I Hamborg skal toget opnå forbindelse til NightJet mod Wien, München og Innsbruck (med kun 13 minutters skiftetid) og til NightJet mod Basel og Zürich (med 46 minutters skiftetid).

Vi er nogle stykker, der har haft på fornemmelsen at toget meget, meget ofte er forsinket ved ankomsten til Hamborg. Men det har været svært at dokumentere.

Nu er det muligt, for app’en zugfinder.de kan mod en beskeden betaling levere forsinkelsesoversigter over alle tog, der ankommer til tyske stationer.

Blevet værre det sidste år

Med tal fra de sidste to år (oktober 2016 – oktober 2018) så kan vi se at punktligheden (dvs. hvornår toget kørte med op til 5 minutters forsinkelse) var 57% og den gennemsnitlige forsinkelse til Hamborg var 13 minutter (når der var forsinkelse på fem minutter eller mere).

Det sidste år (oktober 2017 – oktober 2018) er det gået værre, nemlig med en punktlighed på 48% og forsinkelse på 16 minutter.

Så forsinkelserne er altså blevet værre det sidste år.

Begrundelsen for forsinkelserne er alt overvejende ”Technische Störung am Zug”, som i dette tilfælde betyder defekt tysk sikkerhedssystem (Indusi) i de danske IC3 togsæt.

Det er jo rystende!

Dertil kommer at NightJet ikke afventer EC-32. For tysk infrastrukturejer DB Netz vil ikke tillade NightJet at vente på banegården. Det skal køre, uanset at passagererne lider under at miste deres tog, jo især toget til Wien, München og Innsbruck, som man teknisk set burde kunne nå.

Kommer man for sent til nattoget er man godt gammeldags på røven. Før 10. juni 2018 var en billet købt i sammenhæng fx København-München også anerkendt som en rejse, hvor operatørerne tog ansvar for hele rejsen. Dvs. i det mindste ville man få udbetalt kompensation for forsinkelsen (hvor stor den end måtte blive). Men hvis man skulle sidde op hele natten og rumle, så blev reduktionen i komfort jo ikke kompenseret, kun tiden (regnet fra 60 minutter og op).

Efter 10. juni er forholdene forværret. For nu anerkender DB og ÖBB officielt ikke at rejsen er en sammenhængende rejse, men to forskellige rejser. Man startede med at sige, at man ”per kulance” ville se på rejsen som sammenhængende, men seneste eksempel (med en rejse med mistet nattog jeg foretog i september) viser, at det nu ignoreres af DB. Og så er der overhovedet ingen anerkendelse af ansvar tilbage. ÖBB er dog ikke spor glade for situationen.

Tekniske problemer, der fortjener opmærksomhed

I er velkommen til at studere tallene i detaljer. Se data fra 16-18, se data fra 17-18.

Jeg vil holde øje med om rettidigheden i disse tog forbedres med den nye strækningsradio.


MØDE OM KLIMA, FLYVNING OG TOG I EUROPA

Den nystiftede forening "Bevar Jordforbindelsen" og Rådet for Bæredygtig Trafik samt andre ngo'ere holdt møde i København d. 4.10., hvor bla ÖBB's chef for nattogene holdt oplæg.

Det var et meget velbesøgt møde, med op til 150 deltagere, unge som gamle. Og med en forsamling, der gerne ville bidrage til debatten.

Jesper Theilgaard måtte indledningsvis konstatere at udledning af CO2 fra fly skal ganges med 2,7 for at regne rigtigt om flyenes klimapåvirkning.

Jeppe Juul er netop nu præsident for den europæiske NGO “Transport and Environment” og han lagde ikke fingrene imellem: Flyvningen vokser stærkt, og industrien har ingen realistiske bud på, hvordan det kan undgå at torpedere verdenssamfundets ønsker om klimaindsats.

I hvilken udstrækning kan tog spille en rolle som alternativ til flyvning i Europa? Chefen for de østrigske baners nattogsdivison Kurt Bauer viste hvorfor nattog spiller en positiv rolle - men der skal en form for PSO (udbud) igang for at tro, at det vil hjælpe noget for alvor, sålænge flyene er så favoriserede.

I løbet af mødet viste det sig at de 25.000 underskrifter for at genoptage nattog til Danmark blev nået. Folketingsmedlemmerne sad imidlertid til åbningsdebat, så vi skal aflevere underskrifterne til Folketingets Transportudvalg ved et snarligt foretræde.

Arr.: Det Økologiske Råd, NOAH, 350 Klimabevægelsen, Bevar Jordforbindelsen og Rådet for Bæredygtig Trafik.

>> Se mere om mødet hér


SÅ KOM ET GENNEMBRUD: DSB ANSKAFFER LOKOMOTIVER OG VOGNE TIL TYSKLAND TRAFIK

D. 12.6. besluttede Transportudvalget med alle Folketingets partier bag at købe de ekstra el-lokomotiver fra optionen, der gør det muligt at køre internationale tog til Hamborg med el hele vejen. Samtidig blev det besluttet at købe nye vogne, der passer til, så der kan komme en tidssvarende og grøn trafikbetjening til Hamborg i samarbejde mellem DSB og DB.

Der bestilles og laves udbud inden sommerferien.

Med denne gode beslutning betyder det at:

Der kommer grøn strøm på togene til Tyskland hele vejen.

Der køres via Fredericia (vende retning) allerede fra 2020, med det nye grej fra køreplansskiftet december 2021.

Køreplanen giver ligeså hurtig køretid fra København, som over Femern.

Dertil kommer, at de nye lokomotiver således også er klar til at køre nattog i samarbejde mellem DSB og ÖBB. Det skal nu på plads. Går det godt, så kan nattoget komme igen i løbet af 2021.


DEBAT OM FLYVNINGENS SKADELIGE VIRKNINGER OG ALTERNATIVER HERTIL ER VED AT VÆRE NORMALE OGSÅ I DANSK PRESSE

301 forskere kom på forsiden af Politiken d. 12.5. med et politisk opråb i klimadebatten. De havde fokus på manglende politisk handling og pegede på adfærdsændringer og herunder på den omsiggribende flyvning. Information udkom i den samme weekend med et rejsetillæg hvor de forholdt sig kritisk til flyvningen "Det skal være slut med forurenende fly". Jeg fik herefter et debatindlæg i Information fredag d. 18.6. Samme dag har Anna von Sperling en kommentar i Information og organisationen Vedvarende energi har d. 19.6. et indlæg i Politiken. D. 19.5. er der debat i DR2's Deadline med debat om de 301 forskeres opråb, om flyvning og nattog bliver direkte nævnt af Theresa Scavenius.

Se klippet med den engelske klimaforsker Kevin Anderson i Deadline. Kevin tog toget til København i stedet for flyet. Det var jo helt forunderligt!

Samtidig var østrigske klima-aktivister igang ved en international konference i Wien, hvor en ung kvinde fra Finance & Trade Watch venligt, men bestemt erobrede talerstolen hos Bundeskansleren foran alle de prominente gæster og gav et rigtig godt budskab. Herunder en protest mod udvidelsen af Wiens lufthavn.

Det er disse unge fra Wien, som også er meget aktive i det internationale "anti-flyvnings" netværk. Det giver virkelig håb for fremtidig mobilisering for klimarigtig transport. Se filmklip!


EU-KOMMISÆR BULC VARSLER KONKRETE INITIATIVER FOR AT GI' FAIR KONKURRENCE FLY-TOG

Til hollandske medier oplyser kommisæren, at der skal ske noget inden udgangen af 2018.

Europa-Kommissionen går ind for flere og bedre jernbaneforbindelser, f.eks. Mellem Amsterdam og Berlin, for at reducere luft- og vejtransporten og reducere forureningen drastisk. Det sagde transportkommissær Violeta Bulc til De Telegraaf. Hun ønsker også at udjævne konkurrencen mellem tog og fly. "Vi undersøger, om alle skatter og billetafgifter distribueres retfærdigt. Jeg forventer konklusioner og anbefalinger inden årets udgang."

Bruxelles ønsker at udvide netværket af superhurtige tog i Europa.

Samtidig har dagbladet Information lavet et rejsetillæg, der argumenterer fornuftigt om flyvningens klimaskadelige virkninger, men giver flyvningen et kæmpe figenblad at gemme sig bag i form af en naiv tiltro til hurtige teknologiske landvindinger for fly-industrien.


DET ER SOM OM AT DER ER VED AT KOMME ET EUROPÆISK MOMENTUM FOR NATTOGENE

Der kommer nu gode nyheder med etablering af nye nattog: Metropol fra Berlin til Budapest og Wien, Jämtlands nattoget fra Stockholm, fordobling af passagertal og udvidelse af driften Stockholm-Malmö-Berlin.

I Europaparlamentet arbejdes der på et pilotprojekt til støtte for grænseoverskridende elektrisk drevne nattog. Der har netop været møde med Europa Kommissionens kontor for "Single European Rail Area". Modstanden mod lufthavnsudbygning organiserer sig på verdensplan, og den store NGO Transport & Environment lancerer nu en kampagne for europæisk beskatning af flyvning.

>> Se dejlige billeder fra den europæiske aktionsuge


UNDERSKRIFTSINDSAMLING IGANGSAT - OG MEGET MERE

Der er gang i aktiviteterne her i april 2018. Der er nu kommet en kombineret dansk-svensk-engelsk underskriftsindsamling. Der er aktion på Nørreport i næste weekend. Der er en protest mod forringelser af internationale togforbindelser.

>> Gå direkte til underskriftsindsamlingen

>> Se pressemeddelelser om disse sager


MEGET INDSIGTSFULDT INTERVIEW MED TYSKE JOACHIM HOLSTEIN

Joachim er blevet interview'et til en tysk jernbane-blog. Og det er blevet enormt læseværdigt. Joachim kommer virkelig bredt omkring emnet nattog og nattogenes aktuelle situation i Europa.

Det er oversat til dansk med tilladelse fra Joachim og blog-indehaveren.

>> På jernbanecafë med Joachim Holstein


POLITIKEN TA'R KONSEKVENSEN I LEDER: Vi vil hellere til Thailand, end vi vil redde miljøet

Skønt når et af de vigtigste dagblade tager bladet fra munden og siger det som det er. Nemlig at tiden er inde til flyafgifter!

>> Se Politikens leder fra 14.3. 2018


POLITIKEN LAVER REJSETILLÆG OM SVINENDE FLYREJSER - OG TOG OG NATTOG SOM ALTERNATIVER

Forfriskende endelig at se, at et af de store dagblade tager denne sag alvorligt. Normalt er disse rejsetillæg rene platforme for masser af reklamer for rejsemål, der kræver tåbelige flyvninger, og redaktionelle artikler, der på samme vis stimulerer til unødvendig forbrug af klimaskadelige flyture.

Tillægget i Politiken d. 11. marts 2018 er helt anderledes. Der er artikler, der kommer hele vejen rundt om bæredygtig turisme, og den pinefulde sandhed, at flertallet af danskerne komplet ignorerer flyvningens skadelige virkninger, når de skal vælge transport på ferien.

Af copyright grunde kan jeg ikke gengive hele tillægget, men

>> Læs endelig interviewet med mig


FÆLLES DANSK-SVENSK DEBATINDLÆG TIL DANSK OG SVENSK PRESSE

Vi er nødt til at blive ved og ved. Denne gang med et indlæg, der startede i Sverige, er oversat og bearbejdet i Danmark - og sendt til Berlingske Tidende.

Henvisningen herunder er til den engelske oversættelse for ikke at bryde løftet til avisen om at indlægget ikke er bragt andetsteds før.

Udover de to nævnte internationale nattogs systemer, som foreslås i indlægget, så er vi nogle stykker, der mener, at vi fremover skal huske også at foreslå forlængelsen af Stockholm nattoget, så det fremover starter i København og ikke i Malmö.

Og huske et nattog København - Oslo. Der flyves enormt meget mellem de to byer, og skinnerne nord for Göteborg er ikke hurtige nok til (konkurrencedygtige) ture med tog om dagen.

Dertil kommer at vi er nogen, der bestemt synes at tiden er inde til at genoplive et indenlandsk nattog, nemlig København - Aalborg. Der er så mange morgenfly på denne rute, og med svindende håb for timemodellen til Aalborg, så er nattoget pludselig aktuelt igen!

>> Engelsk udgave af artiklen


DET EUROPÆISKE MILJØAGENTUR FREMHÆVER NATTOG SOM ALTERNATIV FOR FLYTRAFIK

Ny rapport fra EEA: Aviation and shipping — impacts on Europe’s environment

For første gang er EEA mere præcis i sine bemærkninger om den deprimerende kløft mellem målene for emissioner inden for transportsektoren og den virkelige verdens situation. Agenturet nævner direkte natttog i afsnittet "Skift væk fra luftfart".

"I øjeblikket dominerer ikke-luftfartstransportmidler kortere fjerntrafik [højhastighedstog], ofte af hensyn til bekvemmelighed og / eller omkostningskonkurrenceevne. Men for rejser på mere end ca. 1000 km vil transportformer udenom luftfart skulle tilbyde betydelige fordele ved at konkurrere med de tids- og omkostningsbesparelser, der tilbydes af luftfarten. Disse fordele kan omfatte tog med forbedret komfort, såsom spisevogn og sovefaciliteter, effektiv boarding, internetadgang og gode arbejdsmuligheder. " (s. 29-30)

Og i forhold til fjerntliggende områder i Europa: "Tilgængelighed skal også gælde for fjerne områder i EU, og at det er vigtigt, at dette sker i forbindelse med et mere bæredygtigt alternativ, herunder grænseoverskridende nattog." (s. 45)

Og i forhold til lige konkurrencevilkår: "Det særlige skattesystem for lufttransport, der ikke har brændstofafgift, og hvor moms kun anvendes i et mindretal af europæiske lande, er identificeret som en hindring for skifte til jernbane." (s. 48)

>> Læs mere om rapporten på engelsk


VELLYKKET MØDE OM NATTOG I BRUXELLES 30.1. 2018

På foto taler Libor Lochman, chef for de store statslige jernbaneselskaber på konferencen, der var afholdt af netværket Back-on-Track.

Der er konklusioner og rapport på vej fra mødet, og jeg skal nok oversætte til dansk.

>> Se fotos herfra


PRISSTIGNINGER OG USAMMENHÆNGENDE BILLETTER PÅ NIGHTJET I VENTE FRA 10. JUNI 2018

Samarbejdet mellem ÖBB og DB fungerer ikke på billetområdet. I al fald betyder det efter det "lille køreplansskifte" opsplitning af billetterne, og dermed færre fordele ved de tyske Europa Special billetter (sparpreis), måske fuld pris, østrigske rabatter eller højst 25% rabat med alle typer tyske BahnCard (rabatkort). Jeg arbejder løbende på at finde ud af, hvad det kommer til at betyde.

Nu (31.1.) forlyder det, at både SBB og DB er ved at opdatere deres on-line software, så omkring 1.7. 2018 skulle det igen være muligt at købe sammenhængende billetter. Det er dog langtfra sikkert hvordan rabatter og priser går hen og bliver.

>> Se hvad jeg ved (opdateres)


E-MAIL KAMPAGNE FOR AT REDDE DET BLÅ TOG, NATTOGET PARIS - NICE

SNCF agter at lukke det legendariske nattog mellem Paris og Nice. Det er en skandale, og der er i regi af Back-on-Track startet en e-mail kampagne henvendt til den franske transportminister.

>> Se min omtale af de franske nattog og det Blå Tog

>> Gå til e-mail kampagnen og vær med til at redde det berømte nattog


KONFERENCE I BRUXELLES D. 30.1. 2018 TIL STØTTE FOR UDVIDELSER AF NATTOG

Netværket Back on Track organiserer nu et større halvdags møde i EU-parlamentet. Der vil være fokus på hvad EU-parlamentarikere og EU-kommissionen kan gøre for at støtte nattogene. Der findes allerede flere programmer og politikerne kan øve afgørende indflydelse - hvis de vil.

>> Se invitationen


DIALOG IGANGSAT MED ÖBB OM MULIGT NATTOG TIL DANMARK 2020/21

Man skal altid passe på med sælgende overskrifter. Og østrigske ÖBB har selvfølgelig ikke lovet repræsentanter fra to danske ngo'ere noget. Men ÖBB's Kurt Bauer er nu opmærksom på Danmark og kender til vores situation og ønsker.

Et nattog til Danmark er

- et nyt system, der først kan komme på tale, når 100 nye nattogs vogne er på plads i 20/21

- et mere økonomisk risikabelt projekt ikke mindst fordi det for tiden er så dyrt at køre nattog igennem Tyskland

- kun muligt ved et samarbejde med DSB

Billetkøb er svære for en tur over to landegrænser, men tiden arbejder henimod privat udviklede billet-robotter, der kan sammensætte og sælge de mest favorable billetter henover nok så mange grænser.

De dumme skiftetider i Hamborg var Kurt ikke opmærksom på. Forbedringer vil komme på tale om et år.

>> Læs hele referatet på engelsk her


NY FRANSK RAPPORT MED ANALYSER OG ARGUMENTER

Foreningen «Oui au train de nuit» har lavet en meget stærk rapport, som vi nu kan læse på engelsk eller fransk.

Rapporten rammer især sømmet på hovedet for de lande, hvor HighSpeedTrans (HST) hævder at stå i modsætning til nattogene, en situation som vi kender fra lande som Spanien, Frankrig og Tyskland.

Rapporten tager dig rundt om de vigtigste argumenter for og imod nattog i Europa og er meget vel dokumenteret med pålidelige referencer.

Og rapporten er god læsning, med et almindeligt og nøgternt sprog - et must for alle, der beskæftiger sig med bæredygtige transportløsninger.

>> Find sammendrag og hele rapporten her


Sommeren 2017 bød på gode nyheder fra Frankrig og Østrig

Sydfranske regioner slås sammen med aktivister for at fastholde nattog fra en række destinationer til Paris. Sommeren har budt på aktioner på stationerne og nogle linjer er genåbnet, og den berømte linje Paris - Nice har fået længere levetid, måske vil den blive reddet.

Østrigske baner ÖBB har annonceret at de fra køreplansskiftet til december vil dele toget fra Zürich og Basel, der i dag både kører til Berlin og Hamburg. Fremover vil det være to forskellige tog fra Zürich. ÖBB vil også finde afgange, der passer bedre til de rejsendes behov (fx i Hamburg), og det vil måske blive til fordel for os rejsende fra Danmark, som godt kunne ønske fx 45-60 minutters skiftetid i Hamburg, i stedet for de famøse 8 og 28 minutter i dag.

Det må også forventes, at ÖBB vil gøre noget ved de forsinkelser, der kommer næsten hver dag ved bil-ladestationen i Hamburg Altona, der rutinemæssigt giver afgang 30-60 min. senere for togene mod Wien og München/Innsbruck. Hvis forsinkelsen så bare var til at stole på, så kunne danske rejsende være glade for den senere afgang, men det kan jo ikke garanteres, at nattoget er forsinket på Hamburg H.

Efteråret vil byde på dansk aktivist-lobbyisme overfor ÖBB, så de kan lokkes til at videreføre nogle af deres nattog fra Hamburg til Kolding-Odense-København. Gerne til sommeren 2020, måske før. Tilsvarende er hollændere igang med at lobby'e, så Düsseldorf toget kører helt til Amsterdam. Fælles for de to udvidelser er:

- Der er hensyn at tage til biltransport afdelinger i togene

- Der er hensyn til lokomotivskifte (fra tysk-østrigsk strøm til hhv. hollandsk og dansk strøm)

- Udvidelsen vil ikke kræve mere materiel


Debat om famøs rapport i EU-parlamentets TRAN komite

Det blev til 45 minutters fremlæggelse og debat tirsdag d. 20.6.

Følg dette link og hør selv hele debatten. Vælg dansk først, og start så på 01:15.

Mr. D. Dunmore præsenterede først rapporten Ganske kort. Herefter kom mange gode medlemmer til orde og understregede fint de svage sider i rapporten. Til slut fik Dunmore ordet igen og svarede ganske defensivt. Jo, da. Klima og miljø spiller en rolle for debatten om nattog, men iflg. Dunmore så var klima og flyenes manglende afgifter så velkendt stof, at det var blevet udeladt af rapporten!

Dunmore accepterede også i sit svar, at en tysk undersøgelse blandt nattogs passagerer havde vist at 75% af passagerne måtte vælge at tage flyet, hvis nattoget stoppede. Men han fastholdt, at det svenske studie, de havde valgt alene at referere i rapporten, fandt en relativt stor andel af passagerer, dr ville tage et andet tog (ja, for der er to nattog nordpå i Sverige og en del dag-passagerer i Lapland).

Fra debatten kan vi konkludere, at der i udvalget heldigvis er mange stærke og højlydte støtter til nattog i Europa, men vil denne støtte materialisere sig i den virkelige verden? Vil de gode tendenser vi ser fra Østrig, UK og Sverige med nattog alene opveje den generelle tendens til at de klimavenlige nattog forsvinder?

Godt er det at TRAN komiteen vil fortsætte med at behandle sagen, det er ikke stoppet med rapporten.


Skrivebordsrapport om nattog i Europa giver anledning til nye initiativer i Europa

Måske var det de spørgsmål, som danske NGO'ere i maj 2016 stillede til Transportkommissær Bulc, der har ført til et skrivebordsarbejde, som blev offentliggjort et år efter, nemlig d. 8. maj 2017.

Rapporten bærer præg af skribenter, der ikke selv kender til nattog, og som udelader væsentlige problemstillinger. Vi kender ikke kommissoriet og ved faktisk heller ikke hvem, der bad om rapporten. Heller ikke medlemmer af EU-parlamentets transportudvalg, jeg mødte dagen efter i Bruxelles, vidste noget om rapporten på forhånd.

Nu skal vi ikke forfalde til gold kritik af rapporten, selvom min papirudgave er fyldt af vrede randbemærkninger. Vi skal bruge rapporten som afsæt for nyt og positivt arbejde i det Europæiske politiske system. Det er helt klart at Europa, at et vigtigt arbejde skal føres.

Lars Igeland og jeg har skrevet en slags svar på rapporten. Vores indspark skal først og fremmest bruges som ammunition for EU-parlamentarikerne og til kritiske journalister.

>> Se vores svar på rapporten (på engelsk)


Tysk kovending om nattog - regeringspartierne støtter nu nattog

Ved to høringer i Bundesdagen har SPD og CDU/CSU ignoreret Linke og Grønne, da protester mod lukninger af tyske nattog blev debatteret. De regeringsbærende partier har støttet op om DB som en kommerciel operatør og har ikke villet give politiske signaler til det statsejede selskab.

Kort efter den seneste høring, så vendte flertallet på en tallerken. Nu udtaler SPD og CDU/CSU i en fælles udtalelse 16.5.17. Man presser nu DB til at være mere positiv overfor nattog, vil sikre samarbejde med ÖBB og udvide betjeningen, sikre rabatter, støtter de nu overflødige medarbejdere, siger at vogne skal sælges også til nogen, der vil konkurrere.

>> Se de to siders udtalelse (på tysk)


EU kommissæren for transport ikke ret velorienteret om subsidier til nattog og om afgifter på sporene

Spørgsmål stillet af Fabio de Masi (Tysk MEP):

I hvilke EU-medlemsstater understøtter de nationale regeringer eller regionale myndigheder (internationale) nattog med forskellige tilskud, og der er mulighed for at få at vide, hvilke forbindelser det drejer sig om?

Hvilke medlemsstater har indført lavere infrastrukturafgifter for nattog? Er de lavere afgifter evt. i forbindelse med hastighedsgrænser, antallet af passagerer eller en vis periode (anvendes sådanne reduktioner fx. kun på visse tidspunkter af natten)?

Svar fra Bulc, 15.3. 2017

DIREKTE STØTTE

Kommissær Bulc har ingen systematiske oplysninger om, hvilke nationale eller regionale regeringer, der støtter nattog. Hun har derfor ingen samlet overblik over hvilke forbindelser, der er subsidieret i Europa.

Så vidt vi ved, har nogle medlemsstater (f.eks. England og Sverige) valgt at støtte nat togtrafikken i form af forpligtelser til offentlig tjeneste (ved udbud).

INFRASTRUKTURAFGIFTER

Hvad angår infrastrukturafgifter, gælder der i Frankrig iflg. den franske infrastrukturforvalter lavere benyttelsesafgifter for nationale og internationale nattog i forhold til tog i dagtimerne. I Spanien opkræves der takster for nattog, ifølge de spanske infrastrukturforvalter ADIF svarende til de direkte omkostninger.

Andre medlemsstater, såsom Italien og Tyskland har meddelt, at de er ved at indføre differentierede afgifter til fordel for nattog. Infrastrukturforvalteren RFI i Italien fremhæver at de lavere benyttelsesafgifter for nattog vil kun være gældende for fjernforbindelser i henhold til en offentlig trafikaftale. Ifølge de tyske infrastrukturforvalters DB-net vil det nye system give lavere infrastrukturafgifter i løbet af natten i Tyskland for alle nattogs leverandører.

Svaret giver i den grad anledning til nye spørgsmål, og undertegnede hjælper Fabio med at stille spørgsmålene.

>> Se de engelske officielle formuleringer i dialogen


P1 Eftermiddag langt indslag med undertegnede om nattog og langdistance tog

Jeg fik gode forhold, da jeg d. 2.3. kl. 14.15 skulle redegøre for, hvorfor jeg synes det er både rigtigt og vigtigt at bruge tog over lange distancer.

Jeg fortalte først lidt om de knap 2.000 kilometer med tog jeg oplevede i sidste uge til det nordlige Lapland. Og så fik jeg en god chance for at fortælle, hvorfor at togene ikke kun er en del af vores fælles fortid, men også en uundgåelig og vigtig del af den europæiske fremtid. Flyene må stoppe på ruter i Europa, for de vedbliver med at være skadelige overfor klimaet i mange år frem. Men togene er allerede næsten helt grønne.

>> Lyt til indslaget i P1 Eftermiddag


Nu vil EU så småt tænke på at pille ved brændstof afgifter til fly

EU-kommissionen har netop udsendt et forslag, der kan føre til brændstofafgifter på flybrændstof i Europa. Det er på høje tid. Og det er svært at forestille sig, at EU helt af sig selv vil ligestille afgifter på flyene med afgifter til fx tog. Men bare det at ændre på CO2-kvote systemet for luftfarten kan kun betyde forbedringer.

Til gengæld lægger Kommissionen op til helt at frede interkontinental flytrafik, og helt uden en tidsgrænse. Det er jo helt vanvittigt.

>> Se høringssvar fra fire ngo'er i denne sag (rettet til Energiministeriet)

>> Se artikel i Ingeniøren

>> Se omtale hos Peter Liese i EU-parlamentet


Verdens og Europas trafik er på klimamæssig katastrofekurs

Bil- og flytrafikken vokser så hurtigt, at det fjerner håbet om at holde verdens temperaturstigning til to grader i 2050, med mindre verdens ledere handler øjeblikkeligt, konkluderer den hidtil mest udbyggede OECD-rapport om transportsektoren. Det samme konkluderer det Europæiske Miljøagentur i sin seneste status på transportens miljøkonsekvenser.

Det er positivt, at Miljøagenturet (ligesom OECD) skriver:

Behovet for forandringer i transportsystemet må indeholde "Undgå, skift og forbedre" (ASI) princippet fra starten af: For det første er der behov for at gentænke, om vi faktisk har brug for alt denne transport. Der er behov for at - med en intelligent styring af transportefterspørgslen - at undgå unødvendige ture og øge belægnings-graden. For det andet er det muligt at flytte transporten til en mere miljøvenlig transportform, såsom at vælge togrejser i stedet for at flyve, eller til offentlig transport eller cykle i stedet for at køre? Endelig skal man spørge, om hver af transportformerne kan forbedres?

(TERM 2016, s. 38)

>> OECD's rapport ITF Transport Outlook 2017

>> EEA's rapport Transitions towards a more sustainable mobility system, TERM 2016


Weekendavisen har nattog som forsideartikel 13. januar

I en herlig og lang artikel rammer journalist Pernille Stensgaard hovedet på sømmet, når hun analyserer hvorfor nattog så sandelig er en del af løsningen på klimarigtig europæisk persontransport. I modsætning til flyene. Hun tillader sig at påpege det hykleri som mange involverer sig i, når flyrejser er gået hen og blevet en slags menneskeret for danskerne.

Hun peger udmærket på hvorfor konkurrencen er så unfair og tåbelig mellem billig-fly og nattog. Artiklen er blevet til i et konstruktivt samarbejde med undertegnede.

Artiklen ligger desværre i avisens betalingszone. Jeg har dog tilladt mig at gengive den hér!


EU-parlamentet har vedtaget 4. jernbanepakke - øget liberalisering i vente

Midt i december 2016 har EU-parlamentet afsluttet behandlingen af den såkaldte 4. jernbanepakke. Det er et meget ideologisk projekt, hvor forløberne skilte infrastruktur væk fra operatører. Privatiserede godsoperatørerne og privatiserede international passagertrafik. Nu skal al passagertrafik i udbud mener EU. Det kommer der automatisk noget godt ud af. Foreløbig er det med de hidtidige bestræbelser i al fald lykkedes at reducere godtrafikken på skinner og reducere de internationale passagertog - herunder nattogene.

Nu skal ministerrådet så håndtere den 4. jernbanepakke. Hvordan sikres det, at princippet om at offentlig transport er et gode alle borgere skal have del i? Og hvordan sikres det, at jernbanerne inden 2030 skal have vokset væsentligt på bekostning af veje og fly, og i 2050 have overtaget det meste af det inter-europæiske transportmarked? Det virker noget tåget og fjernt.

>> Læs en udmærket redegørelse i Ingeniøren


God manifestation i Berlin da sidste CityNightLine afgik

Der var nok en langsigtet plan tilbage i 2013 og 14, da DB med DSB på sidelinjen begyndte den afgørende nedtur for europæiske nattog. I al fald er det påfaldende at DB ikke har taget hensyn til stigende passagertal i CityNightLines nattog de sidste to år. Endsige taget hensynt til de mange protester.

Lørdag d. 10.12. 21:50 afgik sidste CNL nattog. Berlin til Basel SBB. Og med mange på perronen i Berlin til at protestere og tage afsked med en mere end 100-årig rejseform på langdistancen i Europa.

>> Se en masse fotos fra aktionen, hvor bla tre danske aktivister deltog


Vildt meget gang i demonstrationer for nattog rundt i Europa

Køreplansskiftet har kaldt aktivister på perronerne mange steder. I weekenden 26.-27.11. var der en masse aktioner i Frankrig, og flere forventes.

I den kommende weekend omkring 10.-11. december 2016 forventes demonstrationer og aktioner mange steder i Tyskland, samt i Amsterdam og Zürich.

Og ikke mindst er der en stor demonstration i Berlin organiseret af Back-on-Track.eu, hvor vi også får dansk deltagelse, herunder undertegnede.


Svar på spørgsmål om behov for hurtige DSB eltog til Hamburg via Kolding

17.8. skrev en række ngo'ere til ministeren om situationen om mulige forringede tog til Hamburg. Se notits om dette. Nu er der kommet svar, ministeren har ladet vente på sig. Men han siger kort: ”Jeg er enig med jer i, at det vigtigt, at der også i fremtiden er gode muligheder for at benytte toget på rejser til Tyskland. [Det er] mit indtryk, at DSB på trods af den pressede materielsituation forsøger at sikre, at muligheden for at benytte toget til rejser til Tyskland fortsætter på det eksisterende niveau også fremadrettet selv med udfasningen af ICE-TD.”

I DSB's notat til ministeren skriver DSB: ”DSB er imidlertid enig i, at den skitserede løsning kan afhjælpe kapacitetsmanglen i den internationale trafik på længere sigt. Derfor vil DSB lade materiel- og køreplansforslaget indgå i overvejelserne om den fremtidige trafik. I forvejen har DSB en god og konstruktiv dialog med Deutsche Bahn om mulige scenarier for den fremtidig togbetjening mellem Danmark og Tyskland.”

Opsummerende:

 • Ministeren anser at udfordringen alene skyldes udfasningen af ICE-TD, men er tilsyneladende ikke opmærksom på at forbindelsen over Rødby lukker i adskillige år.
 • DSB har en dialog med DB om forbindelsens fremtid - og de er udmærket klar over at Femern skal lukkes.

DSB udtaler om trafikken til Hamburg i de kommende år: For 2017 gælder, at Deutsche Bahn udfaser alle ICE-TD i forbindelse med køreplansskiftet i december 2016 på nær ét, som vil køre frem til efter sommeren 2017. Deutsche Bahns beslutning om at udfase ICE-TD betyder, at DSB for at opretholde antallet af afgange mellem København-Hamborg og Aarhus-Hamborg øger anvendelsen af IC3 i den internationale trafik. Dette muliggøres af en mere effektiv udnyttelse af IC3 og IR4 som følge af Banedanmarks elektrificering af strækningen mellem Lunderskov og Esbjerg, der forventes færdig i foråret 2017. På baggrund af ovenstående vil der kun blive reduceret marginalt i kapaciteten til den internationale trafik.

>> Læs DSB's svar (september 16)

>> Læs ministerens svar (november 16)


Femerns landanlæg stopper togene over Østersøen i en lang årrække

Hvis der skal opretholdes toggang København Hamborg 2021 - 2024 og velsagtens til 2028 så skal der køres via Jylland.

Det fremgik på møde hos Banedanmark 7.11. Det er tyskerne, der vil lukke deres gamle jernbane, mens de bygger ny bane.

Banedanmark vil kunne vente til 2018, før de melder ud om banen på Lolland også lukkes i samme periode.

Dertil kommer jo at Femern tunnelen først bliver klar i 2028. Der skal næppe laves midlertidige spor fra den nye strækning til havneanlæggene, der får lov til alene at betjene bilerne i disse år.

Så der er alene mulighed for at køre via Jylland 2021 - 28. Dermed er nye DSB el-lokomotiver og nye vogne til Hamburg noget nær en nødvendighed - hvis man da ikke ligefrem tror at der skal sættes aldrende IC3-tog ind. Og dermed følger en oplagt mulighed for at tage et nattog med. Det skal de østrigske baner ha' at vide.


Østrigske baner tror de kan køre nattog rentabelt - og bedre end tyskerne

Andreas Matthä, chef for ÖBB, udtrykker i Spiegel at de kan få en god forretning ud af udvidet nattogs kørsel. ÖBB har overtaget 40% af CityNightLines strækninger (og de linjer ÖBB tror mest på), og ikke det hele. Andreas udelukker ikke yderligere ekspansion, men vil give det nye netværk nogle år før det skal udvides. Det passer meget godt med muligheder for at køre til København fra december 2019.

Artiklen er udmærket og oplysende, men to ting skal lægges til: ÖBB kan hente økonomiske tilskud til kørslen i Østrig, og ÖBB betaler personalet i driften (Newrest) noget mindre end DB gjorde.

>> Læs artiklen i Spiegel (på tysk)

>> Se oversigter over forbindelser fra København/Aarhus med nattog og skift i Hamburg

>> Se oversigt over NightJet linjenet og andre ting fra deres nye brochure


Internationale aktioner i anledning af nedlæggelsen af tyske nattog

Samtidig med at tyske, østrigske og schweiziske aktivister går på perronerne på skiftende tidspunkter i weekenden, hvor der skiftes køreplan, organiserer det europæiske netværk Back-on-Track aktioner i Berlin 10.-11. december. Det er den nat, køreplanen skifter, og i Berlin kan man således sige farvel til sidste CityNightLine, der afgår til Schweiz lørdag aften og søndag morgen hilse på det sidste, der ankommer.

Fra dansk side har Rådet for Bæredygtig Trafik taget initiativ til at deltage.

>> Se nærmere om arrangementet, og tilmeld dig, på Facebook


Amerikansk website opsummerer situationen i Europa meget godt

National Corridors Initiative har tidligere bragt min omtale af elendighederne i Europæisk jernbanetrafik. De bringer nu en opsamling af situationen med nedlæggelser af nattog, og ÖBB's overtagelse af nogle af de tyske lukkede strækninger.

>> Austria’s ÖBB Rail Company Plans Significant Expansion Of Overnight Sleeper Trains


Nattog fra Hamburg efter køreplansskiftet

ÖBB nattogene fra Hamburg kører således, at forbindelsen fra København 15:37 giver bare 8 minutters togskifte, hvis du skal til München og Wien (kører fælles til Nürnberg) og 30 minutters togskifte, hvis du skal til Basel-Zürich.

Det forlyder at man vil gøre meget for at få det korte togskifte til at fungere. DSB skal dog spørges direkte hvilke garantier, de udsteder.

Aalborg står med en mistet forbindelse, idet der ikke længere er direkte forbindelse til Hamburg herfra. To tog fra Aarhus, og 2-3 timers tid til aftensmad i Hamburg, hvis man vil nattog sydpå.

Returrejsen giver knap en time i Hamburg, før forbindelsen til København afgår. Over to timers ventetid til Aarhus-toget. Jylland er generelt den store taber i spillet.

Et særligt issue er DSB's on-line udlands køreplan, hvor ÖBB nattogene endnu ikke figurerer - det er blevet fejlmeldt i deres system. Cykelmedtagning hos ÖBB Nightjet (6 cykler per tog) er et tilbageskridt. Og rabatsystemerne er uoverskuelige, og reelt bliver det nok dyrere at køre med ÖBB end med CNL.

>> Oversigt over salgssteder for Nightjet, men det er altså også muligt hos DSB's udlandssalg på telfonen, hvor man for 50 kr. i gebyr får sendt billetter hjem

>> Oversigt over ÖBB's Nightjet linjer


Mens vi venter på at flyindustrien selv skal tage initiativer for at reducere deres CO2-udslip:

 • Airlines enjoy universal exemption from fuel taxation, estimated at €20 billion a year in Europe and over €60 billion globally;
 • Airlines receive an effective subsidy worth another €7 billion in Europe alone because ticket prices are artificially suppressed by about 20% due to the VAT exemption on ticket sales;
 • Airlines are bailed out on a regular basis especially since the 2009 crisis;
 • Already lenient state aid rules for airports have been regularly flouted; worth another estimated €3 billion a year in Europe alone;
 • Manufacturers get a €1.8 billion subsidy under the 'Clean Sky 2' joint technology initiative;
 • Air traffic control gets a €3 billion subsidy under the SESAR 'joint undertaking'.

Kilde: Transport & Environment (T&E)

Forholdet mellem forskellige transportformers CO2-udledninger (Europa), seneste tal fra det Europæiske Miljøagentur i 2014. Bemærk at flyenes bidrag til jordens opvarmning er 2,7 gange større, så gang altså det tal med 2,7.


25.9.2016

Europæiske magasin Politico gi'r støtte til nattogene

Det store politiske net-magasin Politico behandler i i to artikler sitautionen med nattog. Og tegner et fornuftigt billede heraf.

Den ene artikel er mere analytisk, den anden lidt mere følelsesmæssigt. Tankevækkende gør ingen af artiklerne noget ud af, at nattog kan være en vigtig støtte for at reducere den europæiske trafiks CO2-udledninger. Men det kommer oveni.

Jeg er blevet interviewet til den ene artikel.

>> Austrian railways spies night train opportunity

>> An ode to the night trainIllustration fra den ene artikel

26.9. 2016

Hvorfor er det, at vi skal undgå at flyve, og at vi skal tage toget i Europa i stedet?

Denne informative film har jeg lavet med tilladelse fra tyske Robin Wood:


Hvordan er det med denne "kuldioxid ækvivalent" eller "klima accellerator" som nævnes i filmen? CO2-udledningen ganges med "mindst to" for at vise den reelle (negative) indflydelse på klimaet som flyvningen har i atmosfæren. Videnskaben mener bredt at tallet er mellem 2 og 3, oftest sættes den til 2,7.

>> Se sammendraget fra IPCC's rapport "Aviation and the Global Atmosphere". Radiative Forcing Index (RFI) er beskrevet nederst eller

>> Se i selve rapporten, se side ni

>> I denne rapport slår man til lyd for en faktor 2,7, man skal gange det direkte CO2-udslip med for at få flyenes virkelige indflydelse på klodens opvarmning, på side 7. NÅR der tit ses forskellige beregninger om forholdet mellem at køre i tog og fly i Europa, ligefra 1:20 til 1:50 skyldes det i al væsentlighed om flyrejsen inkluderer en mellemlanding (eller to). Mellemlandinger betyder omveje og betyder ekstra store CO2-udslip.


22.9. 2016

Køreplaner sydpå fra køreplansskiftet bliver først annonceret midt i oktober

De østrigske baner ÖBB har meldt ud, at deres køreplaner og billetsalg for nattog først præsenteres ved et pressemøde d. 7. oktober. Og DSB fortæller først fra 18.10 hvordan togene mellem København og Hamburg skal køre efter køreplansskiftet 11. december.

Det betyder, at brugerne holdes hen i en rum tid endnu. Vigtigst er selvfølgelig, at der kommer køreplaner fra og til Danmark til de sydlige udland, der er attraktive med gode skift i Hamburg.

ÖBB's problemer er uden tvivl udestående problemer med materiel og personale. DSB har problemer med alt for lidt materiel, når BR 605 togsættene (ICE) udgår.


23.8. 2016

DSB beslutter at ville købe el-lokomotiver med mulighed for at køre til Hamburg

I dag har DSB meddelt, at de vil gå igang med at prækvalificere leverandører og iværksætte et indkøb "for egne penge" af 26 + (optionalt) 18 standard el-lokomotiver. Med sikkerhed vil man købe de 26, der skal trække 25 dobbeltdækker nærtrafik vognstammer på Sjælland og dermed afløse de gamle ME'ere og EA'ere. De ekstra 18, hvis indkøb der besluttes om senere, vil være forbeholdt IC-trafik, ikke mindst tænkt som en mulighed for at køre til Hamburg via Kolding, som de grønne trafikorganisationer netop har anbefalet. Indkøb af de ekstra lokomotiver og vogne hertil vil blive besluttet om senest to år, når situationen om IC4 står mere klar.

Håbet om at der igen skal køre nattog til Danmark er således stadig levende, og kan med politisk velvilje og vilje fra DSB og ÖBB faktisk sættes igang fra K20, dvs. i december 2019.

>> Læs DSB's brev til transportudvalget


17.8. 2016

Bred dansk ngo-alliance er gået til politikerne for bedre tog til Tyskland og nattog igen

Fra køreplansskiftet i december står vi overfor store forringelser i toggangen til og fra Hamburg. Og det er kun første trussel mod togrejser sydpå. Og mere ondt er i vente.

Men der er også lys for enden af tunnelen. Derfor har syv organisationer med interesse for bæredygtig trafik skrevet til minister og udvalg og opfordrer politikerne til at bakke op om DSB's ønske om at købe el-lokomotiver, der kan køre til Tyskland.

Organisationerne peger på, at med el-lokomotiver og nye IC-vogne, så kan der let etableres en ny lyntogs korridor fra København - Odense - Kolding - Flensborg - Hamborg med samme rejsetid Kbh.-HH som idag via Femern.

Med sådanne tog kan man i samarbejde med ÖBB også medbringe et nattog ved sidste afgang fra København, og hente et nattog ved første afgang fra Hamborg.

Ikke mindre end syv organisationer med interesser for bæredygtig trafik er gået sammen om en skrivelse til ministeren og folketingets transportordførere om den kriminelle situation om tog til Tyskland.

Underskriverne er:

 • Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi
 • Ivan Lund Pedersen, NOAH Trafik
 • Lasse Jesper Pedersen, Danmarks Naturfredningsforening
 • Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen i Danmark
 • Claus Bonnevie, Cyklistforbundet
 • Runa Sand, Jyder Mod Overflødige Motorveje
 • Kjeld A Larsen, Rådet for Bæredygtig Trafik

Hurra for det. Nu skal der følges op hos politikerne!

>> Læs følgebrev, selve henvendelsen og bilag med køreplansforlag til Hamburg


16.8. 2016

Nu er ÖBB's planer for nattog officielle

Der er ikke nogen overraskelser i ÖBB's officielle udmelding. Fra dansk side er det tilfredsstillende, at der fortsat kører nattog fra Hamburg til hhv. Wien, München/Innsbruck og Basel/Zürich. Vi venter med spænding på at få oplyst tider, og ikke mindst at få oplyst forbindelser fra Aarhus/København til Hamburg.

ÖBB's køreplaner og booking af billetter starter d. 15. september. Togene bliver:

 • EN 490/491: Hamburg – Nürnberg – Passau – Wien
 • EN 40490/40421: Düsseldorf – Frankfurt – Nürnberg – Passau – Wien
 • EN 420/421: Düsseldorf – Frankfurt – Nürnberg – Augsburg – München – Kufstein – Innsbruck
 • EN 40420/40491: Hamburg – Nürnberg – Augsburg – München – Kufstein – Innsbruck
 • EN 470/471: Zürich – Basel Bad – Frankfurt – Erfurt – Berlin – Hamburg
 • EN 294/295, EN 40463/40236, EN 40295/40235: München – Salzburg – Rom/Venedig/Mailand

>> Følg opdateringerne på Back-on-Track hjemmesiden

Der foreligger også priser på de forskellige pladser i togene. Se tabellen. Der er tale om faste priser dog med tre kategorier rabat (efter udbud/efterspørgsel). Der bliver ikke megen prisforskel på liggevogn og sovevogn, som jeg læser det. Til gengæld rammes indehavere af BahnCard25 og folk, der benytter nattogene til lokale rejser. Ærgerligt!

4.8. 2016

Tyske baner har svært ved at vinde opinionen med deres lukninger af nattog

Nationalt tv i Schweiz gik d. 29.7. i luften med en udmærket udsendelse om de snart lukkede tyske nattog. Indslaget udmærker sig ved at give kredit til den folkelige modstand mod lukningerne, fx ved at bringe klip fra vores protestaktion i København i juni, ved at interviewe lederen af den schweiziske trafik-ngo»umverkehR« Daniel Costantino og interviewe en uafhængig ekspert, Thomas Sauter-Servaes, som lige ud siger: Billigflyene betaler ikke strækningsafgifter, ikke moms i Tyskland og ikke brændstofafgifter.

>> Se indslaget i schweizisk tv

>> Se flere kritiske opinionsdannere i tyske medier


29.7. 2016

ÖBB's planer for nattog fra december er ved at være klar

Til september bliver det officielt. Men dette kan på nuværende tidspunkt siges om ÖBB's engagement med nattog fra køreplansskiftet 11. december 2016.

Flg. "nye" tog:

 • Düsseldorf-Köln-Frankfurt-München-Innsbruck, evt med biltransportvogne
 • Hamburg-Berlin-Frankfurt-Karlsruhe-Basel (eventuell til Zürich)
 • Hamburg-Hannover-Würzburg-München-Innsbruck, evt med biltransportvogne
 • Også på strækningen Basel-Zürich-Prag må vi regne med at der kommer ÖBB-nattog.

ÖBB viderefører seks eksisterende nattog, der delvis kører på tyske skinner:

 • Hamburg - Würzburg - Passau - Wien, med biltransportvogne
 • Berlin - Prag - Brünn - Budapest/Wien
 • München - Villach - Ljubljana - Zagreb
 • Düsseldorf - Köln - Würzburg - Wien, med biltransportvogne
 • Paris - Karlsruhe - Frankfurt/Main - Berlin - Warschau - Minsk - Moskau (det er det russiske tog, mon ÖBB går ind som partner?)
 • München - Wien - Budapest

Der foreligger ikke information om nattogene fra München til Milano, Venedig og Rom.


21.7. 2016

Fire franske indenrigs nattog kører frem til 1. oktober

Den franske transportminister Vidalies har netop bekræftet, at regeringen fra 1. oktober vil trække midler væk - og dermed lukke - nattogs ruterne

 • Paris - Toulouse / Rodez - Albi
 • Paris - Savoie
 • Luxembourg - Nice / Port-Bou
 • Strasbourg - Nice / Port Bou

medmindre en ny operatør dukker op.

Nattoget Paris Austerliz - Tarbes / Hendaye (Irun) vil fortsætte indtil Sud Europ Atlantique højhastigheds-linjen åbner i juli 2017 mens Paris - Nice-nattoget vil blive bevaret indtil oktober 2017.

Den langsigtede fremtid for nattogene (Lunéa) til

 • Paris - Briançon og
 • Paris - Rodez / Latour-de-Carol

er sikret på fordi disse tog "ikke har tilstrækkelige alternative tjenester."

I april opfordrede regeringen interessetilkendegivelser for driften af alle, men to Lunéa tjenester. Men ifølge den franske presse, har potentielle operatører, herunder Transdev advaret regeringen, og sagt at private drift af disse tjenester kun ville være bæredygtig, hvis alle ruter er inkluderet.

>> Læs mere hos International Railway Journal


20.6. 2016

Klimapåvirkninger og unfair konkurrence mellem fly og tog

Jeg havde i lørdags lejlighed til at give en præsentation for den Europæiske Passager Føderation (EPF), og den præsentation på otte minutter synes jeg var velegnet for YouTube. Så nu kan I selv følge med: Jeg taler om flyvningens indvirken på klimaet, forskelle til togene, den urimelige konkurrencesituation mellem tog og fly. Og selvfølgelig om nattogene. På engelsk

>> Se videoen (nu med forbedret lyd)


17.6. 2016

Vil ÖBB og DB blive tvunget til et fornuftsægteskab om nattog?

ÖBB vil måske ikke ville være i stand til at købe vogne fra DB, før en europæisk udbudsprocedure er på plads. Det kunne være grunden til, at ÖBB er så tavse i øjeblikket. Tiden er ved at løbe ud for ÖBB. Billetter er nødt til at være på markedet mindst tre måneder før togene starter. Spekulationer indikerer, at DB og ÖBB måske kan gå sammen og etablere en fælles virksomhed for at drive de de nattog, som ÖBB viderefører efter DB's lukkerunde, og dermed slippe udenom EU-bureaukratiets krav til udbud.


9.6. 2016

Vellykket flashmob i København sætter fokus på klimaskadelig fly - og peger i stedet på tog og nattog i Europa

Onsdag morgen d. 8. juni samledes "ud af det blå" en forsamling aktivister på Københavns Hovedbanegård. De kom slæbende med senge, dyner og var iført nattøj. Og så startede en fællessang på melodien fra "Elefantens vuggevise", nu i et transportpolitisk tema. Selvfølgelig skulle aktivisterne falde i søvn til en vuggevise og en hyldest til klimavenlige nattog, der kan få danskerne langt rundt i Europa.

>> Se film og omtale fra arrangementet

Flashmob'en var organiseret af Rådet for Bæredygtig Trafik som et led i en europæisk aktionsuge under netværket Back on Track. Se i øvrigt vores svenske kollegers hjemmeside.


5.6. 2016

ÖBB melder ud med rutenet for nattog

Selvom det ikke er helt officielt så kan vi regne med, at der fortsat er nattog fra Hamburg mod Wien, München og Basel/Zürich næste år. Vi kender ikke tider og kender ikke korrespondencer fra IC3-tog fra Danmark, men voldsomt positivt er det, at der fortsat vil være nattog.

Når DB stopper sine nattog går det ud over forbindelser til Amsterdam (der helt bortfalder) og forbindelser østover. Til gengæld kan vi måske glæde os over ÖBB's større entusiasme og service.

Nu gælder det om at styrke det europæiske netværk af nattog. Tyske organisationer har etableret et fiktivt selskab "LunaLiner", der befærder et fornuftigt netværk at nattog. Selskabet er naturligvis skabt for at give kød og blod på tanken om ordentlige langdistance jernbaneforbindelser på tværs af Europa.

>> Se nærmere om ÖBB-situationen (på tysk)

>> Se LunaLiner's prospekt (på tysk)


27.5. 2016

DSB varsler strenge tider for udlandstrafikken

Når den ny køreplan træder i kraft d. 11. december 2016 skal rejsende fra Sjælland slås om pladserne i mindre og færre EC-tog til Hamburg, der kører i køreplaner, der med togskifte i Hamburg ikke hænger godt sammen med tog videre sydpå. Der kommer til at gå mange år før det igen - muligvis - vil lykkes at køre med el-tog for passagerer mellem de to nabolande. Og nattog ligger ikke DSB på sinde.

>> Se hele referatet fra møde med DSB om udenlandske tog


12.5. 2016

God artikel i Frankfurter Algemene (udpluk):

(...) Klausmann mindes med rædsel den morgen i 2013, hvor han veludhvilet fra sin rejse fra Freiburg kommer til Berlin for at deltage i et møde i Deutsche Bahn. Da han talte om sin ankomst med nattoget, gik der en mumlen gennem forsamlingen. Den mest forbavsede er hende, der senere blev chef for fjerntogsafdelingen i DB. "Jeg følte mig som en attraktion på markedspladsen," siger Klausmann", cheferne i DB var overrasket over, at det er muligt, at der fandtes sådanne folk som mig. DB-cheferne har ingen respekt for deres eget produkt, kritiserer Klausmann i dag. Det er, som "vil du gøre en veganer chef for en slagterbutik." Det var nøjagtig den forbavsede DB leder, der senere annoncerede nattogene nedlæggelse. Hendes navn er Birgit Bohle.

>> Læs hele artiklen (på tysk)


1.5. 2016

Elefantens vuggevise omdigtet til vuggevise for nattog

Jeg har lavet en ny tekst til den kendte danske vuggevise, og indspillet på YouTube. Det er forberedelse for en flashmob, der skal finde sted d. 8. juni som led i en europæisk aktionsuge.

>> Lyt alene til sangen


22.4. 2016

Gode nyheder fra ÖBB

De østrigske baner (ÔBB) har besluttet at øge deres engagement i nattog efter at DB smider håndklædet i ringen senere på året. Det kom frem i dag på deres pressekonference i Wien.

I al fald vil de fortsætte en nattogs forbindelse mellem Hamburg og Zürich - og det er en rigtig god nyhed for danske rejsende. På sigt kunne man forestille sig en gren af dette tog videre til Danmark.

Og ÖBB vil også engagere sig i nattog der servicerer Berlin, Düsseldorf, München og med ruter til Italien.

Der er ikke helt konkrete planer ude endnu, men beslutningen er rigtig vigtig.

>> Læs mere via yderligere links


22.4. 2016

Underskriftsindsamling til støtte for de franske nattog lige på trapperne

En række organisationer bakker op om en on-line underskriftsindsamling til støtte til en række franske nattog, som SNCF vil nedlægge per 1. juli i år. Se hvilke.

Argumenterne mod lukningerne minder om argumenterne mod nedlæggelse af de tyske nattog. De franske tog har en særlig betydning for englænderne (med tilbringer-tog under kanalen). Ligesom de tyske nattog betyder noget særligt for danske og svenske rejsende.

Når underskriftsindsamlingen går on-line, så skal jeg nok bringe link.

>> Se teksten (på engelsk)


18.4. 2016

Privat tysk selskab vil måske videreføre autotransporttog Hamburg - Lörrach

Alt mens vi venter på at DB skal melde ud hvornår de agter at lukke nattog og autotransporttog erklærer BahnTouristikExpress at de fra køreplansskiftet vil køre autotransporttog - og med spisevogn ombord - på strækningen Hamburg - Lörrach (som er lige i udkanten af Basel).

>> Læs mere herom


30.3. 2016

Fjernbusserne i Danmark (og til/fra udlandet) er en stor fare for et godt og sammenhængende offentligt transportsystem

Hvorfor mener jeg det?

 • De kører uden at betale infrastrukturafgift (andet end bro/færge).
 • De kører på de strækninger, som de skønner er profitable - uanset om der er anden parallel off. transport - fx tog
 • De kører på de tidspunkter, hvor der er passagerer, og ikke på andre tider
 • Dermed lever de ikke op til ønsket om et netværk af transport. De er snarere pirater i branchen.

Jeg har ikke noget specielt imod busser, og havde fjernbusserne været flettet ind i et off. styret system, med fokus på netværk og bæredygtighed, så kan busserne være et udmærket supplement til flaskehalse på skinnerne. Køre steder, hvor togene ikke kommer og fylde huller i kapaciteten ud.

En anden bekymring med busserne er, at de bidrager til at fordele de rejsende mellem forskellige socialgrupper:

 • De bedst stillede trafikanter kører i (komfortabel) privatbil eller tager flyet på længere afstand - og betaler også mest
 • Mange andre betaler ekstra for benplads og fleksibel køreplan ved at betale fuld eller næsten fuld pris i toget
 • Nogle føler sig nødsaget til at rejse med tog på orange billet - men så kan de ikke vælge rejsetidspunkter selv
 • Mange vælger lavpris busserne, der giver dårligst komfort, men som er attraktive for lavindkomstgrupper som studerende og folk på laveste indkomst

Det mønster kender man fx fra USA. Det ses ekstremt tydeligt i de forskellige transportmidler. Det begynder også at indfinde sig i Danmark. Når alt dette er sagt, så vil jeg ikke sige, at vi har de rigtige priser for togrejser. Det er al for dyrt!


20.3. 2016

Tysk pressedækning af aktion i marts måned 2016 på Hamburg Hbh

I weekenden d. 12.3. var der aktion med dansk deltagelse i regi af det europæiske netværk Back on Track på Hamburgs hovedbanegård i anledning af DB's lukninger af alle nattog dette år.

Aktionen fandt sted efter at der havde været et møde med 17 deltagere, der repræsenterer organisationer i hhv. Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, Frankrig, England, Østrig og Schweiz.

Aktionen er dokumenteret på forskellig vis:

>> Fotos taget af undertegnede - forsynet med engelske kommentarer

>> Artikel i Flensburger Tageblatt (tysk)

>> Artikel i Hamburger Abendblatt (tysk)


18.3. 2016

Manglende regulering hindrer klimavenlige fly

I samme retning som artiklen i Information, lykkedes det for Gunnar og Thomas at få en kronik i Ugebladet Ingeniøren om det samme emne.

>> Læs kronikken i Ingeniøren


5.3. 2016:

Flyene skygger for de gode klimaudsigter

Vores klima betaler prisen for den voldsomme flytrafik. Derfor har vi brug for bevidste forbrugere og politikere, der tør gå imod flybranchens omfattende lobbyindsats.

Artikel i Information. Skribenterne Gunnar Boye Olesen fra VedvarendeEnergi, Thomas Meinert Larsen fra Klimabevægelsen, Kjeld A. Larsen fra Rådet for Bæredygtig Trafik og Palle Bendsen fra NOAH foreslår fx at ferieture skal foregå med nattog i stedet for fly. De afslutter:

Vi har også brug for en fælles indsats for alternativer til de flyrejser. Vi har brug for flere nattog, bedre lokale feriemuligheder m.m. Og politikere, der tør sætte miljøomkostninger på flyrejserne og sikre de miljøvenlige alternativer, selv om de ikke her og nu kan konkurrere med afgiftsfritagede fly.

>> Læs artiklen i sin helhed


29.2. 2016:

ÖBB kigger på seks nye ruter med nattog

Det forlyder fra sædvanligvis velunderrettet kilde at ÖBB kigger på seks nye nattogs linjer, som kan køres i sammenhæng med eksisterende ÖBB ruter, og trods en del tysk kørsel allesammen med udgangspunkt udenfor Tyskland.

Det drejer sig angiveligt om

 • München – Rom/Milano/Venedig i sammenhæng med linjer fra Wien.
 • Salzburg/Innsbruck – Hamburg
 • Salzburg/Innsbruck – Düsseldorf
 • Zürich-Berlin-Hamburg.

Og selvfølgelig stadig den "gamle": Hamburg – Wien.

Skønt hvis Zürich-toget kunne komme til at ende i København.

BEMÆRK: Det er usikker viden, og ÖBB er altså stadig ude at snuse.


27.2. 2016:

ÖBB er fortsat interesseret i at køre (måske flere) nattog

De østrigske baner ser muligheder for at køre mere til Berlin, Hamburg og Düsseldorf. Og de forhandler med DB om at købe de bedste vogne, og det véd de mere om inden sommeren kommer. Om det kan betyde trafik, som også kommer danske rejsende til gode véd vi af gode grunde ikke. Det er jo fx ikke kun Wien og omegn, der er rejsemålet.

>> Se interview med Christian Kern fra ÖBB (på tysk)


26.2. 2016:

Omfattende nedlæggelser af franske nattog

Følgende ruter vil få fjernet offentlig støtte 1 Juli 2016:

 • Paris Austerlitz - Luchon - Cerbère
 • Paris Austerlitz - Toulouse / Rodez - Carmaux - Albi
 • Paris Austerlitz - Tarbes / Hendaye (Irun) -> med legendariske 'nær miss' ikke-forbindelser til / fra Vigo / A Coruna.
 • Paris Austerlitz - Savoie
 • Paris Austerlitz - Nice
 • Luxembourg - Nice / Portbou -> og dermed mister Luxembourg sine Eurocity forbindelser til / fra Mülhouse og Basel (tidligere Zürich / Brig / Milano) fra den 3. april. Dette efterlader Luxembourg uden 'rigtige' fjerntog undtagen et par daglige TGV.
 • Strasbourg - Nice / Portbou

Disse linjer vil blive sendt i udbud uden tilskud (eller lukket) før 1.7. 2016.

Tilbage hos SNCF med tilskud alene er:

Paris-Briançon og Paris-Rodez-Latour-de-Carol

Disse to tilbageværende nattog fastholdes, fordi der ikke er nogen gennemkørende dagtog eller TGV-tog på disse linjer.

Der er behov for nyt rullende materiel, og det kan komme på tale at leje nye Siemens vogne fra de russiske jernbaner (!)

Herved følger SNCF og den franske regering nøjagtig de samme forkerte og triste retningslinjer som Deutsche Bahn. Vær opmærksom på nogle meget mærkelige tal, der er nævnt i medierne. Vi bør ikke have tillid til de officielle argumenter for nedlæggelserne, som meget let kan manipuleres; propagandaen er sandsynligvis den samme, som vi kender fra Tyskland.

>> AFP / Liberation (på fransk)

>> Railway Gazette (på engelsk)


15.2. 2016:

Tilbage til postvognen

Jeg fik et læserbrev optaget i Jyllandsposten denne morgen, hvor jeg viser at gamle tiders landvindinger på transportområdet er ved at blive udryddet: Forplejning og overnatningsmuligheder i tog forsvinder.

"I gamle dage fik rejsende med hest og postvogn et længere stop ved en kro til at købe et måltid mad. I togrejsernes barndom gjorde man det samme. En restaurantvogn afløste stoppene. Om natten holdt postvognen og diligencen ind og de rejsende kunne få en seng på kroen eller på herberget inden rejsen fortsatte næste morgen. Sovevogne i togene afløste også disse stop på rejsen. Så kunne rejse og dagligdags komfort fungere side om side.

Nu vender historien tilbage. Salg af mad og drikke er forsvundet hos DSB; muligheden for at rejse om natten på de længere distancer forsvinder om få måneder helt. For danske rejsende i Europa er de tyske tog afgørende, og de tyske baner DB nedlægger nu alle nattog. Tilbage er rejser om dagen, busser om natten, eller klima-svinende fly. Den danske minister siger, at det er ”et internt tysk anliggende” at nedlægge togene (udtalelse d. 28.1.).

Hvem taler om Europæisk samarbejde? Hvem tager ansvaret for klimavenlig transport?"

>> Se læserbrevet i JP's digitale version


11.2. 2016:

Red nat og biltogene!

En underskriftsindsamling er sat i værk, og der er brug for masser af dansk støtte!

https://weact.campact.de/petitions/rettet-die-nacht-und-autozuge-1

Teksten er på tysk, så her følger en dansk oversættelse.

Til: Alexander Dobrindt, tysk transportminister og Martin Burkert, formand for transportudvalget i det tyske parlament

Kære Herrer,

Jeg henvender mig med min underskrift til jer som repræsentanter for ejerne af Deutsche Bahn – nemlig borgerne – fordi I kan gøre en indsats for at opretholde nat- og biltransporttog.

Hvorfor er dette vigtigt?

Deutsche Bahn AG ønsker at indstille alle nat- og biltog med sove-, ligge- og sidde- pladser senest ved udgangen af 2016. De skal i henhold til DB erstattes af ICE- eller IC tog samt busser i løbet af natten.

Dette ville betyde en uacceptabel nedskæring af service og etablere et hul i det europæiske transportsystem:

Ved at tage nattog på ruter som Hamburg-Zürich eller Amsterdam-München, sparer man dagen til arbejde eller fritid. På længere ruter som København-Lyon eller Berlin-Rom, sparer nat- og biltog de rejsende for en overnatning på et hotel.

Hvis nat- og biltog bliver afskaffet, ville mere trafik ramme vejene, og der vil komme flere kort- og mellemdistance flyvninger. Dette er i modstrid med forpligtelserne fra klimatopmødet i Paris i 2015 og med de mål for klimabeskyttelse, som Deutsche Bahn selv har sat.


2.2. 2016:

DB vil søge at lukke autotransporttogene i marts og resten af CityNightLine i maj

Det forlyder nu efter et informationsmøde blandt personalet i CNL 1.2. at ledelsen kraftigt opmuntrer medarbejderne til at søge væk: "Red dig selv mens du endnu kan!". Rationalet er, at DB kan sige: uden medarbejdere kan vi ikke køre togene. Kan nedlæggelsen gå rigtig hurtigt, så undgår man også det politiske pres - er togene først stoppet og vognene solgt/ude af drift, så er det svært at komme og ændre på noget. Selvsagt er alle blandt personalet ikke enige, men når der først er "ophørsudsalg", er det svært at tage de store kollektive hensyn.

DB har kort sagt enormt travlt med at få de mange passagerer sat på fly og på langdistance busser. Det er virkelig et skønt billede, de tegner af sig selv som 100% statsejet transportvirksomhed.

Så vil du opleve at køre komfortabelt om natten, så er det nu. Giv din underskrift imod dette vanvid.


1.2. 2016:

Det knager og brager i Tyskland - private operatører vil prøve at konkurrere med DB's ICE-tog

Deutsche Bahn er ikke populær allevegne med deres massive satsning på højhastigheds ICE-tog. Mange savner InterRegio-togene, der havde flere standsningssteder og derfir kørte lidt langsommere. En række byer har mistet sin gode jernbaneforbindelse, og det giver opbakning bag en række private projekter. Det kniber dog med at få realiseret disse projekter, der også rummer meget idealistiske bane-ideer.

>> Læs oversigt og se, hvad der rører sig i Tyskland


28.1.2016:

National støtte til nattog og internationale tog er mulig - men fungerer ikke godt

Næsten alle europæiske nationale nattog (og fjerntog i øvrigt) er subsidieret af nationalstater. Så snart der kørers over grænserne bliver det hele meget mere kompliceret.

Så tilskud er ikke forbudt af Bruxelles! Problemet for internationale nattog er naturligvis hvem, der tager initiativ til at organisere støtten og trafikken. Der er ikke en europæisk organisation med penge eller vilje til at drive nattog på tværs af grænserne.

>> Se hvilken praksis, der bedrives i Europa, og hvilke nattog der kører helt uden støtte


27.1.2016:

Aktivister i Hamburg vil sende postkort med overskriften "Sleepless through the night? We say no!"

De vil skrive til de samme tyske politikere, som i opfordringen nedenfor, og de vil kort og godt skrive:

Sehr geehrte Herren,

die Deutsche Bahn AG will bis spätestens Ende 2016 alle Nacht- und Autozüge mit Schlaf- und Liegewagen abschaffen. Stattdessen sollen ICEs und Fernbusse durch die Nacht fahren.

Das bedeutet einen unakzeptablen Abbau von Service und eine Lücke im Verkehrsangebot Europas:

Wer für Verbindungen wie Hamburg-Zürich oder Amsterdam-München Nachtzüge nutzt, gewinnt den Tag für Arbeit oder Freizeit. Auf längeren Strecken wie Kopenhagen-Lyon oder Berlin-Rom ersparen Nacht- und Autozüge eine Hotelübernachtung.

Werden Nacht- und Autozüge abgeschafft, bedeutet das mehr Verkehr auf der Straße und mehr Kurz- und Mittelstreckenflüge. Das widerspricht den Verpflichtungen des Pariser Klimagipfels von 2015 und den selbst erklärten Klimaschutz-Zielen der DB AG.

Ich bitte Sie als Vertreter des Eigentümers der Deutschen Bahn, der Bürgerinnen und Bürger, sich für den Fortbestand der Nacht- und Autozüge einzusetzen.


27.1.2016: Se bilerne køre bort fra CityNightLine i Hamburg Altona. I kort tid endnu.


Det kan sagtens tænkes, at DB stopper alle nattog tidligere end ved køreplansskiftet 2016

De konkrete fyringer er på trapperne, og det kan sagtens ende sådan, at nattogene hos DB / CNL kører i depot efter sommersæsonen, dvs. ca. 1. oktober.

Det står nu lysende klart, at de nationale jernbaneselskaber ikke føler noget som helst ansvar for, at der findes et europæisk netværk af jernbaner. Selskaber som DSB, DB og SNCF kører regionale, statsstøttede netværk. De kører profitable IC-strækninger. Og de kører enkelte (!) linjer på tværs af grænserne, helst med højhastighedstog, sekundært med konventionelle tog - og kun hvis de giver overskud. De internationale tog er generelt faldet imellem stolene. Nattogene viste det først, fordi nattogene af gode grunde er mere økonomisk udfordrede. Men dagtog viser den samme tendens.

Der er kun en vej: På europæisk plan må der igangsættes et "Europe by Rail" selskab, der kan udbyde international trafik, startende med nattog på de vigtigste internationale linjer.

>> Se opfordringen til at protestere - hver kan gøre en forskel


15.12.2015:

Nordisk ministerråd opfordrer til at transportsektoren kommer med ombord for CO2-reduktioner

Lige efter COP21 markerede de nordiske miljø- og klimaministre (var den danske på toilettet?) at de gerne hurtigst muligt så at international luftfart og skibsfart bliver en del af den internationale CO2-regulering.

>> Læs videre


13.12.2015:

Sidste direkte tog mellem København og Berlin

Der har i otte år været én daglig direkte forbindelse mellem Aarhus/København og Berlin. Det er slut nu. Se billeder og læs taler fra sørge-begivenhed på Københavns Hovedbanegård, hvor der i forvejen er et skilt, der fejrer at der er venskabsforbindelser mellem banegårdene i de to hovedstæder.

>> Læs videre


I Kina bestiller de nye højhastigheds nattog

Bombardiers konsortium med CSR (BST) skal levere fem nye 16-vogns sovevognstogsæt (430 meter) til supplement af de 20 x 16-vognstogsæt, der blev leveret i 2010. Typen har både siddepladser, liggepladser og sovevogne, og anvendes til på lange distancer med max 250 km/t.


DB ønsker at lukke alle nattog og autotransporttog fra december 2016

Det kom frem en anelse for tidligt (allerede d. 2.12. og ikke først efter et DB-styrelsesmøde d. 14.12.), og nu er det klart, at der er en samlet masterplan bag DB's optræden omkring tog med sove- og liggevogne. De vil af med dem!

DB sagde såmænd allerede i oktober 2014 til Die Welt at de ville af med nattog, autotog og spisevogne. Men det blev ikke taget helt alvorligt dengang.

Det ligner en simpel plan: Der skal ikke investeres i disse services, og togene må udgå så nogenlunde i det tempo vognene løber ud af revision (skal til hovedeftersyn). Først røg spisevognene i alle nattog. Så faldt en række nattog ud, da dobbeltdækker sovevognenes ved køreplansskiftet december 2014 skulle repareres. Lidt flere vogne falder for revision nu i december 2015 (et nattog mere lader livet) og endegyldigt ryger de sidste nattog ved næste køreplansskifte, når det store flertal af sove- og liggevogne skal til eftersyn i december 2016.

DB vil lade nogle ICE-tog køre om natten og vil indsætte flere langdistance busser. Værsgo og skyl!

Dette har ikke overraskende ført til et ramaskrig i Tyskland. Nabolandendene må også protestere. Måske vil ÖBB overtage nogle nattogsløb igennem Tyskland, men man kan ikke forvente at ÖBB vil påtage sig hele DB's hidtidige rolle.

>> Se første artikel om sagen i Stuttgarter-Zeitung (tysk) fra 2.12.

>> Se anden artikel om sagen (tysk) senere samme aften 2.12.


Demonstration i Berlin for nattog og klimavenlige tog i Europa

Danske klimaaktivister var lørdag morgen i aktion i Berlin. Den tyske COP21 delegation tog med særtog til Paris.

Vi er naturligvis glade for budskabet, der sendes, når politikerne skal til Paris med tog. Men vi vil gerne have meget mere tog, vil gerne have genindført nattog og etablere direkte tog. Hvorfor skal det kun være ved festlige anledninger som denne, at der kører et direkte tog mellem disse to europæiske storbyer?

De europæiske jernbaner har muligheden for at give klima-svinende fly konkurrence. Men hverken politikere eller jernbaneselskaber tager klimaet alvorligt, når det gælder transportsektoren. Og Danmark er ved at blive helt koblet ud af det europæiske jernbane system.

>> Se fotos fra begivenhedenDansk fan af City Night Line laver video, der hylder nattoget og viser nostalgiske scener fra Københavnertoget.

Välj tåget!

Det er overskriften på lederen i sidste nr. af medlemsbladet for Sveriges naturfredningsforening. Det er formanden, Johanna Sandahl, der bl.a. skriver: "Nattågen var allra bäst. Vi klev på i Köbenhamn och vaknade i Berlin. Klev på i Berlin og vaknade i Paris. Klev på i Paris och vaknade i Madrid. Och så vidare." Og videre: "Men vi som vill det ska inte ge upp! Välj tåget och visa samtidigt att det är ett färdsätt vi vill kunne nyttja oftare och framför allt lättare!"

>> Se hendes leder i Sveriges Natur 4-2015


Kom med til Berlin og slå et slag for tog i Europa og for klimaet

Vi vil hylde at en række politikere kører i tog til Paris lørdag morgen d. 28.11. og ikke tager flyet. Men vil også pege på, at internationale tog også skal køre udenfor festdagene, både dag og nat. Vi vil pege på at Skandinavien langsomt, men sikkert er ved at blive koblet af det europæiske jernbanesystem.

>> Se arrangementet på Facebook

>> Se arrangementet på Rådet for Bæredygtig Trafiks hjemmeside


DB har tilbudt DSB at genoptage nattog til København - DSB har afvist!

Det lyder som en dårlig vittighed. Men det er rigtigt nok: DB har konkret ønsket at genindføre nattog til Danmark i sommersæsonen. Det drejer sig om Köln - København (via Hamburg og Kolding) med hurtige dagforbindelser videre til Paris, Amsterdam og Basel fra Köln. Men DSB har sagt nej tak! Se brev Rådet for Bæredygtig Trafik til politikerne samt bilag i linket. Politikerne må bringe DSB på bedre tanker.

>> Det siger DSB om nattog og dagtog til Tyskland, og ministeren er ligeglad...

Kristian Pihl-Lorentzen (V) svarer ret positivt d. 24.8.: jeg (vil) anbefale ministeren at få en fyldestgørende redegørelse fra DSB, som opsummerer estimater for passagertal, økonomiske betænkninger, samt beregninger på den egentlige samfundsøkonomiske gevinst ved tog mellem Tyskland-Danmark som der herefter kan træffes en saglig beslutning herfor.

Den redegørelse fik vi bestemt ikke. I ministerens svar, dateret 15.9. (se også linket ovenfor) fremgår det, at han sådan set er ligeglad, DSB kan sagtens reducere driften, hvis de vil - han vil vende blikket andre veje (!)

DSB bekræfter i deres notat til ministeren med al tydelighed at bekymringen er berettiget: DSB har ingen planer om at genindsætte nattog, og DSB agter at reducere driften til Tyskland, og prioriterer dansk trafik fremfor international.


DB gen-introducerer "ægte" auto-tog Hamburg - München

Alt mens de populære ruter Amsterdam/Hamburg til Zürich/München med City Night Line omlægges, så får knudepunkt i Frankfurt meget tidligt om morgenen, så kom biltransportvognene i klemme. Heldigvis har DB besluttet ikke at lukke biltransporttoget, men at genføde det som rent autotransport tog i 135 dage om året. Det er positivt!

>> Se ændringerne i køreplanen for nattog december 2015


CNN sender journalist på CNL-tog og journalisten mener nattogene stadig har en berettigelse

Journalisten Marcel Krueger var godt klar over, at nattogene i Europa er truede. Han beretter positivt fra sin tur Berlin - Köln i tjekkisk sovevogn (måske den, der ikke længere kører til København?). Og han citerer DB for at sige, at nattogene nu har fundet et stabilt leje.

>> Læs CNN's beretning


Profit til private firmaer i engelsk togdrift, i lommen på store europæiske jernbaneselskaber

De engelske jernbaner drives med store statslige tilskud, uden den nødvendige koordination, og hvor ryger overskuddet hen? Såmænd ned i lommen på tyske, franske og hollandske jernbaner, som har fået eller opkøbt etableret succesrige selskaber, der opererer i England.

>> Se de 10 mest profitable baner i England og hør hvad den venstresnoede Labour politiker Jeremy Corbyn siger om det cirkus!


Hvor står vi med passagertog i Europa efter fem år med fri konkurrence?

Den hollandske organisator fra Eindhoven Gösta Weber sagde bl.a. i sin tale: "The problem is that transport organisations don't have the right objectives to work with one another and that little consideration is given to neighbouring countries or travellers themselves and where they want to go."

>> Se referat fra konference afholdt d. 17. juni 2015


DB fortsætter med at lukke nattog - dennegang varsles lukning Berlin - München

Køreplansskiftet i december 2015 må vi forudse betyder nye lukninger for nattogene. Nu fortæller DB at de lukker Berlin - München nattoget, som gav gode forbindelser fra München videre sydpå til Italien med dagtog. Og det vel at mærke to år før end at der åbner hurtige dagtogsforbindelser mellem Berlin og München.

>> Læs nærmere (på tysk)

>> Se status for grænseoverskridende europæisk togtrafik (engelsk)


Jernbanekreds i USA er interesserede i at følge med i nattogenes skæbne i Europa

I hvert fald er det lykkedes mig at få et længere indlæg bragt i det førende amerikanske pro-jernbane web-magasin "National Corridors".

>> Se nærmere i deres juli nyhedsbrev !


DB insisterer på at lukke deres biltransporttog

Fra 2017 er det slut. DB vil ikke fortsætte disse særlige nattog, hvor man parkerer sin bil, sover i en god seng og næste morgen samler bilen op ved destinationen. De østrigske baner kan heller ikke fortsætte med biler til Hamburg, da facilitet i Altona lukkes.

>> Se omtalen i Spiegel (tysk)


Aktioner i København og Odense til støtte for nattogene

Koordineret med 10 andre banegårde i Europa gennemførte Rådet for Bæredygtig Trafik aktioner i København og Odense lørdag d. 20.6. Det pludselige gode vejr ødelagde noget af fremmødet, men aktionerne blev gennemført og der kom dermed en dansk røst i det europæiske blandede kor.

>> Se billeder og læs talerne fra aktionerne

>> Se listen over de 18 steder, der blev demonstreret i Europa i den weekend


En fremtid med tog på tværs af Europa

Længere debatindlæg skrevet til dansk presse, men som ikke blev optaget op til valget. Jeg skriver bl.a. "Der er politisk berøringsangst overfor fly- og biltrafik." og "Med moderne tog kan følelsen af kreaturtransport blive erstattet af komfort, oplevelse og samvær."

>> Læs artiklen


Pressen i Schweiz er godt klar over at Europæiske tog er en broget størrelse

Hvordan kommer man let rundt fx mellem de europæiske hovedstæder? Ikke særlig direkte, og heller ikke særlig nemt. Den er også gal med dag-forbindelserne i Europa!

>> Læs artiklen i Neue Zürcher Zeitung (tysk)


Igen er der komponeret musik til støtte for nattog i Europa
Dennegang med et svensk team, og det er skabt for at støtte aktionerne d. 20. juni overalt i Europa, og derfor skrevet på engelsk.

>> Hør The night of Europe med Miguel GanzoTegning: Jørn Villumsen
Klik for at se det i fuld størrelse.
Indlæg i Politiken 12.5. siger
Drop nu alle flyrejserne og tag toget i stedet for

Johan Eiby Seidenfaden siger: Sænk prisen på togrejser til gavn for de rejsende og for miljøet.

Johan skriver bl.a.: Flyrejser er den hurtigst voksende årsag til global opvarmning – og formentlig den letteste for privatpersoner at skære ned på. Selv de mest konservative beregninger viser, at flyrejser udleder op til 90 procent mere CO2 end en tilsvarende rejse med tog. Og det uden at vi medregner, at fly udleder CO2 direkte ind i den øvre atmosfære, hvilket ifølge mange forskere kan gøre udledningen mere end dobbelt så skadelig (der er diskussioner, om det er tre eller fire gange så skadeligt, men der regnes med et estimat på 2,7).

>> Læs indlægget i sin helhed


Underskriftsindsamling sat igang som modsvar på nedlægninger af internationale dag- og nattog i Europa. Underskriftsindsamlingen er lavet af "Back on Track" og skal ledsage aktioner og kampagner i årets løb frem til Klima Topmødet COP21 i Paris sidst på året.

>> Skriv under!


Rådet for Bæredygtig Trafik sætter fokus på misforholdet mellem flytrafik og togtrafik i Europa. Det sker på Rådets generalforsamling, der herefter udarbejder en pressemeddelelse, der er distribueret til pressen 8. maj.

>> Se pressemeddelelsen


Også Klima- og energiministeren røber stor uvidenhed overfor, hvorfor det er svært for europæiske tog at være konkurrencedygtige overfor flytrafikken. Det fremgik tydeligt af hans svar på min direkte spørgsmål i P1 direkte lytterprogram "Ring til regeringen". Ministerens svar til mig er både tamt, uambitiøst og en omgang udenomssnak.

>> Lyt til indslaget i P1, se mit åbne brev til Rasmus Helveg Petersen og hans svar


Eurostar fra London til Marseilles
2. maj startede Eurostar en helårig service fra London via Ashford International, Lille Europe (m. personaleskifte), Lyon, Avignon før Marseilles. Det er 1.239 km. Godt gået!

>> Se kilden til historien


Bladet Jernbanen bringer leder der støtter nattog.
Dansk Jernbaneklub støttede som sådan ikke kampen for at bevare nattoget. Men nu er der payback time og medlemsbladets nr. 2/2015 har bragt en leder om nattoget, som jeg har skrevet.

>> Se lederen


Første nationale omtale af fælles europæiske aktioner for nattog omkring d. 20.6.
Det lykkedes d. 22.4. for schweiziske “Umverkehr” at komme i national radio, hvor de omtalte deres spørgeskemaundersøgelse og i æter og på skrift reklamerede for deres deltagelse i aktionsweekenden for nattog i Europa.

>> Se avisomtalen >> Se omtalen på CH-radio


DB vil komme med nyt nattogs koncept senere i år og der arbejdes med ny indretning af liggevogne
Det fremgår af svar til parlamentsmedlem for de grønne Matthias Gastel. Der kommer inden årets udgang et nyt DB-koncept for nattog, nattog og dagtog bliver bedre integreret fra køreplansskiftet dec. 2015 og der vil i år blive præsenteret en prototype på ny-indretning af eksisterende liggevogne.

>> Se Mattias Gastels åbne brev til DB og svaret herpå


Er flyvning så klimaskadeligt at det bør begrænses ved lov?
Når flyvning udleder meget store mængder af drivhusgasser, og derfor forårsager klimaforandringer med ekstreme oversvømmelser, tornadoer, hedebølger, afsmeltning af havis og gletsjere og muligvis klimaflygtninge - bør flyvning så ikke begrænses på samme måde som vi eksempelvis begrænser rygning?

For at begrænse vores flyvning kan vi:

1. Lade en uafhængig kommission udarbejde retningslinjer for ”klimaansvarlig flyvning” som ophøjes til lov.
2. Kræve tydelig oplysning om flyvningens reelle skadesvirkninger, således at al reklame/markedsføring af flyvning / rejsemål med flytransport skal være ledsaget af tydelig mærkning for flyvningens drivhusgaspåvirkning.
3. Kræve forbud mod reklamer for alle typer af flyvning og for alle rejsemål hvor transporten foregår med flyvning.
4. Øge prisen for flybilletter med mindst 50% med ny afgift.
5. Kræve forbud mod flyvning på ruter hvor der findes alternative rejsemåder.

Hvad synes du? Støttet af klimabevægelsen.dk

>> Se mere om flyvningens miljøpåvirkning!
På Transport & Environments hjemmeside.


Hollandsk operatør af auto-rejsetog i ferierne smider håndklædet i ringen. Det private firma EETC kunne ikke betale stærkt øgede afgifter (track fees and handling fees) +50 % i Holland, +30 % udenfor Holland og 28 % dyrere schweizer-frank. Passagererne svigtede ikke, men det blev for dyrt. Ikke flere "car sleep trains" mellem Holland og Livorno/Italien, Alessandria/Italien and Koper/Kroatien. Ca. 50 mister jobbet.

>> Se nærmere på deres hjemmeside


Aktions weekend til støtte for europæiske nattog

I samarbejdet Back on Track bliver der nu indkaldt til aktioner på perronerne, hvor der skulle have kørt nattog.

Det skal foregår overalt i Europa fredag-søndag d. 19. - 21. juni.

>> Se nærmere

Koalitionen vil udover aktionerne igangsætte en europæisk underskriftsindsamling med konkrete krav til EU for at forbedre nattogene. Udover politisk lobby-arbejde i foråret satser Back on Track meget stort på at indgå i de mange miljø-aktiviteter op til klimatopmødet COP21 i Paris.


Russisk nattog Paris - Moskva får ny køreplan og skal køre med nyt materiel.
Et noget hemmeligt tog får nu en mere fremtrædende placering i Europa. Efter at CityNightLine opgav Paris - Berlin toget, så er det nu lykkedes de russiske baner RZD at køre nøjagtig i den køreplan to gange om ugen fra Paris Est (lørdag og søndag aften kl. 20.05), komme til Berlin næste morgen, videre til Warshawa som dagtog, og næste nat via Minsk til Moskva. Der kommer polsk spisevogn med. Returløbet afgår fra Berlin mod Paris fredag og lørdag aften 20.01. Rejsende gennem Hviderusland til Rusland skal have visum til begge lande.

>> Læs omtalen af det nye nattog, og læs i Die Zeit om det "hemmelige" EN 452

>> Se køreplanen Paris - Moskva (afgangen 25.7. fra Paris)


Dagtog og nattog hænger sammen. Vi skal have et sammenhængende europæisk system. Den europæiske passager federation EPF har netop udsendt et diskussionsoplæg om en stærkt forbedret EuroCity netværk, der også omfatter Oslo og Stockholm med to-timers drift til København.

>> Se oplæget fra EPF


Back on Track etableres som et europæiske koordination af bestræbelserne for forbedrede nattog og andre internationale tog. Det skete i Berlin efter at forbundsdagen endeligt nedstemte oppositionens moratorium om nattog.

>> Se hvad der skete i Berlin d. 6. marts 2015

>> Læs det politiske grundlag for Back on Track i dansk oversættelse


Magnus Heunicke garanterer statsstøtte til DSB i samarbejde med en operatør sydover, hvis der kan etableres et nattog igen. Det fremgår i hans svar til mig og Rådet for bæredygtig trafik, som vi modtog d. 23.2. 2015

>> Se ministerens svar, som faktisk er meget opmuntrende trods det lidt knudrede sprog


>> Status i kølvandet på høring i den tyske forbundsdag d. 14.1. og foretræde for transportministeren i Danmark d. 20.1. Opdateres løbende.


>> Status after the hearing in German Bundestag 14.1. and the audience with the Danish Transport Minister 20.1.

En fejl i DSB's opgørelse over passagerne i nattoget i 2013 (oktober måned var simpelthen faldet ud af tabellen), betyder, at antallet af rejsende i nattoget i 2013 ikke var 171.665, men snarere 185.665!


DSB prøver at "lukke hullet" efter det lukkede nattog
ved at introducere fire nye afgange til Hamburg i højsæsonen. Elendige tider på døgnet og store omveje giver næppe stor succes.

>> Læs fra DSB's Intranet 18.12.14.


John Poulsen har på Bane Bøger udgivet en flot bog med navnet DE BLÅ TOG.
Hans omtale af nattogsløsningen 1997 - 2014 kalder på nogle bemærkninger, jeg har sendt til forfatteren og forlaget.
>> Se min kritik af John Poulsens bog


Berlin-Paris togets sidste tur
Joachim hilser os i Danmark og skriver: We have "copenhagenized" Hannover and Paris! A small team practiced with the instruction video and performed "Night train" in the main halls of both stations. So: thank you very much, mange tak, and a big hug to you and all the others who have inspired us! Sometimes, two made a jump to the left when the third made a step to the right, but it was fun, people were caught by the performance, and tv teams included the dance in their news and features.

>> Video og presse fra turen (ARTE)

>> Se andre billeder fra aktioner i Tyskland og Frankrig mod nedlæggelsen af nattog ved køreplansskiftet. Se også Yahoo-NEWS.

>> Kommentar i anledning af sidste nattog Berlin - Paris, der netop er afgået!

Demonstrationer mod nedlæggelsen af natttoget fra Berlin/Hamburg til Paris:
11.12. kl. 20.11 kører sidste nattog fra Hamburg Hbh. mod Paris (som en del af Zürich-toget). Er du dernede så vis din harme! Demonstration i Hamburg-Altona (på Paul-Nevermann-Platz, fra 19.00).
Demonstration foran Gare de l'Est fredag d. 12.12. kl. 19.
>>Se international brochure.

En hilsen til det nu historiske nattog fra Holland.

Jeg har fejlagtigt troet, at der var EU-lovgivning imod at yde statstilskud til grænseoverskridende passagertog. Det er ikke tilfældet. Selvom det næsten ser sådan ud. Men i praksis ses næsten kun tilskud til grænseoverskridende regional trafik.

>> Hvorfor er det så svært at få internationale tog i Europa til at fungere, og hvem er aktører på området? Det spørger blogger Jon Worth om i dette udmærkede indlæg.

>> En anden pro-rail aktør i nordvest Europa er ROCK - Connecting Knowledge by Rail der arbejder for at få bedre, regionale grænseoverskridende jernbanetrafik.

>> European Passengers’ Federation, som kalder sig The voice of public transport users in Europe. Støtter kampagnerne mod nedlæggelse af nattog.

>> Rapport fra svensk radio fra sidste nattog, og interview med bl.a. Karin Svensson Smith fra Miljöpartiet i Sverige. Svensk centrum-venstre regering vil måske gøre noget.

Dansk manifestation i anledning af sidste nattog fra Danmark:

>> Se reportage fra denne store begivenhed

Se diverse sider om begivenheden: Facebook begivenhed, - se flyer eller bare se invitationen.

>> Building an organisation to defend EU-wide rail. Initiativ fra en af pro-rail folkene i Europa.

>> Radiointerview med Lars Igeland of Friends of the Earth omkring lukningen af europæiske nattog.

>> Transportminister Magnus Heunike udtaler på Twitter kl. 22 samme aften (2.11.): Er tyskernes beslutning af stoppe nattoget. Vi var gerne fortsat - og var klar til at dække underskuddet i DK. Ærgerligt. Læs tråden.

Formanden for folketingets miljøudvalg Lone Loklindt twitter om nattogs-arrangementet:

>> Læserbrev i Information af Kjeld Allan Larsen.

>> I Tyskland bliver der d. 14. januar en debat i Forbundsdagen om nattogenes fremtid, og inden da en åben høring i deres Transportudvalg, hvor eksperter er indkaldt til at give DB modstand.

>> EU parlamentets komite for transport og turisme vil drøfte international togtrafik og nattog. Punkt 10 på dagsordenen d. 4.11.

>> DB siger nu til Die Welt at de vil af med nattogene, biltogene og spisevognene. Det er områder, der ikke er dækket af service-aftaler med det offentlige, og dermed betragtes de som overflødigt "fedt". Disse udtalelser er dementeret af et brevkassesvar fra DB. "Den gastronomiske service hører med til en lang togrejse".

>> Sådan lægger EU's transportpolitik hindringer i vejen for klimapolitikken. Artikel af Michael Cramer: 'Transport sector is nullifying Europe's climate efforts'

>> Sådan ser det reducerede netværk af nattog med CNL ud fra køreplansskiftet. Der er - udover de viste - stadig et EN-tog fra Hamburg til Wien med fornuftig korrespondence Kbh.-Hamburg-Wien.

>> Nyheder og sammendrag af nedlæggelserne på engelsk af Simon Field

>> Artikel i Politiken 12.10. Meget beskrivende og ikke så skarp reportage med fotos. Fylder en hel side.

SIDSTE NYT (2.10.): Nattoget kommer sidste gang til Danmark mandag den 3. november om formiddagen. Toget kører tomt tilbage til Tyskland senere samme mandag som materiel-tog, afgang kl. 17.03.

Engelske The Guardian giver status over den sørgelige udvikling for Europæiske nattog.
>> Læs historien som journalist Philip Oltermann skrev

Ministeren melder klart ud (29.9.): Det internationale nattog mellem København og Padborg vil falde bort (...) som led i at det tyske jernbaneselskab Deutsche Bahn, som kører toget - og i praksis også på dansk strækning - har meddelt, at man generelt planlægger at indstille al nattogskørsel over hele Europa.

>> Oversigt over spørgsmål og svar om Nattoget til transportministeren

>> Indlæg fra Dansk Cyklistforbund i Jyllandsposten af Klaus Bondam

>> Oversigt over forskellige initiativer, først og fremmest i Tyskland, men også i Sverige

>> Indlæg i Jyllandsposten af Erik Boel og Poul Kattler

>> Tysk forsøg på at samle modstanden

Die Linke i Tyskland har lavet et forslag til Bundestag om at fastholde nattogene

Radio-indslag i radio 24syv:

>> Læs hvad DSB udtalte i radioen! Pinligt!

>> Lyt til selve indslaget med bl.a. Poul Kattler i AK 24syv radio om nattoget d. 8.9.14 (30 min.)

>> Kristian Ditlev Jensen om nattog d. 11.9.14 (25:50 inde)

>> Opfordring fra Rådet for Bæredygtig Trafik, NOAH, Greenpeace, Dansk Naturfredningsforening samt Vedvarende Energi til transportminister Magnus Heunicke og Folketingets Transportudvalg (pdf)

>> Erik Boel skrev i Politiken om lukningen af nattoget. Erik er tidligere formand for Europabevægelsen.

>> Initiativet Red biltoget -– Red nattoget - For en udvidelse af det indre-europæiske tognet, som er sat i gang af de ovenstående i Tyskland, men forsøger at blive internationalt.

>> The Gävle-Berlin campaign team af to bloggere Jonas Ryberg fra Gävle, Sverige, og engelske Jon Worth. Se hvem de er.

>> En mindre underskriftsindsamling er igang for at redde grenen af nattoget fra Amsterdam. DB planlægger udover at fjerne grenen til Danmark at forkorte grenen til Prag og Warszawa, så den kun kører fra Köln.

>> Red nattoget fra Danmark til Europa, som er den underskriftsindsamling, jeg satte igang i juli måned. Se også et udpluk af kommentarerne, som folk har givet hertil. Den endte med knap 10.000 underskrifter, da den lukkede i december 2014.

>> Statistik fra 2013 om brugen af nattoget fra København (i grafer og kurver)

>> Original tabel fra DSB og Transportministeriet om trafiktal 2013

>> Så skandaløst beregner DB deres "underskud" på nattoget. DSB regner formentlig på nøjagtig samme facon - med indberegnet overhead! DSB mener at have 16 mill. DKR i underskud årligt på nattoget på dansk side. Tager man det for pålydende er det 93 kr. per solgt billet. DSB får nok 450 kr. per billet (inkl. andel i dyr pladsreservation), så det giver 18% i underskud.

>> IUC fastslår i rapport fra 2013 at nattog er en rigtig god idé, hvis de ikke blev pålagt så store udgifter. UIC-Study Night Trains 2.0

>> Hent flyer til ophængning i toget den sidste tid! (Word)

>> DSB udsender pressemeddelelse om nedlæggelse af nattoget. Se den ynkelige pressemeddelelse.


Foto fra demonstration d. 24.9. i Berlin foran DB's hovedsæde. Foto af Jon Worth.


Er du historisk interesseret, eller kan komme til at bruge CNL øvrige steder, så læs videre:

>> Tips til hvordan man fik mest gavn ud af nattoget City Night Line ud fra København